kele
perec1
garas1
64. évfolyam
31. szám
Megjelenés:
2020. 08. 06.
kiscim3120
 

Erőteljes kisebbségvédelmi csomag

koal megall27201A múlt héten a Janša-kormány megerősítette a kormánykoalíciót, a koalíciós pártok mellett ugyanis az ellenzéki SNS, illetve a két őshonos kisebbség parlamenti képviselője is aláírta a megállapodást, amely a parlamenti mandátum végéig különböző törvények elfogadásáról szól. Emellett a szlovén kormányfő az olasz és a magyar kisebbség parlamenti képviselőivel külön megállapodást is kötött, ez eddig nem ismert konkrét célokkal és összegekkel mozdíthatja előre a két őshonos kisebbségi közösség szekerét.   

koal megall27202A koalíciós pártok elnökei, Janez Janša (SDS), Zdravko Počivalšek (SMC), Matej Tonin (NSi) és Aleksandra Pivec (Desus), az ellenzéki Zmago Jelinčič (SNS), valamint Felice Žiža és Horváth Ferenc kisebbségi képviselők megállapodást írtak alá törvények és egyéb szabályok elfogadásáról a 2020–2022 közötti időszakra vonatkozóan. Ahogy a kormányfő fogalmazott, a magállapodás a stabilitást erősíti az országban a járvány miatti igencsak instabil időkben.

A kormányfő, valamint az olasz és a magyar kisebbségi képviselők külön megállapodást is aláírtak, amely konkrét projektek megvalósításáról szól. A megállapodás – ahogy a korábban kötött hasonló megállapodások is – kimondja, hogy az aláírók felügyelik a kisebbségi jogok következetes betartását, szükség esetén ennek a célnak megfelelően alakítják a különböző rendszerbeli politikákat, gondoskodnak a kisebbségek káderszükségleteiről, mindezt a megfelelő pénzeszközökkel is támogatják az oktatás, a kultúra, az elektronikus média és a nyomtatott sajtó, valamint a kisebbségek gazdasági alapjának területén. Az eddigiekhez képest új elem azonban a megállapodásban, hogy részét képezi egy külön rész is, amely konkrét célokat, projekteket és a hozzá rendelt eszközöket tartalmazza, így az első részben azokat, amelyek a parlamenti mandátumban, vagyis 2022-ig zárulnak le, illetve a második részben azokat, amelyek a 2020–2022 időszakban indulnak el, de később fejeződnek be. A parlamenti mandátum során, tehát 2022-ig a magyar közösség 50 ezer eurót kap a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet külön ifjúsági státuszának elismerésére, a pénzeszközöket a működésre, valamint egy alkalmazott fizetésének biztosítására szánják. Az olasz és a magyar nemzeti közösségek oktatására vonatkozó külön jogokról szóló törvény alapján két új szaktanácsadói, a kétnyelvű oktatás igényeit szolgáló munkahely jön létre a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetében – konkrétan a lendvai kihelyezett egységben. A projekt kerete 64 ezer euró. Továbbá szintén az oktatás területén össze szeretnék hangolni a kétnyelvű pótlékot a nemzetiségileg vegyesen lakott területen az oktatási intézmények igazgatói számára, valamint a pedagógiai tanácsadók számára. Ehhez törvénymódosításra is szükség lesz, az említett intézményvezetők az alapbérre számított 12–15 százalékos pótlékban reménykedhetnek. 100 ezer eurót szán a szlovén kormány a radamosi korai fejlesztő óvoda és generációk közötti központ építésére, az említett összeget a működésre és két alkalmazott fizetésére szánják. 40 ezer euró pluszpénzre számíthatnak az MMÖNK által alapított intézmények, az MNMI, az MNTI, illetve az MMR és a Hidak szerkesztősége is új tartalmak bevezetésére. És végül jelenleg még konkrét eszközök nélkül, de megállapodtak a nevelési-oktatási intézmények teljes felújításában is – ez a helyi önkormányzatok illetékessége, de az eszközöket az állam biztosítja majd.  

Emellett az olasz és a magyar közösségre egyaránt vonatkoznak a következő konkrét célok is. Egy folytonossági rendszerben működve a megállapodás aláírói az őshonos nemzeti közösségek védelmének minden területén a jogszabályok korszerűsítésével, ágazati rendszerszintű politikák kidolgozásával, megfelelő költségvetési finanszírozással, a nyelvi és kulturális identitás, a kulturális örökség, a történelmi örökség előmozdításával kívánják megszüntetni a szakadékot a szabályozás és a rendelkezések gyakorlati végrehajtása között. Továbbá megkezdődnek az előkészületek az óvónőképzés bevezetésére a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában és a Maribori Egyetemen. A középiskolai képzés a 2021/22-es tanévben lehetne kivitelező. Szintén folytonossági rendszerben működve történik meg a megállapodás szerint az őshonos nemzeti közösségek oktatási rendszerének fejlesztése az anyanyelvükön, különös figyelmet fordítva a szakemberekre és az e területeken történő beruházásokra, valamint az olasz és a magyar nemzeti közösségek speciális jogairól szóló rendelkezések végrehajtására az oktatás területén. A 2020/21-es tanévtől folytatódik a nemzetiségi oktatás minőségének növelésére irányuló projekt azokban a községekben, ahol a két őshonos nemzeti közösség él. A keretösszeg mindkettő kisebbség esetében 150 ezer euró.

Az oktatás mellett számos konkrétum van a megállapodásban a gazdasági életet illetően is. Így része a megállapodásnak a közvetlen finanszírozás mindkét nemzeti közösség számára projektek alapján évi legfeljebb 1 millió euró erejéig. Továbbá évi 900 ezer eurót biztosít a kormány a nemzeti közösségek gazdasági alapjának hatékony és szisztematikus fejlesztésére is. A megállapodásban 5 millió eurós összeget különítettek el a Muravidék–Rábavidék Alapjának a létrehozására a határ mindkét oldalán élő nemzeti közösségek számára. A projekt a magyar kormánnyal közösen folyik. 1,6 millió euró szerepel a kerékpárutak és gyalogutak kiépítésére, valamint az összekötő utak leaszfaltozására a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, különös tekintettel a Lendva–Pince és a Göntérháza–Radamos kerékpárútra. Végül, de nem utolsósorban 2 millió eurót biztosítanak egy szövetkezet létrehozására, amely a mezőgazdaság és a szőlőtermelés területével foglalkozna.

Emellett a megállapodással az olasz és a magyar nemzetiségi országgyűlési képviselők aktív közreműködést vállaltak minden kétoldalú együttműködésben a Szlovén Köztársaság és az Olasz Köztársaság, valamint Magyarország között, az őshonos nemzeti közösségeknek pedig aktív szerepet szánnak a szlovén uniós elnökség alatt.

A koronavírusos helyzetre tekintettel sem a koalíciós szerződés megerősítése, sem a kisebbségi megállapodás nem volt sajtónyilvános, a megállapodás szövegét Horváth Ferenc magyar kisebbségi országgyűlési képviselő juttatta el szerkesztőségünkbe. Nyilatkozatában Horváth Ferenc kifejtette, ilyen erőteljes, konkrét határidőkkel, kivitelezőkkel és eszközökkel ellátott megállapodást eddig még nem sikerült létrehozni. A megvalósítással talán eddig soha nem látott fejlődés várható a kisebbségeknél, de az egész vegyesen lakott térségben és szélesebben is.

 

 

MCSi Design