kele
perec1
garas1
62. évfolyam
21. szám
Lendva 
2018. 05. 24.
kiscim2118
 

Indul a színjátszás!

bakter0718Csaknem egy év szünet után a színházi élet új lendületet vett Lendván Rideg Sándor kultikus darabja, az Indul a bakterház bemutatásával, Pénzes Csaba rendezésében. Bendegúz kamaszosan őszinte szókimondásával mai viszonyainknak is az ellenpontja, saját kicsinyességünknek, „úrhatnámságunknak” és őszintének nem mondható, inkább köntörfalazásra építő életünknek is tükre. A „színházszeretők” kis csapata pedig bebizonyította, hogy tényleg színház az egész világ, és lelkesedéssel minden nehézségen felül lehet emelkedni.
 
 
Bendegúz és társai igazi színházat csináltak
 
A Lendvai Színház- és Hangversenyteremben vasárnap teltház előtt mutatta be a régi és új tagokból, színházkedvelőkből formálódott Lendvai Színház Szerető Társulat, azaz a LESZSZ Rideg Sándor: Indul a bakterház című darabját. A nagysikerű színházi-filmes vígjátékot Pénzes Csaba zalaegerszegi rendező irányításával vitték színre.
Gál Patrik, a társulat vezetője – aki a bakter szerepében lépett színre – már a próbák kezdetén elmondta: volt egy kis szünet a Lendva-vidéki amatőr színjátszás terén, de a színjátszást támogató és koordináló MNMI az Egy&Más Vándorszínház tevékenységének a „felfüggesztése” miatt toborzásba kezdett, s megkeresve Pénzes Csaba zalaegerszegi rendezőt próbálni kezdett. A darab szereposztása legalább kilenc tagot igényelt, de négy szereplő hiányzott még így is. A rendező kettős szereposztáshoz folyamodott, így Berden Márk (Buga Jóska, Piócás), Kološa Tanja (Anya és Csámpás Rozi), valamint Kocon Attila (marhakereskedő és csendőr II.) és az újonc Magyar Alen (suszter, csendőr I.) figurából figurába vándorolva, „osztódással szaporodva” töltötte ki az űrt.
Külön-külön is érdemes lenne foglalkozni a szereplőkkel: mindenekelőtt a debütáló Gal Timmel Bendegúz szerepében, aki Tamási Ábel-figurájának szemfülességével és csavaros észjárásával szedi szét a felnőttek buta, berögződött szokásait, babonás életmódját. Mert ő a bakterház becsületére vigyáz, s némi pluszjuttatásért a baktert is kihúzza a kalamajkából. A nehezen élő anyja hívó szavára azonban elindul hazafelé, mert ő mindig is szófogadó és jó gyerek volt...
Vörös Piroska és Kološa Tanja, a két női szereplő is elemében van, az előbbinek a banya-szerepkörben gyakran gyűlik meg a baja Bendegúzzal, akit móresre próbál tanítani, míg Csámpás Rozi szerepe, a naivan-csacska eladó leány figurájában sok nyájasságot tár fel.
Kovács Álmos, Gál Patrik és Berden Márk is jól illeszkedik a bakterház szabálytalan rendjéhez, körülményeihez, Buga Jóska kísértet-járásának következményeihez. Kocon Attila legutoljára Goldoni-darabban nyújtott ennyire eredeti, hanghordozásban és szituáció-formálásban erős alakítást. Rendőrtársával, Magyar Alennel egy vágányon haladva próbálják a rend látszatát fenntartani. A rangidős Kovács Tibor – Ringó bölcsességeit Bendegúz szívesen hallgatná, ha a sok új csibészség és szituáció el nem vonná a figyelmét a komoly dolgokról. A Ringó figurája azonban a némi filmbéli utánérzés ellenére is telitalálat.
Pénzes Csaba a bemutató végén elmondta: elégedett a csapat teljesítményével, különösen azt a kitartást és elkötelezettséget dicsérte, amit a próbák alatt mutattak a fiatalok. – Nem számítottam ekkora sikerre! – mondta egy kicsit megilletődve a rendező. – Az a munka, amit a csoport tagjai befektettek, tiszteletreméltó – ahogy a napi munkája után mindenki jött, s próbált 3–4 órát, de a hétvégéket is együtt töltöttük. Ez minden tiszteletet megérdemel, s az is, hogy nem volt duzzogás a próbák miatt. Sőt nekem kellett visszafogni a próbák iránti túlzott felbuzdulást, hogy a tartalékolt energiák is megfelelő időpontban szabaduljanak fel, a főpróbán, a premieren.
A vastaps és a sok közbetapsolás, melyek nem jellemzőek a lendvai közönségre, a színjátszás továbbvitelét, a biztatást is kifejezte. Igazolva, hogy a 10 évvel ezelőtt megálmodott tevékenységet nem szabad veszni hagyni. A népi színjáték felé való fordulással pedig vidékünk szép tájszólásának igen következetes alkalmazása új színnek számít, a „sziép beszidde” pedig nyelvjárásunk „fűszerszámai” is újra fölfedezhetők.
A vasárnap kint rekedtek számára jó hír, hogy február 24-én a lendvai színházban az előadást megismétlik.
MCSi Design