kele
perec1
garas1
65. évfolyam
38. szám
Megjelenés:
2021. 09. 23.
kiscim3821
 

Heves vita a gondoláról  

falugyules2521A Lendva-hegyi lakosság hosszú ideig várta, hogy Lendva Község vezetősége bemutassa az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházási tervét, a gondolapálya kiépítését a Vinárium toronyig. A tervek nyugtalanítják az embereket, hiszen a vele járó területi beavatkozás és a tömegturizmus kedvezőtlen következményekkel járhat. A polgároktól nem hangzott el „gondolatámogató” vélemény sem.

A gyűlés késői összehívására a covid-helyzet is hatott – mondta bevezetőül Denša Ivan, a Helyi Közösség elnöke. A múlt pénteken a hegyi faluotthonban megtartott gyűlésen – melyen több mint 60 személy vett részt – elsősorban Magyar János polgármestert várták, aki az időpontra vonatkozó félreértések miatt nem tudott jelen lenni, majd szinte a zárszó után mégis megérkezett. A projekt beruházóját, a községet Kasaš Mihael, a községi igazgatóság igazgatója és Petrijan Bojan, a pénzügyi osztály vezetője képviselte. A műszaki rész ismertetésére Jesenšek Srečko maribori projekttervező volt jelen.

Az ülés már az elejétől élénk és indulatos volt, hiszen számos kérdés, megjegyzés, magyarázatkövetelés hangzott el. A tervezett gondolaépítés témaköre összefonódott a hegyi közúti infrastruktúra hiányosságaival. A jelenlévő polgárok elfogadhatatlannak tartottak egy ilyen méretű beavatkozást a tájba a teljes vonalon, egészen a belépő állomástól (várpincészet) a toronyig. Véleményük szerint párhuzamosan az utak rendezésével – melyek néhány szakaszon nem megfelelők a kialakult forgalmat figyelembe véve – kell fejleszteni az úgynevezett butik-turizmust, kerülve a tömegturizmust gerjesztő befektetést. Konkrét kezdeményezés érkezett a sztráda és a hegyi faluotthon között meglévő út korszerűsítésére és egy megfelelő parkoló kiépítésére, ahonnan akár közúti kisvonat is szállíthatná a vendégeket a Vinárium kilátóig.

A polgárok többek között megjegyezték azt is, hogy a gondolapálya-projektről már sokkal korábban, nyilvánosan és nem zárt körben, a tervezett nyomvonalon lévő telkek tulajdonosainak kellett volna szólni, annak ellenére, hogy formálisan a folyamatban nem volt mulasztás.

A hegyieket nem győzte meg a bemutató szakemberek érvelése, hogy a tervezett beruházás biztosítja majd gyerekeik jobb jövőjét, lehetőséget ad a megélhetésre a turizmusból, tehermentesíti az utakat az autós forgalomtól és ezzel is védi a környezetet, az itt élők egészégét, valamint hogy a 8,1 milliós projekt az EU-s támogatásra (85 százalék nyerhető támogatás) pályázó projektek közül az egyik legjobban értékelt projekt Szlovéniában. 

 

 

Az ülésen felszólaló polgárok közül egy „gondolatámogató” vélemény sem hangzott el. Hogy az érintett 24 telektulajdonos milyen arányban támogatja a beruházást, arra a kérdésre a polgárok – a személyes adatvédelemre hivatkozva – nem kaptak konkrét választ, csak a nyilvánosságban már forgó adatot, hogy mintegy 70 százalékukkal pozitív irányban folynak az egyeztetések.

Másrészt Jesenšek Srečko projekttervező kiemelte, hogy a tulajdonos beleegyezése nélkül a telkén nem lehet semmilyen beavatkozás.

Az ülés végére megérkező Magyar János polgármester próbálta meggyőzni a polgárokat. – Ha a projektre nem érzelmi szemszögből tekintünk, akkor látjuk, hogy a felvonóval megoldásokat nyújtunk a polgároknak a forgalom, a zaj és a látogatók tömege elől – nyilatkozta. Denša Ivan, a HK elnöke szerint vannak, akik pozitívan néznek a dologra, viszont az a személyes véleménye, hogy a gondola a közlekedési gondokat nem oldja meg.

 

 

MCSi Design