kele
perec1
garas1
64. évfolyam
37. szám
Megjelenés:
2020. 09. 17.
kiscim3720
 

Könyv-elő: Muratáj

mutaj222022019/1–2. sz., MNMI, 128 oldal.   

A Muratáj 31. évfolyamának az összevont számában, az évkönyvvé váló irodalmi, művészeti, társadalomtudományi és kritikai folyóirat 2019. évi könyvében a szerkesztői előszó több, a folyóirat jellegét, létjogosultságát és jövőjét is meghatározó megjegyzést is tartalmaz.

Mindenekelőtt a 30 éve működő fórum lelkes támogatói és „irodalmunk barátai” felé hangzik el köszönet, hogy a kezdetekben csak nagyon gyér perspektívával induló lap a 31. életévébe léphetett, ami önmagában is szenzációszámba megy. Nélkülük üresnek tűnhetne a megjegyzés, mely szerint a Kárpát-medence „összes műhelyének, szerkesztőségeinek és szervezeteinek szimpátiáját élvező lap” e magas jubileumot megérte. Ezek között a magánszemélyek szerepvállalása a legnagyobb, akik évről évre „fontosnak tartják a folyóiratban való szereplést, a jelenlétet”, ráadásul „teszik ezt mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, lelkes ’amatőrök’ gyanánt, bár akadnak közöttük olyanok, akik mögött több diploma és kötetekre rúgó versgyűjtemény vagy próza, il,letve tanulmány áll”. „De nem lebecsülendő a fiatal ’szárnypróbájukat’ végző alkotók szerepe sem, akiknek sajnos a közlés örömén kívül mással nem szolgálhatunk” – áll a bevezetőben.       

A folyóirat az új évtizedbe lépve a „hazai” jellegéből ezzel semmit sem veszített, sőt kimondottan nyert is – ígérik a szerkesztők, „mert e ’külső szem’ sohasem kis közösségünk ’vergődő’ igyekezetét, s az ebből kikerekedő bukást várta, hanem a múltban és a jelenben zajló hősies harc, a mindennapok sűrű teendői közepette, sok esetben az eligazodás hiánya miatti ádáz küzdelemben való önmagára találás reményét, önnön létének az újrafogalmazását jelentette”.  

mutaj2220Az új szám a fiatal alkotók verseivel, próza- és esszé-kísérleteivel indít. Pál Péter versei, Vida Dorian és Koša Peter írásai az útkeresés jegyében fogantak, de már reménnyel kecsegtetnek, ők a „fiatal nemzedék” szószólói. A történelmi-társadalomtörténeti fejezet nem kötődik konkrétan egyetlen évfordulóhoz vagy sorsfordító eseményhez: inkább a személyiségek szerepvállalására koncentrál, a Mura-mente történelmét és diplomáciatörténetét meghatározó személyiségek tevékenységét követve nyomon. A tanulmányrészben Botlik József a magyar Országgyűlés két „behívott” muravidéki képviselőjének, Mikola Sándornak és Hartner Nándornak a szerepvállalását és dr. Országh Pál alsólendvai születésű ügyvéd, parlamenti képviselő közéleti és politikai útját tekinti át, nagy odafigyeléssel, a tőle megszokott precizitással. Bence Lajos pedig a nyomdászati és lapkiadási kísérletek terén végzett szerepvállalások (főleg Balkányiék) és politika-történeti és gazdasági súlyára mutat rá a második világháború utáni muravidéki sajtóalapítási kísérletekig.  

Ugyancsak itt található Szemes Péter Profán passió című írása Utassy József költészetéről, mely a közeljövőben megjelenő monográfia részét képezi. Zágorec-Csuka Judit az Ady-jubileum kapcsán a nagy költővel való „személyes” találkozásairól ír emlékező sorokat. A folyóirat hagyományosan a hazai könyvtermésre reagáló recenziókkal és reflexiókkal zárul. „Ezeknek számunkra üzenetértékük van, de tesszük annak reményében is, hogy a még mindig ’hiánylistán’ szereplő hazai kritikai szemlejelleget is ösztönözzük” – írják a szerkesztők.

 

 

MCSi Design