kele
perec1
garas1
64. évfolyam
37. szám
Megjelenés:
2020. 09. 17.
kiscim3720
 

dobronak ules3720A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa hétfői ülésén megvitatta az országgyűlési választásokról szóló, módosítás előtt álló törvénynek a nemzetiségi képviselők választására vonatkozó cikkelyeit és egyhangúlag támogatta a változást: a „pontozással rangsoroló” Borda-rendszer helyett az egyszerű többségi választást.

Bővebben...

icu3720Az utóbbi hónapok és a közeljövő egyik legforróbb politikai ügye a médiatörvény, illetve most már inkább a Szlovén RTV-ről szóló törvény módosítása, amely igencsak megosztja a szlovén politikumot, így a közvéleményt is. A törvénymódosítás közvitája már lezárult, az ősz folyamán a dokumentum a parlament elé kerülhet. A közintézettől jelentős összegeket elvonó tervezett módosításokról, ezek hatásáról Zver Ilonát, a Szlovén RTV vezérigazgatójának magyar műsorokért felelős helyettesét szólaltattuk meg.

Bővebben...

kultkozp36201A Ljubljanai Balassi Intézet szeptember 1-jével új névvel, Ljubljanai Magyar Kulturális Intézetként szerepel. A névváltozással Magyarország egységesítette a külföldön működő 26 kulturális központjának nevét, melyek ezután az intézet és az adott székhelyváros nevét viselik. 

Bővebben...

szulofoldon3620Idén a Szülőföldön magyarul pályázási időszaka a járványügyi helyzet miatt igen hosszú, a támogatási kérelmeket október 30-ig lehet beadni. A Muravidéken a 2019/20-as tanévre visszamenőleg 188 szülő összesen 260 gyermekére érkezett be kérelem.

Bővebben...

saliules3420A Sal községi magyar önkormányzat múlt heti ülésén elfogadták az önkormányzat féléves pénzügyi beszámolóját, illetve határozat született arról, hogy a tájháznál alkalmazott személy munkaviszonyát a három hónapos próbaidő leteltével határozatlan időre meghosszabbítják. A tanács napirendre tűzte a tanulmányi támogatás megvitatását is. Úgy határoztak, hogy a 2020/21-es tanévben még az érvényben lévő szabályok szerint hirdetik meg a pályázatot, havi juttatással támogatva az egyetemistákat. A jövőben viszont folyamatosan áttérnek az utólagos támogatásra, amely annyit jelent, hogy a diák a sikeres diploma után egy összegben kapja meg a nemzetiségi önkormányzat támogatását. Az ülésen újra terítékre került az országgyűlési választásról szóló törvény módosításának véleményezése, ám ebben a pontban ismét közös álláspont és határozat nélkül maradtak, így újra elnapolták.

Bővebben...

pedagogus3420A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (képünkön Tóth Erzsébet, a szervezet elnöke) augusztus 18-i, második éves közgyűlésén jóváhagyta a „Magyarul a Muravidéken” támogatási programról szóló szabályzatot, mellyel az egyesület lett a program kivitelezője. A program pályázatait elbíráló bizottságba az egyesület részéről Pisnjak Andrea tagot nevezték be. A szabályzat szerint a háromtagú bírálóbizottságot a pedagógusegylet tagja mellett – akit megillet az elnöki funkció – az MMÖNK elnöke, alelnöke, illetve más kinevezett alkalmazottja vagy tanácstagja, valamint a községi magyar önkormányzati nemzeti közösségek közös képviselője alkotja.

Bővebben...

profut34202Augusztus 20-án Dobronakon sajtótájékoztatón jelentette be Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke és Berden Márió, a ProFutura Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet igazgatója, hogy a magyar kormány biztosította a mintegy 1,6 millió euró plusz pályázati keretet a forrásfüggő gazdaságfejlesztési beruházásokra.

Bővebben...

aug20 3420A muravidéki magyar közösség augusztus 19-én Dobronakon, a Szent Jakab-plébániatemplomnál tartotta központi megemlékezését Szent István államalapító király napja, a magyar nemzeti ünnep tiszteletére. Az ünnep napján, augusztus 20-án pedig Lendván a Szent Katalin-plébániatemplomban tartottak megemlékezést és ünnepi szentmisét.

Bővebben...

mnmi30201A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Tanácsa múlt héten fésülte át az intézet korszerűsített, a jelenlegi törvényi szabályozásoknak megfelelő új alapító okiratát. A tanács több módosítási javaslatot is megfogalmazott, ezeket pedig az MMÖNK Tanácsa a hétfői hodosi ülésen el is fogadta, illetve megerősítette az intézet új alapdokumentumát. Az előző, még 2003-ban elfogadott alapító okirathoz képest az új okirat nagyobb jogokkal ruházza fel az intézet igazgatóját, emellett bevezeti a    tevékenységek egységes osztályozási rendszerét is. A dokumentum kiegészíti és aktualizálja az intézet tevékenységét, szabályozza az igazgató és a tanács kinevezésének folyamatát és hatáskörét.

Az ülésen az új tanácstag, Tamaško Denis mandátumának megerősítése is megtörtént. A tanácstagi poszton David Laczó Karolinát váltja, aki munkajellegű és magánügyi elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a munkában.  

Bővebben...

jelincic2820Zmago Jelinčič az SNS parlamenti frakciójának elnökeként 2007 után újra felelevenítette a kezdeményezését, miszerint felül kell vizsgálni a szlovén alkotmány IV. fejezetét, amely a két őshonos kisebbség képviselőinek státuszáról szól. A kezdeményezést a parlament elnökének, Igor Zorčičnak címezte, ebben az úgynevezett kettős választási jogot támadva azt kezdeményezi, az említett kisebbségeknek ne legyen parlamenti képviseltségük, ehelyett az Államtanácsban kapjanak helyet mint érdekképviseletek.

Bővebben...

lkmnok2820A Népújság előző számában már beszámoltunk a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) soros üléséről, amelyen többek között a nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezeteknek kiírt pályázatról is döntöttek. A következőkben a döntés részleteit közöljük.   

Bővebben...

rtv28201A lendvai TV-stúdió magyar nyelvű adásai az év végéig a Szlovén TV 1-csatornáján, a megszokott délutáni időpontban lesznek láthatók – közölte Natalija Gorščak, a közszolgálati TV igazgatója a lendvai stúdióval. A hír a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorainak Programbizottságának hétfői ülésén hangzott el.

Bővebben...

potapi2820Több mint 2,2 milliárd forintos támogatásban részesülnek a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségek, valamint a nemzetpolitikai célokat megvalósító anyaországi tömörülések – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára kedden Budapesten, a BGA Zrt. Gellérthegy utcai székházában tartott sajtótájékoztatón.

Bővebben...

lkmn27201A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) keddi ülésén a „Magyarul a Muravidéken” támogatási rendszerben való részvétel mellett döntöttek, elfogadták a völgyifalui tájházra vonatkozó DIIP-et, illetve döntöttek a nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezeteknek kiírt pályázatról is.

Bővebben...

vasmegye2720Az Őrségben, Őriszentpéter önkormányzatának dísztermében került sor kedden a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése közötti 2020. évi együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására.

Az egyezmény a Szlovéniában élő magyarság kulturális tevékenységének támogatását tartalmazza.

Bővebben...

MCSi Design