kiscim1618
 

Fejlődésorientált költségvetés

lkmnok2217A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsának hétfői ülésén az Euromur Kft. 2016-os beszámolója, az önkormányzat 2017-es munkaterve és költségvetése szerepelt. Emellett új tagot neveztek be a községi nemzetiségi bizottságba is.
A napirend meghatározása után az önkormányzat elnöke, Vida Törnar Judit az előző rendszeres, illetve a közben megtartott kettő levelező ülés jegyzőkönyvét bocsátotta vitára. Mind a rendszeres, mind a levelező ülések jegyzőkönyveit a tanács egyhangúlag elfogadta. A levelező üléseken egyébként a Lendvai Zeneiskola esetében Magyar Hajnalka, míg a Göntérházi KÁI esetében Šebjanič Valerija igazgatói pályázatát véleményezték pozitívan.
A folytatásban az Euromur Kft. igazgatója, Magyar Dániel számolt be az önkormányzati vállalat 2016-os tevékenységeiről. A társaság eszerint megközelítőleg 12 ezer euróval gazdálkodott 2016-ban, a bevételek nagyobb része, megközelítőleg 9 ezer euró a múlt évi átvezetésből származott, 2 ezer az önkormányzat költségvetéséből, míg a többi a szolgáltatásokból. A kiadások – leginkább operatív költségek – összesen 1.700 eurót tettek ki, így a kft. valamivel több mint 10 ezer euró kerettel zárta az évet. A tanács egyhangúlag elfogadta a beszámolót, majd egyben a 2017-es évben már zajló programokat vitatta meg, s támogatását biztosította a kézműves, illetve az egyéb hasonló programokhoz.
A következő napirendi pont alatt Vida Törnar Judit bemutatta az LKMNÖK folyó évi munkatervét és költségvetését. Eszerint az önkormányzat továbbra is végzi a hagyományos programjait, tevékenységeit. A nevelés és oktatás terén 2.700 eurót különítenek el az anyanyelvi szinten magyarul tanuló diákok tankönyveire, 7.920 eurót az egyetemisták felsőfokú támogatására, 720 eurót a felsős általános iskolások színházbérleteire. A kulturális tevékenységek között 1.260 eurót szánnak a március 15-i rendezvényre, illetve 4.670 eurót a kétnapos Zala György-emlékrendezvényre. Az önkormányzat idén is megszervezi a Szent István-napi találkozót, a Nemzetközi Halászléfőző Versenyt, amelynek megszervezésére 18 ezer eurót szánnak, míg ezer eurót különítettek el a Kultsár György-emléknap megszervezésére is. Az LKMNÖK idén 11 ezer eurót oszt szét a civilszervezetek és egyesületek magyar programjainak támogatására, míg a társalapított intézmények 9 ezer euróra számíthatnak. Új programként szerepelnek a Lendvai Nyári Zenés Esték, amelyekre ezer eurót különítettek el. Az önkormányzat 1.500 eurós keretet biztosít a június végén megvalósuló napközis táborra is.
A gazdasági tevékenységek között továbbra is szerepel az Euromur Kft. 2.000 eurós támogatása, illetve az MMGVE ezereurós támogatása – amennyiben az egyesület beadja a pályázatát. Az önkormányzat összesen megközelítőleg 199 ezer euró bevétellel és 217 ezer euró kiadással tervez, a két szám összevetéséből keletkező hiányt az előző évekből megmaradt keretből fedezik. A fent említett tevékenységek mellett az önkormányzat 81 ezer eurót költ az alkalmazottak béreire és ezek járulékaira, illetve 29 ezret a különböző dologi kiadásokra és szolgáltatásokra. A tanács mind a munkatervet, mind a költségvetést egyhangúlag elfogadta.
Az ülés végén az elnökasszony javaslatára Pozsonec Mária helyére a községi nemzetiségi bizottságba Graj Magdát választották meg. A különfélék között szó esett a Lendvai Zeneiskola minden kétnyelvűséget nélkülöző, nemrég megtartott rendezvényéről, az ügyben elküldött tiltakozó levélről, illetve felvetették a soron következő rendszeres ülés néhány lehetséges támáját, így a Lendva-vidéki tájház ügyét, a kulturális fővárosi jelölést és ezen belül a magyar kultúra szerepét is. Az önkormányzat egyébként valószínűsíthetően már a jövő héten rendkívüli ülésen tárgyalja Lendva Község alapszabályzatának kérdését is.
MCSi Design