kiscim1218
 

Elfogadták a községi statútum egyeztetett szövegét

lkmnok2417A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa a múlt héten rendkívüli ülésen tárgyalta az új községi alapszabályzat második olvasatának azon cikkelyeit, amelyek a magyar nemzeti közösség különjogaira vonatkoznak. A tanács elfogadta a cikkelyek egyeztetett szövegét.
Az LKMNÖK tanácsa nemrégiben Lendva Község új alapszabályzatának első olvasatához több, a magyar közösség különjogaira vonatkozó megjegyzést tett – vagyis az első olvasatban az említett jogok még nem szerepeltek a dokumentumban. A módosításokat az önkormányzat háromtagú bizottsága ismertette a község illetékeseivel, többek között Balažek Anton polgármesterrel. A községi szakszolgálat az LKMNÖK javaslatait vagy egészben vagy részben, illetve néhány esetben nem építette be az alapszabályzat második olvasatába, az önkormányzati tanács pedig rendkívüli ülésen elfogadta a község érveléseit, többek között azt, hogy amit a törvények is rendeznek, azt nem kell, hogy tartalmazza a község alapszabályzata is. Az új alapszabályzat a magyar közösség különjogait illetően tartalmaz régi és új tételeket is. Így például új, hogy a község a gazdaságpolitikai döntések során figyelembe veszi a magyar közösség véleményét, de marad a régiben például a községi nemzetiségi bizottság összetétele. Új tétel az is, hogy a magyar közösség külön jogaira vonatkozó kérdéskörben a polgármester a két különstátuszú magyar képviselő követelésére köteles összehívni a községi tanács ülését, illetve az is, hogy a törvények értelmében a polgármester köteles gondoskodni a magyar közösség különjogainak megvalósításáról is. Az új statútum rendelkezik arról is, hogy a községi közmeghatalmazással bíró szervezetekben, igazgatásban, intézetekben, vállalatokban a szlovén és a magyar nyelvben egyaránt kompetens alkalmazottakat is kell alkalmazni, a munkahelyi besorolást is ennek megfelelően kell kialakítani a kétnyelvű ügyvitel biztosítása miatt. Az említett szervezetekre vonatkoznak az úgynevezett „látható kétnyelvűség” szabályai is, beleértve a különböző dokumentumokat, pecséteket, táblákat is. Az új alapszabályzat cikkelyei szerint a magyar közösség nyelvhasználatára, kultúrájára, oktatására és nevelésére, anyanyelvi tájékoztatására, valamint a vegyesen lakott terület jellegzetességeinek megőrzésére vonatkozó kérdésekben a községnek minden idevonatkozó döntés előtt a magyar önkormányzat előzetes beleegyezését ki kell kérnie, míg a többi kérdésben az LKMNÖK csak véleményezhet. Az LKMNÖK Tanácsa egyhangúlag elfogadta az egyeztetett cikkelyeket.
MCSi Design