kele
perec1
garas1
65. évfolyam
41. szám
Megjelenés:
2021. 10. 14.
kiscim4121
 

Összehúzni, összevonni?

kulthazcim
Lendvát már hosszabb ideje foglalkoztatják a kultúraszervezés körüli, anyagi gondokkal tarkított, a nadrágszíj meghúzásával kapcsolatos kérdések. Fel-felrebbentek különböző összevonási, átszervezési kombinációk, s lehet, hogy a nemzetiség első körös elutasító véleménye a könyvtár és a színház összevonásáról a „negatív felhang” ellenére mégis felgyorsíthatja az ügyek rendezését, a huzavona lezárását. A nemzetiség véleménye szerint akárhogy is alakul az intézményrendszer, a kultúrának kell kapnia a főszerepet, annál is inkább, mert a színház intézményéhez fűzött hajdani remények jobbára meghiúsultak, nem igazán vált a kultúránk gerjesztőjévé, sem keresett kultúrközponttá. Mit és hogyan kellene összevonni, megváltoztatni, mit kezdjünk hosszú távon a színházzal, ha nincsen klasszikus színházi tevékenység?
 
Nem támogatták az intézmények összevonását
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa február 16-án vitatta meg a tervezett új Lendvai Könyvtár – Kulturális Központ közintézet megalapításáról szóló rendeletet-javaslatot. A tanács hosszú vita után nem adta beleegyezését az intézmény-összevonáshoz, mert nem látta meggyőzően biztosítottnak a magyar kultúra megőrzését, a színházi tevékenység jövőjét.
lkmnokA Lendva Község Tanácsa részéről első olvasatban már elfogadott dokumentum, a Lendvai Könyvtár és a Művelődési és Promóciós Intézet (MPIL) összevonásával létrehozni szándékozott új intézet, a Lendvai Könyvtár – Kulturális Központ közintézet megalapításáról szóló rendelet-javaslat került megvitatásra és véleményezésre a társalapító, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa (LKMNÖ) elé. A rendeletet Szabó Bračič Jasna, a községi hivatal munkatársa és Horváth Ferenc alpolgármester, lendvai önkormányzati tanácstag ismertette, illetve adott választ a felmerülő kételyekre, aggodalmakra, kérdésekre – s ezekből volt is elegendő. A tanácstagok többsége ugyanis nem látta elég világosan és meggyőzően a most még két önálló – igaz, az MPIL komoly anyagi gondokkal küszködik és a víziója is homályos – intézet összevonásának költségmegtakarítási, minőségi hozadékát a (magyar nemzetiségi) kultúrát, a magyar színházi tevékenységet illetően, nem látták konkrétan megfogalmazva ezek felkarolását, fejlesztési irányukat. Nehezményezték továbbá a hiányos kommunikációt, a kulturális elképzelések konkrétabb megfogalmazásának, részletezésének hiányát, valamint a két tevékenységnek – a könyvtári és a kulturális – az új intézetben való nem egymás mellé, hanem a kultúrának a könyvtári alá rendelését (Šooš Mihály, Sobočan Gabriela, Požonec Róbert). Az azonban tény – hangzott el –, hogy a községben a kultúra szervezésében változás szükségeltetik (főleg a jelenlegi anyagi gondok miatt, amitől a könyvtár sem mentes), de nem elhamarkodva, hanem átgondolva – erre utalt többek közt Göncz László nemzetiségi képviselőnek a tanácstagokhoz továbbított levele is. Az LKMNÖK az új intézetben az alapító Lendva Község mellett társalapítóként lenne jelen, az ebből eredő jogokkal és kötelezettséggel, míg korábban a színház működtetésével az MPIL-ben regionális, muravidéki magyar jellegű státuszt töltött be. Sajnos, nem eléggé hatékonyan és sikeresen.
A hosszú vita után a tanácstagok nem kaptak meggyőző és kielégítő válaszokat a feltett kérdéseikre, így 7 ellene, 2 mellette és 2 tartózkodó (Vida Törnar Judit, a tanács elnöke, és Halász Albert, az ügyben érintett könyvtárigazgató) szavazattal nem támogatta a Lendvai Könyvtár – Kulturális Központ közintézet megalapításáról szóló rendelet-javaslatot. A nemzetiség a megjegyzéseit a rendeletben érvényesíteni kívánja, egyeztetve Lendva Községgel.
lkmnok balazekBalažek Anton, Lendva Község polgármestere az LKMNÖK döntéséről:
– Természetesen legitim a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ilyen jellegű döntése, de tudni kell, hogy a társalapítói joggal felelősséget is kell vállalni a megoldások keresésében. Nincs időszűke, a következő napokban várom a javaslatokat, hogyan tovább, tehát semmi különös nem történt. Ami engem ebben zavart, azok a különböző olyan jellegű interpretálások, hogy az ügy nem volt jól lekommunikálva. Tavaly áprilistól törekedünk arra, hogy együtt találjuk meg e témában a megoldásokat. Volt néhány megbeszélés a jobb megoldások kidolgozása érdekében, és nyitottak vagyunk továbbra is. Abban az esetben, ha a dolgok így maradnak, ahogy jelenleg vannak, akkor az MPIL Tanácsában kell megtalálni a pozitív ügyvitelre a módot és az utat, ebben pedig partnernek kell lenniük a társalapítóknak is, hiszen az MPIL sosem volt községi projekt, szélesebb körű annál, amelyben fontos tényező a nemzetiség és az állam is. A gondok megoldásából pedig csak Lendva Község vette ki a részét. Bízom benne, hogy a nemzetiség véleménye felgyorsítja a tárgyalásokat a felmerült problémák körül, bízom a konstruktív dialógusban.
MCSi Design