kiscim1618
 

Fontos pontok lehetnek

cim0218A magyar történelmi-honismereti vetélkedő a muravidéki kétnyelvű iskolák egyik legrégibb versenye. Az évtizedek alatt generációk sora bizonyította tudását a helyi és egyetemes magyar történelemből, nyert díjakat, kapott elismeréseket... Ha a verseny országos kategóriába kerülne – amire megvan minden lehetősége –, a legjobb versenyzők tanulmányi pontokhoz is juthatnának és érvényesíthetnék ezeket a továbbtanulásnál. Kezdeményezze-e a közösség a verseny átminősítését vagy van az éremnek másik oldala is?
 
 
Legyen országos tanulmányi jellegű vagy maradjon az eddigi formában?
 
A muravidéki kétnyelvű általános és középiskolás diákok már több mint húsz éve vesznek részt a magyar történelemből, földrajzból és honismeretből rendezett versenyen, amely rangos helyi vetélkedő nemzetiségi jelleggel. A muravidéki magyar közösség tanácsa legutóbbi ülésén felvetődött a kérdés, miért nem lehet ez a megmérettetés tanulmányi jellegű – ahogy a Petőfi Sándor magyar nyelvi verseny –, amivel országos szinten pontszerzési lehetőséget biztosítanának a diákoknak?
A versenyt a kezdetek óta a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) szervezi, házigazdája rotációs alapon egy-egy kétnyelvű általános iskola, illetve a lendvai középiskola. A versenyzők két korcsoportban – az általános iskolások 6–9. osztályos korosztálya és a középiskolai korosztály – vetélkednek három-, illetve kétfős csoportokat alkotva. A verseny témáját és a feladattípusokat a szervező intézet a történelemtanárokkal együttműködve határozza meg. Az utóbbi néhány évben például az 1. világháború (2014), az őskortól az államalapításig tartó időszak (2015), az 1956-os magyar forradalom (2016), Magyarország nemzeti parkjai és a Dunántúl (2017) témaköröket dolgozták fel. A tudást háromtagú zsűri értékeli. Az első három helyezést elnyerő csapat az elismerés mellett az MNMI ajándékutalványát kapja és részt vehet a tanév végi jutalomkiránduláson.
A verseny a résztvevő diákoktól komoly felkészülést és tudást igényel, ezért is vetődött fel jogosan, miért nem minősül országos jellegű tanulmányi versenynek, mely a dobogós diákoknak pontokat hozhatna, például a Zois-ösztöndíj megpályázásánál. És ezzel még nagyobb presztízzsel is járna.
Mivel a magyar nyelvi Petőfi Sándor tanulmányi verseny, melyet szintén a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervez, már több éve országos jellegű verseny, a történelmi-honismereti verseny esetében sem lehet formális akadálya ennek.
Az MNMI a kezdeményezést mindenképpen megfontolja, a versenyek (nem csak kimondottan a történelmi vetélkedő) rangsorolásának kérdését megtárgyalják az anyanyelvi munkacsoportban is, és majd utána hoznak döntést. Az intézetben viszont óvatosan kezelnék az átminősítés kérdését, leginkább abból a szempontból, hogy a verseny – mivel tanulmányiként csak egyéni verseny lehet – elveszítheti csoportszellemi varázsát – nyilatkozta Vida Simona, az MNMI igazgatói teendőkkel megbízott vezetője.
A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete iskolai versenyekről szóló szabályzata ugyanis meghatározza, hogy a tanulmányi versenyek egyéniek. A csoportos versenyek (melyek szintén pontokat hoznak például az ösztöndíjnál) a sport, a vitaversenyek, a kutatói feladatok területén vannak.
Pisnjak Mária, az Oktatási Intézet magyar nyelvi szaktanácsosa, a Petőfi Sándor tanulmányi verseny szakmai vezetője lapunknak még hozzátette: a versenyszabályzat szerint az egyéni vetélkedés mellett az országos versenyek egyik kritériuma, hogy legalább két szinten folyjanak, azaz iskolai és regionális, illetve országos szinten. Továbbá a versenynek legkésőbb április végéig be kell fejeződnie, nyilvánosan meg kell jelennie a versenyfelhívásnak, meg kell lennie a versenyszabályzatnak (célok, a verseny tárgya, lebonyolítása, az elismerések számának meghatározása, az eredményhirdetés szabálya, a finanszírozás...), az országos versenybizottságnak.
A talán legmeghatározóbb kritérium viszont az, hogy országos versenyeknek azok a versenyek minősülnek, amelyeket az Oktatási Intézet társfinanszíroz. A finanszírozásra pályázni kell, s pozitív elbírálás esetén a verseny (természetesen az egyéb említett feltételek teljesítésével) bekerül az országos versenyek sorába és az országos versenynaptárba.
Az Oktatási Intézettől kapott információk szerint ha a magyar történelmi-honismereti verseny szervezői eleget tesznek minden szabályzati meghatározásnak, a verseny országosnak minősülhet.
 
 
A döntő kérdés most az, célszerűnek látja-e a magyar közösség, hogy a történelmi vetélkedő is országos legyen, hogy átlépje a helyi kereteket, más minőségben jelenjen meg?
A muravidéki magyar pedagógusok szakmai fórumához, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületéhez fordulva Vida Törnar Judit, az egyesület elnöke a következőként nyilatkozta:
– A magyar versenyeknek – a Petőfi tanulmányi verseny kivételével, ami országos, s hangsúlyozni kell, ezért hála Pisnjak Máriának és az MNMI-nek – jó volna végiggondolni a jelentőségét, és talán valamelyiket magasabb szintre is emelni. Gondolok itt a történelmi vetélkedőre vagy akár a szavalóversenyre is – az utóbbit még Kárpát-medencei szintre is ki lehetne bővíteni, így nem csak országos, hanem nemzetközi is lenne. Fontos viszont végiggondolni, mennyire veszítené el a történelmi vetélkedő a varázsát, ha nem csapatverseny lenne. Vigyáznunk kell arra is, hogy milyen eredmények születnének akkor, ha egyéni lenne, mert a szabályzatok legalább 70 százalékot írnak elő a továbbjutáshoz, és tudomásom szerint az idei történelmi vetélkedő általános iskolai szinten a legjobb csoport esetében is alig volt 70 százalék feletti. Talán az egyik évben lehetőséget kellene adni a történelmi versenynek egyéni kategóriában, és így egy kicsit „kitapogatni” a tanulók hajlandóságát.
Véleményét megosztotta velünk Szekeres Zadravec Ilona egyesületi tag is:
– Amennyiben országos verseny státuszra emelnénk a vetélkedőt, félek, kevés lenne a jelentkező. Elsősorban a kis iskolákra gondolok. Ügyelni kellene arra is, hogy a verseny minősége megfeleljen az országos szintű versenyeknek – mondta.
A kérdés a következő hetek, hónapok egyik aktuális témája marad.
MCSi Design