kiscim1618
 

Több pénzügyi döntés, pozitív folyamat a kulturális pályázatoknál

mmonk5117A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa december 14-i ülésén első olvasatban elfogadta a közösség 2018-as költségvetését 407 ezer eurós főösszegben és határozott a szlovén kultuszminisztérium pályázati felhívására beérkezett programok támogatási mértékéről. Újra napirendre került az oktatási különtörvény módosításának javaslata is.
Még mielőtt e két témában döntöttek volna, egyhangúlag támogatták Horváth József kinevezését a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet (Pro Futura) igazgatói posztjára. Az eddigi megbízott igazgató egyedül pályázott a munkahelyre és a tanács egyöntetű bizalmát kapta. Határozat született arról is, hogy a Fejlesztési Intézet tanácsának üléseire a jövőben meghívást kap Magyarország Lendvai Főkonzulátusa is.
Az MMÖNK jövő évre tervezett költségvetését Sabo Gerenčer Metka pénzügyes ismertette: a 407.504 euró tervezett bevétel szinte teljesen azonos az idei bevétellel, az összeg viszont nem tartalmazza az oktatási projekt és az egyéb projektek tételeit, mivel azoknak külön költségvetésük van. Az „alap” költségvetés bevételét a szlovén állam támogatása 203 ezer euró összegben (Nemzetiségi Hivatal, kultuszminisztérium), az anyaországi támogatások 182 ezer euró összegben és a nem adó jellegű bevételek (a székházban lévő intézmények befizetései) 22 ezer euró összegben képezik. Ebből az összegből beruházásokat nem terveznek. A 2018-as év új támogatott projektjei a Zala György-emlékév (12 ezer euró), az Összetartozunk Kárpát-medencei focitorna (8–10 ezer euró), illetve a Muravidéki Vágta (15 ezer euró).
A tanács vita nélkül támogatta a tervezetet, a költségvetés végső elfogadása januárban várható. Az előző évekhez viszonyítva rövidebb és konstruktívabb volt a vita a Szlovén Kulturális Minisztérium közvetlen felhívása alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett programok tárgyalásánál. A tanács támogatta az illetékes bírálóbizottság javaslatait és a következő programokat javasolta a minisztériumnak elfogadásra: Az „Öreg vár” legendái (Felsőlakosi Arany János Kultúregyesület – 700 euró), Magyar nótaest (Radamosi Harangvirág TME – 400 euró), Nemzetközi Hímestojás-kiállítás (Dobronaki Petőfi Sándor ME – 1.500 euró), Kézművesség az ifjúságnak (Dobronaki Európa Művelődési és Turisztikai Ifjúsági Egyesület – 1.000 euró), Hagyományos falunap (Völgyifalui Petőfi Sándor Kultúregyesület – 1.850 euró), Gyertyánosi falunapok (Gyertyánosi Turisztikai Egyesület – 250 euró), Szent György-nap (Csentei Szőlőtermelők Egyesülete – 258 euró), Alsólakos a múltban (Alsólakosi Szúnyogh Sándor Művelődési Egyesület – 500 euró) és a Spárga ünnepe (Hosszúfalui Fehér Jani Művelődési és Turisztikai Egyesület – 800 euró). Az intézmények programjai közül pedig az MNTI a Kelepelő gyermeklap kiadására (11.000 euró), a 2. Számú Lendvai KÁI a Játék és kaland a tanulás! című programra (936 euró), a Göntérházi KÁI budapesti tanulmányi kirándulására (1.500 euró), a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ a Meseudvar megszervezésére (1.400 euró) és a Lendvai Galéria-Múzeum az új állandó kiállításhoz négy történelmi zászló elkészítésére (2.100 euró) kapott támogatást.
A tanács megvitatta a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 2018-as költségvetését is, és rövidebb vita után egy tartózkodó szavazattal jóváhagyta. Az intézet a 2017-es évet pozitívan zárta, s ennek tükrében az idei költségvetésbe visszakerült néhány „szünetelő” program is (könyvkiadás, gyermekprogramok).
Támogatást kapott a tanács új ügyrendjének tervezete is, melynek végső változatát az egyik következő ülésen fogadják el. A következő hónapokban – az elkészült terepi felmérés alapján – áttekintik a kétnyelvű táblák (közúti, céges, reklám) használatát és helyesírását is, és kezdeményezik a hibásak kicserélését.
A tanács a Lendvai Kétnyelvű Középiskola új tanácsába az MMÖNK képviselőjeként Varga Editet nevezte ki.
Horváth Ferenc tanácselnök a különfélék alatt tájékoztatta a tanácsot, hogy Kepe Kocon Lili, az MNMI igazgatója feljelentést tett ellene a Büntetőtörvénykönyv 160. (lejárató vádaskodás) és 197. (munkahelyi nyomásgyakorlás) szakasza alapján, az első kihallgatás már meg is történt. Majd tájékoztatta a tanácsot arról a döntéséről is, hogy jövőre indul parlamenti választásokon a nemzetiségi képviselői posztért.
 
 
Továbbra is az oktatási különtörvényről
Az MMÖNK ismét napirendre tűzte a magyar és az olasz nemzeti közösség oktatási különtörvényének módosítását, hiszen elkezdődött a törvény elfogadási folyamata az Országgyűlésben, ehhez pedig szükséges a magyar közösség véleménye is. Az MMÖNK egyhangú támogatást biztosított a törvényszövegnek, még mindig nyitott viszont néhány kérdés. A törvényről december 8-án Lendván tárgyalt Andreja Barle Lakota oktatási államtitkár a község vezetőségével, a kétnyelvű iskolák igazgatóival, valamint Göncz László és Laj Franc képviselőkkel. Az egyeztetésen megállapodás született arról, hogy némileg változik a 9. és a 12. szakasz (az intézetek könnyebb, életszerűbb működése érdekében,) a magyar közösség szempontjából viszont még mindig nyitott a magyar nyelvtudási szintet meghatározó két törvényszakasz.
MCSi Design