A Kapornaki Öte éves közgyűlése

 • Nyomtatás
 • kapornakote 7Rendhagyó módon az év közepén, a szabad ég alatt tartotta éves közgyűlését a Kapornaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület vasárnap délután. A 25 tagot számláló társaság, akár a többi muravidéki önkéntes tűzoltóság, a Covid-időszakban minimális működéssel tartotta fenn az egyesületet. Szerencsére sem tűzesethez, sem a járványhoz köthető egyéb vészhelyzethez sem kellett mozgósítani a tagokat.

   

  Az ülést Bočkorec Bojan, az egylet elnöke vezette, aki az elmúlt 2020-as évről, majd az idei tervekről számolt be. A tavalyi évben Kapornakon lett volna esedékes a községi tűzoltóverseny, amit a járvány miatt nem tarthattak meg. Hasonlóképp elmaradtak a szokások tűzoltóversenyeken való szereplések, illetőleg a határon túli, magyarországi tűzoltó gyakorlatokon való részvételek. Sikerült viszont a tűzoltóotthon mögötti víztározót kitisztítani, illetve hat ünnepi és egy gyakorló öltözetet vásárolni a tagjaiknak. A vezetőség szeretné, ha az egylet minden tagja 2025-re, a századik évfordulóra új gyakorlót kaphatna.

  Az egylet a 2019-es évből összesen 19.000,00 eurót vezetett át a 2020-as költségvetésbe. Ehhez hozzájött a községi magyar nemzeti önkormányzat 2000 eurós, illetve a községi tűzoltó szövetség 500 eurós támogatása. A naptárakért kapott polgári adomány a kártyaturnéból származó bevétellel együtt 23.400,00 euró volt. Összesen 2400 euró kiadással így a 2020-as évet 20.000,00 euróval zárták.

  Az egylet titkára, Bočkorec Dušan az ülésen kifejtette, hogy egyesületük sajnos nem rendelkezik operatív tagokkal, mivel a lakosság kis számú és kiöregedett, kevés a fiatal, ebből kifolyólag pedig az utánpótlás a jövőre nézve sem mutat kedvezőbb kilátásokat. Véleménye szerint az egyesület problémájára az egylet alkategóriába való átminősítése lenne megoldás, amelyben hat operatív taggal működhetnének. 

  A 2021-es év tervei között az elnök elmondta, hogy az idei szemlét sikerült megszervezniük, és a gyakorlatozások is megkezdődtek. Beszámolt arról is, hogy a hodosi Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesület pályázott a muravidéki magyar faluprogramban a kapornaki tűzoltóotthon padlózatának felújításra. A sikeresen elnyert 4.000,00 eurós támogatásból remélhetőleg még augusztusban meg fog történni felújítás. Az ülésterem szintén új padlózatot kap, ezt viszont az ÖTE finanszírozza. Lassan, de folyamatosan készül a helyi tűzoltó-kiállítás is. Felújították már a két kiállításra szánt régi – Zigler, Savica- motorfecskendőt, illetve két kirakati babát is vásárolnak, amelyek korabeli tűzoltóruhákat fognak viselni. Az egylet ezen kívül az idei évben 2.000,00 eurós támogatást - kártérítést - kapott a szlovén honvédelmi minisztériumtól a 2020-es Covid-év anyagi kiesése miatt. Egyesületük pedig a Hodosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet támogatta 6.000,00 euróval, amelyből 5 komplett védőruhát vásárolhattak.