kele
perec1
garas1
64. évfolyam
42. szám
Megjelenés:
2020. 10. 22.
kiscim4220
 

Kompromisszum a védelmi központ használatáról

donr tan4020Dobronak Község Tanácsának múltheti ülésen nem volt hozzászólás a Lendvai Egészségház 2020-as üzleti tervéhez, a község költségvetésének hathónapos teljesítéséhez, valamint a pótköltségvetés rendeletjavaslatához sem. Annál élénkebb volt a vita a védelmi központ nagytermének használatáról.

Az ülésen Požgai Horvát Olga, a Lendvai Egészségház igazgatója ismertette az intézet tanácsa részéről már megerősített 2020-as üzleti tervet. Az intézet a már megvalósított és tervezett fejlesztések mellett (berendezések, mentőkocsi, ösztöndíjak) komoly káderhiánnyal küszködik, elsősorban fogorvoshiánnyal, amit az egészségház dobronaki egységében is tapasztalnak. Ennek megoldása többszöri próbálkozásra is sikertelen volt. A beszámolóra a tanácstagoknak nem volt megjegyzése.

Dobronak Község költségvetésének féléves teljesítését és a javasolt költségvetési módosításokat a gazdasági és társadalmi tevékenységek bizottsága már megtárgyalta, így az ülésen csak a megállapítások hangzottak el. A 2020-as tervek realizációjára Dobronakon is erősen hatott a járványhelyzet, aminek következtében a bevételi oldal 37 százalékban teljesült a tervezett 2,6 millió eurós összbevételből, a kiadási pedig 22-vel a tervezett 3,1 millióból. Mindez a költségvetés módosítását indokolta, így a bevételi és a kiadási oldalt 600 ezer, illetve 700 ezer euróval csökkentették. Mind a három nagyobb beruházás megvalósítása – a Dobronak–Tornisa és a Dobronak–Kebele kerékpárút, valamint a mezőgazdasági-üzleti övezet útburkolatának javítása – 2021-re kerül át.

 

 

Az új Védelmi és Mentési Központ helyiségeit a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegylet (ÖTE) térítésmentesen használhatja, de nem mindegyiket önállóan, mint ahogy erre a tűzoltók számítottak. A garázson, az öltözőn és az irodán kívül az emeleti termet ugyanis osztott használat mellett kapták meg, így a terem másnak is kiadható. A hír a lakosság körében is felháborodást váltott ki, az ügyben érintettek több tárgyalási kört futottak. Mintegy fél év után kompromisszum született, amiről a tanács tagjait Cár Zdenko és Maté József, az ÖTE elnöke és parancsnoka tájékoztatta. Az ÖTE Igazgatási Bizottságának határozata szerint az emeleti, több célt szolgáló terem használatának megosztása elfogadható számukra akkor, ha az egylet a községgel kötött szerződésben elsőbbséget élvező félként szerepel és kulccsal is rendelkezik. A helyiséget is saját elképzelésük szerint kívánják berendezni, hiszen a teremből oktatótermet kívánnak kialakítani, továbbá egy tűzoltósági múzeumot is létre szeretnének itt hozni. A felszerelést is saját elképzelésük szerint kívánják elhelyezni, amihez mintegy 22 ezer euró lakossági önkéntes adomány is összegyűlt.

A rendőrség díjmentesen használathatja a Védelmi és Mentési Központ egyik irodáját, amit majd a polgári védelemmel osztanak meg.

 

 

MCSi Design