Magyarul a Muravidéken, tanévkezdő szakmai nap

  • Nyomtatás
  • pedagogus3420A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (képünkön Tóth Erzsébet, a szervezet elnöke) augusztus 18-i, második éves közgyűlésén jóváhagyta a „Magyarul a Muravidéken” támogatási programról szóló szabályzatot, mellyel az egyesület lett a program kivitelezője. A program pályázatait elbíráló bizottságba az egyesület részéről Pisnjak Andrea tagot nevezték be. A szabályzat szerint a háromtagú bírálóbizottságot a pedagógusegylet tagja mellett – akit megillet az elnöki funkció – az MMÖNK elnöke, alelnöke, illetve más kinevezett alkalmazottja vagy tanácstagja, valamint a községi magyar önkormányzati nemzeti közösségek közös képviselője alkotja.

    Mint már tudósítottunk róla, a „Magyarul a Muravidéken” támogatás a magyar mint anyanyelv tanulását kívánja ösztönözni. Az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulói, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 1. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai, valamint azon diákok kérhetik a támogatást, akik a magyart anyanyelvi szinten tanulták és középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincs a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában (LKK), de anyanyelvi szintű fakultatív magyarórákat látogatnak az LKK-ban, illetve azon diákok, akiknek sikeres általános érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk tantárgyai között a magyar nyelv mint anyanyelv is szerepel.

    Az egyesület idén is megszervezte a hagyományos tanévkezdő szakmai napot, amelynek központi témája „Humor a pedagógiában” volt. Az augusztus 26-án Dobronakon rendezett szakmai fórumon résztvevő pedagógusok két plenáris előadást hallgathattak meg, majd három műhelyfoglalkozás közül választhattak.