kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 

Egyre kevesebb az elsős, több magyarországi kisdiák Pártosfalván

tanev partos3517Pénteken elkezdődik a 2017/2018-as tanév. A muravidéki kétnyelvű általános iskolák 767 tanulót, a kétnyelvű középiskola Lendván 239 diákot vár az iskolapadba. A kétnyelvű területen mindössze 83 kisdiák lépi át először az iskola küszöbét, ami ismét néhány százalékkal kevesebb, mint az elmúlt évben. A generáció közel 40 százaléka a párhuzamos szlovén–magyar, illetve a magyar nyelvi csoportban kezdi a betűvetést, ami jó aránynak értékelhető. Pártosfalván (képünkön) folytatódik a magyarországi kisdiákok nagyarányú beiratkozása. Tanévnyitó körképünk.
Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában idén összesen 495 tanuló kezdi a tanévet, közülük 52 elsős kisdiák. A központi iskolába Lendvára 49 elsőst írattak, és így három tagozatot alakítottak, míg a gyertyánosi tagiskolában az idén nem indul önálló elsős tagozat, mivel mindössze három elsős tanulójuk van. Gyertyánosban az első és a második osztályosok – összesen 8 tanuló – kombinált, illetve összevont tagozatban tanulnak. Az 52 elsős közül 11 tanulót írattak a szülők a párhuzamos szlovén–magyar nyelvoktatási programba, 38 tanuló szlovén nyelven, míg 3 tanuló magyar nyelvi programban ismerkedik a betűkkel.
„Az induló tanévben különösebb újdonságok nem várhatók, el kell azonban mondani, hogy az iskola történetében először következett be, hogy a tanulók létszáma ötszáz alá esett és hogy Gyertyánosban az utóbbi harminc évben nem volt tagozat-összevonás, amit idén meg kellett tennünk – mondta Sabo Tatjana igazgató. Helyettesei a 2017/18-as tanévben Hozjan Bojan és Graj Marjeta.
tanev3517
A 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolának a 2017/2018-as tanévben 26 tanulója lesz, közöttük egy elsős tanuló az alacsonyabb követelményszintű oktatási-nevelési programban. Ebben a programban három összevont tagozat indul 16 tanulóval, míg a speciális nevelési-oktatási programot két csoportban 10 tanuló látogatja majd. Horvath Livia igazgató szerint nem néznek nagyobb változások elé, még mindig nincs azonban megoldás abban a több éve húzódó problémakörben, hogy egynyelvű területről nem iratkozhatnak be gyermekek az iskolába. Pozitív előrelépést jelent viszont, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek oktatási különjogairól szóló törvény módosításának tervezetébe bekerült a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és fiatalabb nagykorú személyek oktatása is.
A Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolában összesen 75 gyerek kezdi meg az új tanévet, ebből 13 elsős, közülük 9-en Magyarországról. Tíz gyermeket a szülők magyar anyanyelvi csoportba írattak, kettőt a szlovén anyanyelvi csoportba és egy kisdiákot a párhuzamos szlovén–magyar nyelvoktatási programba.
A domonkosfai fiókiskolának idén összesen 6 tanulója lesz egy kombinált tagozatban, közülük 4 kis elsős. Hodoson pedig ebben a tanévben nem indul első osztály, a tagiskolát összesen 3 második osztályos tanuló látogatja. Herman Jožefa, az iskola igazgatója csak meg tudta erősíteni, amit már a statisztika is mutat, hogy folytatódott a magyarországi gyerekek beiratkozása az intézménybe, ami azt jelenti, a tanítási, nevelési módszerekkel és általában az iskolával mind a gyerekek, mind a szülők elégedettek.
A Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolát az idei tanévben is 78 tanuló látogatja kilenc önálló tagozatban. Az iskola küszöbét 7 kis elsős lépi át először. Közülük 5 tanulót írattak magyar nyelvi csoportba, akik közül ketten a szlovén nyelvet a párhuzamos szlovén–magyar nyelvoktatási programban tanulják, két tanuló pedig a szlovén nyelven kezdi tanulni az ábécét. „Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is különböző projekteket kívánunk beiktatni, így például a pedagógiai implementációs iskola projektjét, valamint az Egészséges életmód projektet. Folytatólagosan az olvasáskészség fejlesztését és a formatív értékelést is kiemelten kezeljük. – mondta Šebjanič Valéria igazgató.
A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolában 93 tanulóval indul a 2017/18-as tanév. Az első osztályban 10 kisdiák kezdi tanulni az ábécét, közülük hetet a szlovén anyanyelvi csoportban, míg hármat a párhuzamos szlovén–magyar oktatási programba írattak a szülők. Ivanuša Milena igazgató elmondása szerint a tanítási program mellett idén prosperitást élvez a szép viselkedés az iskolában című kezdeményezés, a sport növekvő és agresszivitást levezető szerepére pedig egy külön program indul testnevelőtanár beiktatásával.
A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában 239 diákkal indul az új tanév. A 2017/18-as tanévben 14 különböző program kerül kivitelezésre. A legnépesebb beiratkozás a gépészeti technikumban történt 18 diákkal, a gimnáziumi programba 14 diák iratkozott, míg a vegyészeti technikumba 8. Közgazdasági technikumi program nem indul. A szakiskolai programokba összesen 33 diák iratkozott be, ezek közül a legnépszerűbbek továbbra is a mechatronikai műszerészi és az eladói program 10 jelentkezővel. Az autó- és villanyszerelői program, illetve a kályhás programok létszáma stagnál vagy kevesebben iratkoznak be. Folytatódik viszont a szerződéssel rendelkező sportolók számára tavaly indított külön program, tájékoztatott Hajdinjak Prendl Silvija igazgató.
kmj, -ce
MCSi Design