Újabb kísérlet a zászlóhasználat rendezésére

  • Nyomtatás
  • zaszlo2621Miért helyezik ki egyes közintézmények a kétnyelvű területeken a szlovén állami zászló mellé az olaszt, illetve a magyart, egyesek viszont nem, vagy csak állami ünnepek alkalmából? A kisebbségi politikum a kérdéskört már három évtizede próbálja megoldani, eddig sikertelenül. Ahogy ezt megtudtuk Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselőtől, jelenleg nem parciális, hanem egy átfogó, egységesítő megoldással próbálkoznak.        

    Az igencsak szerteágazó szlovéniai kisebbségi jogoknak egy ernyőtörvénybe, más néven az úgynevezett nemzetiségi kerettörvénybe való rendezéséért a kisebbségi politikum mandátumokon átívelve küzdött, illetve küzd a mai napig, úgy tűnik, sikertelenül. Hasonló mondható el a kisebbségi közösségek zászlóhasználatáról, amely csak részben rendezett. Vannak területek, intézmények, ahol a szlovén zászló mellé automatikusan kikerül az olasz, illetve a magyar, van viszont, ahol következetesen csak az állami lobogót függesztik ki. A szlovén alkotmány alapján az őshonos kisebbségek nemzetiségi jogaiba tartozik az is, hogy a kétnyelvű területeken használják a szimbólumaikat, köztük a zászlót is, habár ezt a megfogalmazást is több ízben megtámadták már az alkotmánybíróságon, de sikertelenül, tehát elvileg a kétnyelvű területen minden közintézményre a szlovén mellé az olasz vagy a magyar zászlót is ki kellene függeszteni. Sajnos csak elvileg, mert a már említett közintézmények különböző szaktárcákhoz tartoznak, a kérdéskört a szakterületeken különböző törvények rendezik, ezek különbözőképpen, sokszor nem éppen egyértelműen fogalmaznak a tárgykörben. Vannak intézmények, amelyeken napi szinten mindkettő zászló jelen van, például az oktatási intézményeken, illetve a községek székhelyein. Van, ahol például csak állami ünnepkor függesztik ki a kisebbségi zászlót is, ilyen például a rendőrség vagy a bíróság.    

    A problémát az olasz és a magyar kisebbségi politikum több ízben megkísérelte megoldani, többnyire parciális megoldást keresve, vagyis ahhoz a tárcához fordult, amelyhez tartozó közintézménynél észlelte a problémát. Sikertelenül. Talán éppen ezért a kisebbségi politikum, ahogy ezt megtudtuk Horváth Ferenc nemzetiségi képviselőtől, jelenleg más utat választott: olasz kollégájával, Felice Žižával ugyanis kezdeményezték a kormány illetékeseinél, hogy tárcaközti egyeztetéseken keresztül úgymond átfogóan és egységesen rendeződjön a kérdés. Vagyis a már említett szakterületek mindegyikén egységes törvényi megfogalmazásokat használjanak, aminek eredménye az lenne, hogy a kétnyelvű területeken a szlovén állami zászló kifüggesztése esetében mindig és automatikusan a kisebbségi, tehát az olasz, illetve a magyar zászló is kifüggesztésre kerülne. Horváth Ferenc nemzetiségi képviselő megfogalmazása szerint a kezdeményezést az illetékesek befogadták, kérdés azonban, hogy az igencsak bonyolultnak ígérkező, több törvényt is „megnyitó” kezdeményezésnek mennyi lehet az esélye. Reméljük, hogy több, mint az általános nemzetiségi kerettörvénynek, amely azért mégis jóval terjedelmesebb anyagot jelent.