Kevesebb az elsős, mint tavaly

 • Nyomtatás
 • beirat0721A jelenlegi beiratkozási adatok szerint (a beiratkozás még február végéig aktuális) a 2021/22-es tanévben a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban összesen 80 elsős kezdi meg az iskolát, ami közel húsz százalékkal kevesebb, mint az idei tanévben. A magyarországi tanulók beiratkozása – ennek trendje az idén is folytatódik – még nem zárult le.

  A legnagyobb kétnyelvű iskolába, az 1. Számú Lendvai KÁI-ba a 2021/22-es tanévre 58 tanulót írattak be a szülők, ebből a gyertyánosi tagiskolába hét kisdiákot. A központi iskolába 17 gyereket írattak a párhuzamos írás- és olvasástanítás programba (PÍOT), egyet a magyar anyanyelvi, 33-at pedig a szlovén anyanyelvi programba. A gyertyánosi fiókiskolában négy tanuló kezdi meg az első évet szlovén, három pedig a magyar anyanyelvi programban.

  A 2. Számú Lendvai KÁI-ba, mely a sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadja, a tanulók szakvéleményi végzés alapján iratkozhatnak be. Mivel ezeket általában az iskolaév elején adják ki, az iskola jelenleg nem rendelkezik beiratkozási adatokkal.

  A Dobronaki KÁI-ba összesen 11 tanulót írattak be első osztályba.  A szlovén anyanyelvi csoportban kilenc tanuló indul, míg magyar nyelven kettő tanuló sajátítja el majd a betűvetést.

  A Göntérházi KÁI-ban öt tanuló kezdi meg az első osztályt az új tanévben. A magyar nyelvi csoportban két tanuló, a szlovén anyanyelvi csoportban szintén két tanuló, a párhuzamos írás- és olvasástanítás programban pedig egy tanuló kezdi a tanévet.

  A Pártosfalvi KÁI-ban az eddigi adatok szerint szeptemberben összesen hat elsős tanuló kezdi meg az új iskolaévet; a központi iskolába, Pártosfalvára négy, Hodosra kettő elsős fog járni. A domonkosfai fiókiskolából pedig még nincs adat.

  Mivel a magyarországi gyermekek beiratkozása még nem zárult le, az utóbbi két iskola adatai márciusban lesznek véglegesek.

  FaBri, ak