kiscim1218
 

Jól gazdálkodott az önkormányzat

dkmonk21171A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának (DKMÖNK) csütörtökön megtartott ülésén a 2016. évi zárszámadást vitatták meg. A tanács elnapolta az önkormányzat alapszabályzatának tárgyalását.
Az ülésén ezúttal is már a napirend meghatározásánál vita keletkezett Car Anna elnök és Kovács Attila tanácstag között. Az ülést levezető elnökasszony az alapszabályzat napirenden szereplő tárgyalásának elnapolását javasolta, mert az alapszabályzat megalkotója, a DKMÖNK tanácstagja, Koren Stefán igazoltan hiányzott az ülésről – távolmaradását igazolta Gönc Mário is. Kovács Attila nem értett egyet a napirendi pont elnapolással, véleménye szerint ugyanis így nem készülhet el az új alapszabályzat szeptember végéig és nem lehet majd az új alapszabályzat szerint kiírni a jövő évben esedékes helyhatósági választásokat. Javasolta azt is, hogy az alapszabályzatot jelenlegi formájában küldjék el egy elismert budapesti kisebbségvédelemmel foglalkozó jogásznak recenzeálásra, így megmaradna az esélye annak, hogy az említett szeptemberi dátumig az alapszabályzat elfogadásra kerül. Hosszabb vita után a tanács három igen, egy nem és egy tartózkodó szavazattal elnapolta a napirendi pontot.
dkmonk21172
A folytatásban a tanács szinte vita nélkül elfogadta az önkormányzat 2016-os zárszámadását. A rendelkezésre álló 101 ezer eurós keretet az önkormányzat az elfogadott költségvetéssel összhangban, rendeltetésszerűen használta fel, ami a szavazati arányból is kiderült. A zárszámadás ellen csak Kovács Attila szavazott, de hangsúlyozta, nem maga a zárszámadás miatt, hanem tiltakozván az állami támogatásnak az önkormányzat és a község közötti szerinte törvénytelen megoszlása miatt. Hasonlóképpen már a költségvetést sem szavazta meg.
A folytatásban a tanács meghallgatta az elnöki beszámolót, majd úgy döntött, a fiatal dobronaki tehetség, Neubauer Janet nagykanizsai zenei táborban való részvételét 300 euróval, míg Kovács Tibor – Ringó legújabb verseskötetének kiadását 150 euróval támogatja. A különfélék között az önkormányzat titkárnője, Berden Anna beszámolt arról, hogy az MMÖNK által alapított Minta Kft.-n keresztül féléves időszakra alkalmazták a dobronaki Gerencsér Szilva kézművest, aki muravidéki szinten tart műhelymunkákat, többek között csoportokat fogad a dobronaki tájházban és a Bakonaki-tónál.
Kovács Attila tanácstag a különfélék között tiltakozását fejezte ki, miszerint Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke az önkormányzat projektjeként kommunikálja a kisebbségi oktatási különtörvény módosítását, miközben ezt a legfelsőbb szerv, a tanács nem is tárgyalta. Újra kifejtette negatív véleményét az RTV magyar stúdiójában bevezetett gyakorlatról, miszerint több munkatársat szlovén nyelvvizsga nélkül alkalmaznak, de az ülésen több ízben kifejtette véleményét az MMÖNK Tanácsa elnökének szerinte tekintélyelvű politizálása ellen is.
MCSi Design