Ötven éve szolgálatban

 • Nyomtatás
 • cim rezs3021„Még mindig az érint meg a legjobban, hogy segíthetek a magyar nemzetiségű híveknek és anyanyelvükön hirdethetem Isten igéjét” – vallja msgr. Režonja Franc razkrižjei plébános, a Muraszombati Püspökség nemzetiségi vikáriusa, aki az aranymiséjét – melyet újmiséjének pontosan az 50. évfordulóján, július 4-én szolgált Razkrižjén – magyar nyelven Dobronakon, egykori plébániájában is megtartotta. A dobronaki hívők és a magyar közösség külön háláját és köszönetét fejezte ki neki.

   

   

  Režonja Franc aranymiséje Dobronakon is

   

  Idén ötven éve, hogy msgr. Režonja Franc, a Muraszombati Püspökség nemzetiségi vikáriusa, razkrižjei plébános a római katolikus egyház és Isten szolgálatába állt. Aranymiséjét július 25-én, Jakab napján – a dobronaki plébánia ünnepén – egykori plébániájában is megtartotta magyar nyelven. 

  A 74. életévét betöltött Režonja Franc Tornisán született 1947. január 13-án, legidősebb gyerekként egy hétgyermekes szlovén családban. „A szüleinktől jó keresztény nevelést kaptunk, szerettünk segíteni nekik a munkájukban. Már ötéves koromban elkezdtem iskolába és a hittanórákra járni. Szerettem templomba járni, hamarosan ministrálni is kezdtem. Már akkor gondolkodni kezdtem a lelkipásztori hivatásról” – mondta lapunknak adott egyik interjújában. Az általános iskola befejezése után Belatincon a Maribori Első Gimnáziumba iratkozott, majd a Ljubljanai Teológiai Egyetemen folytatta tanulmányait. Az egyetemet Mariborban fejezte be. 1971. június 29-én Muraszombatban szentelték pappá, az újmiséjét abban az évben július 4-én szolgálta a tornisai Szűz Mária-plébániatemplomban.

  „A teológia harmadik évfolyamának befejezése után Lendván részt vettem Bernád József újmiséin. Itt találkoztam magyarországi lelkészekkel és a magyar nyelvvel, melyet nem ismertem. A lelkészek közt volt Kálmán Dezső lenti káplán is, aki a következő évben a nyári szünidő alatt egy hónapra meghívott a lenti plébániára. Tőle kezdtem tanulni magyarul. Mariborban a teológián pedig dr. Smej Jože püspök tanította a magyar nyelvet” – mondta a magyar nyelv elsajátításának kezdeteiről. Az első kápláni szolgálata Lendván volt, ahol 12 évet töltött és fejlesztette nyelvi tudását. Majd plébánosként 11 évig vezette a muraszombati és szintén 11 évig a dobronaki plébániát. Az új muraszombati püspökség megalakulásakor, 2006-ban ez első püspök, dr. Turnšek Marjan a püspökség fővikáriusának nevezte ki. A második püspöknél, dr. Štumpf Peternél is néhány évig ellátta ezt a feladatkört. 2011-ben a püspökségen végzett munka mellett átvette a razkrižjei plébánia vezetését. 2015-ben a püspökség nemzetiségi vikáriusa lett, de már több mint tíz éve havonta egyszer misét tart a rábavidéki szlovénoknak Szentgotthárdon is.

   

   

  „Még mindig az érint meg a legjobban, hogy segíthetek a magyar nemzetiségű híveknek és anyanyelvükön hirdethetem Isten igéjét. Minden embernek joga van Isten igéjét saját anyanyelvén hallani úgy a szentmisén, mint a szentségek fogadásánál, valamint a szertartásokon. Beszélni egy olyan nyelven, mely nem az anyanyelved és sosem beszélted, az olyan valami, ami boldoggá tesz. Így még közelebb kerülsz az emberekhez és feláldozhatod magad. Ezzel őrizzük a barátságot, a megbecsülést és a tiszteletet. Ez minden találkozáskor mélyen érint és az emlékezetemben marad” – vallja az aranymisés monsignor Režonja Franc. Odaadó lelkipásztori munkájáért 2016-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át. Találkozásai a hívőkkel mindig szívélyesek, így volt ezúttal is Dobronakon, ahol a plébánia ünnepe alkalmából részt vett a Jakab Otthon melletti emléktábla megáldásán.

  Dobronakon ünnepi szentmisét tartott dr. Štumpf Peter megyéspüspök is, megáldotta a felújított templomteret és a Jakab Otthon berendezett emeleti helyiségeit. Idén már a járványhelyzet enyhülésével a hagyományos Jakab-napi kézműves vásár sem maradt el és gazdag kínálattal várta a látogatókat.