Indulnak a szlovén gazdaságfejlesztési alap nemzetiségi projektjei

 • Nyomtatás
 • mmonk1018A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa február 28-i ülésén elfogadta a közösség idei költségvetését 407 ezer eurós főösszegben. A tanácstagoknak a decemberben előterjesztett tervhez nem volt megjegyzésük, így teljes támogatást kapott. Élénkebb vita alakult ki viszont a tavalyi zárszámadás bemutatásakor, ahol a lendvai fociakadémia finanszírozása került fókuszba.
  Idén megérkezik a szlovén gazdaságfejlesztési alap támogatása is hat kiválasztott nemzetiségi projektre. A közösség idénre tervezett 407.504 euró bevétele szinte teljesen azonos a 2017-es bevétellel, az összeg viszont nem tartalmazza az oktatási projekt és az egyéb projektek tételeit, mivel azoknak külön költségvetésük van. Az „alap” költségvetés bevételét a szlovén állam támogatása 203 ezer euró összegben (Nemzetiségi Hivatal, kultuszminisztérium), az anyaországi támogatások 182 ezer euró összegben és a nem adó jellegű bevételek (a székházban lévő intézmények befizetései) 22 ezer euró összegben képezik. Horváth Ferenc tanácselnök szerint elképzelhető, hogy az év folyamán költségvetés-módosításra kerül sor, mivel vannak még kilátásban lévő projektek is.
  A tavalyi évet a közösség pozitívan zárta, a bevételek (435.944 euró) mintegy 13 ezer euróval haladták meg a kiadásokat (423.138 euró). A tanács külön beszámolókban értékelhette az MMÖNK által vezetett projekteket (vallási, szentlászlói tájház, óvodai, oktatási, fociakadémia), melyek közül a fociakadémia finanszírozása érdekelte a tagokat a legjobban. Mivel a projektre érkezett 1,9 millió euró magyarországi támogatás a közösség számláján keresztül jutott a beruházóhoz (Nafta 1903 FC), a tagok (Soós Mihály, Horvát Tomi, Orbán Dušan) ezen összeg felhasználásáról kértek több információt. A vita során ismét egyértelműsíteni kellett, hogy a fociakadémia központi projekt.
  A teljes 2017-es zárszámadás elfogadásáról az ellenőrzőbizottság véleményezése után a következő ülésen dönt a tanács.
  Idén megérkezik a szlovén gazdaságfejlesztési alap támogatása a nemzetiségi projektekre. A támogatásra javasolt beruházások: domonkosfai tájház (120 ezer euró 2018-ban, 45 ezer euró 2019-ben), két hodosi kilátótorony (50 ezer euró 2018-ban), a Bánffy Központ felújítása (38 ezer euró 2018-ban), dobronaki kézművesek háza (25 ezer euró 2018-ban), kapornaki tájház (17 ezer euró 2018-ban) és az úgynevezett lendvai projekt (50 ezer euró 2018-ban, 120 ezer euró 2019-ben), melyet a lendvai magyar önkormányzat március 7-i ülésén határoztak meg. A zsitkóci kilátótorony felújítása a tulajdonjogi viszonyok rendezése miatt egyelőre „pótlistán” van.
  Horváth Ferenc tanácselnök tájékoztatta a tanácsot arról, hogy az illetékes minisztériumból már megérkezett a támogatási szerződés, azonban további egyeztetésre lesz szükség, mert a dokumentum nem tartalmazza az előfinanszírozást, ami valójában azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak hitelt kellene felvenni a beruházásokra. A közösség olyan finanszírozási modellt szeretne elérni, hogy a közösségeknek ne keljen eladósodni. A támogatást október végéig lehet felhasználni és nem lehet átvinni a jövő évre.
  A tagok második olvasatban egyhangúlag elfogadták a tanács új Ügyrendjét.
   
   
  A Turizmusfejlesztési Stratégia bemutatása
  A budapesti Hétfa Kutatóintézet munkatársai a muravidéki magyar csúcsszervezet tagjainak bemutatták a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területe Turizmusfejlesztési Stratégiájának tervezetét is. A több fejlesztési lehetőséget tartalmazó terv nyilvános bemutatása pedig március 7-én volt a Bánffy Központban Lendván. Bővebben a következő számunkban.