kele
perec1
garas1
65. évfolyam
9. szám
Megjelenés:
2021. 03. 04.
kiscim0921
 

Már év elején költségvetés-módosítás

dobrkozs0721A múlt héten Dobronak Község Tanácsa virtuálisan tartotta meg ülését, amelyen nagyobb vita nélkül elfogadták a 2021-es költségvetés módosítását. Előtte meghosszabbították Klujber Varga Brigita és Rožman Nagy Mojca (a község által delegált két eddigi tanácstag) mandátumát a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola tanácsában. 

Dobronak Község költségvetés-módosítását a gazdasági és társadalmi tevékenységek bizottsága már egy nappal a tanács előtt megtárgyalta, így az ülésen Tkalec Tanja számvevőtől egy rövid beszámoló hangzott el.

Kardinar Marjan polgármester a módosítás szükségességéről elmondta, hogy a költségvetés kivitelezésénél a legnagyobb nehézségeket az államtól függő projektek okozzák. A közeszközök ugyanis csak a tervezett és a költségvetésben szerepelő tételekkel pályázhatók meg, így ha a pályázatok kiírása késik (és ha ezeket megismétlik), az eljárások elhúzódnak, a pénzek lehívása nem történhet meg, végeredményként a projektek sem valósíthatók meg. A közel 500 ezer euróval módosított költségvetést két kerékpárút (Dobronak–Tornisa és Dobronak–Kebele) és a mezőgazdasági-üzleti övezet útburkolatának javítása indokolta, valamint a földek már több éve tervezett tagosítása. Sajnos a tagosítás az idei évben sem tud megvalósulni, a polgármester a realizációt a 2022-es évben látja esedékesnek. A továbbiakban a polgármester több kisebb (körülbelül 50–80 ezer euró) értékű invesztícióról beszélt, amelyeknek megvalósítására biztosítottak a pénzek. Az egyik ezek közül a LAS projektekből megvalósítható gyermeksarok és a felújított játéktér közvetlenül a Bakonaki-tó mellett (képünkön), valamint a víztorony felújítása (madárfigyelő és fotóspont kialakítása). A másik projekt vezetője a Környezeti és Idegenforgalmi Intézet, amely egy elektromos gépkocsi beszerzését tartalmazza (a mozgáskorlátozott látogatók közlekedésének segítésére a Bakonaki-tó körül). A harmadik projekt elektromos kerékpárok beszerzését célozza meg és a tornisai község vezetésével valósulna meg.  

A tanácsülés negyedik pontjaként a tűzoltói közszolgálatról szóló szabályrendelet javaslata került tárgyalásra. A második olvasat előtt már a gazdasági és a társadalmi tevékenységek bizottsága megtárgyalta a javasolt kiegészítéseket. A tanácstagok kifejezték elégedettségüket, hogy végre elkészült egy dokumentum, amely megfelel minden jogi rendelkezésnek. A tanács a dokumentum végleges változatát – a Szlovén Tűzoltószövetségtől kapott utasítás és a községi tűzoltóparancsnokság véleményének figyelembevételével – egyhangúlag megszavazta. 

A községi hivatalhoz ajánlat érkezett a nem sürgős betegszállításra, amelyre a község koncessziót adhatna ki. Jelenleg a betegszállítást a Dobronak Község által társalapított Lendvai Egészségház végzi. A koncesszió átadásával más betegszállítónak az egészségház tevékenysége és bevétele csökkenne, hiszen az egészségügy nem finanszírozna több szállítást, hanem a meglévő kvótát az egészségház és a koncesszionárius között osztaná el. A tanács a Lendvai Egészségháztól kapott állásfoglaláshoz pozitívan viszonyult, így nem szavazta meg a kérelmezőnek a páciensek szállítására vonatkozó koncesszió kiosztását. A tanácstagok ennél a pontnál még hozzáfűztek, hogy a Lendvai Egészségháztól elvárják az összes egészégügyi szolgáltatás – ezen belül a fogorvosi ellátás – biztosítását a dobronaki egészségügyi állomáson is.

 

 

MCSi Design