kele
perec1
garas1
64. évfolyam
37. szám
Megjelenés:
2020. 09. 17.
kiscim3720
 

Hodos: emelkedik a szennyvíztisztítás díja

hodoskozs21201A hodosi tanács május 21-i ülésén megvitatta és elfogadta a község 2019-es zárszámadását. A tanácstagok megemelték a kommunális szennyvízelvezetési és -tisztítási díjat, valamint döntöttek a községi kitüntetés jelöltjeiről is.

A községi tanács a községi épület nagytermében a járványügyi szabályok betartása mellett ülésezett. Elsőként a 2019-es zárszámadást vitatták meg. Eszerint a község 648 ezer euró bevételt tervezett és ebből 611 ezer eurót realizált is a költségvetés bevételi oldalán. A kiadási oldalon a terv 623 ezer euróról szólt, míg 589 ezer valósult meg. A község 2019 folyamán nem vett fel hitelt, előző hiteleit rendezte, az év utolsó napján pedig 35 ezer euróval rendelkeztek a bankszámlán. A tanács a könyvelő és a polgármester részletes magyarázata után egyhangúlag elfogadta a zárszámadást.

hodoskozs21202Ezután a szennyvízelvezetési és -tisztítási díjszabás került terítékre. A tanács elfogadta a polgármester által előterjesztett áremelkedéseket, amelyek szerint a hálózati díjat 10 euróval emelték meg, így a polgárok az eddigi 30 helyett 40 eurót fizetnek évi szinten. Megemelték a szennyvíztisztítási díjat is, köbméterenként az eddigi 0,45 euró helyett 0,70 eurót kénytelenek felszámolni. Orbán Lajos polgármester szerint az árak emelésére elősorban azért van szükség, mert a tavalyi évben több ízben is nem várt karbantartási munkákat kellett a rendszeren végezni – többek között azért, mert nem megfelelő tárgyak is a rendszerbe kerültek. A polgármester hangsúlyozta, a rendszer karbantartásának költségeit az elfogadott új, megemelkedett árszabás sem fedezi, így a többlet továbbra is a községet terheli.

A tanács megvitatta a kis tisztítóberendezések társfinanszírozásáról beterjesztett szabályzatot is. Ezek megvalósítása ott lehetséges, ahol nincs szennyvízcsatorna, illetve a bevezetése túl nagy költségekkel járna. Mivel tehát a község ezeken a területeken nem tudja biztosítani a hagyományos szennyvízelvezetést (Kapornak, Domaföld), illetve ez túl drága lenne, inkább az említett megoldást ajánlja fel a polgároknak.

A következőkben a tanács megtárgyalta a péterhegyi rendőrállomás évi beszámolóját, illetve a hodosi óvoda 2019-es beszámolóját. Míg az első esetben kirívó esemény, történés hiányában nem alakult ki vita és a beszámolót elfogadták, az óvoda esetében a tanács úgy döntött, elfogadja és fedezi az intézmény beszámolója szerint a nyaralási pótlékok kifizetése miatt keletkezett 2.200 eurós hiányt.

Végül a tanács megvitatta a júliusban esedékes községi ünnep kitüntetettjeire a javaslatokat. Az ünnepi eseményeket a tervek szerint megtartják, amennyiben ezt a járványügyi helyzet megengedi.

 

 

MCSi Design