kele
perec1
garas1
62. évfolyam
25. szám
Lendva 
2018. 06. 21.
kiscim2518
 

Újraszervezik a színjátszótársulatot

mnmi45171A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsának hétfői ülésén a tagok elfogadták az első kilenc hónapra vonatkozó pénzügyi és tartalmi beszámolót, az alapító okirat módosítását, valamint tájékoztatást kaptak a színjátszócsoport tevékenységének jövőbeli alakulásáról is. Emellett meglepetéssel és csalódottsággal fogadták a Szülőföldön magyarul program kifizetésének további csúszását.
Az ülésen Vida Simona, az intézet megbízott vezetője terjesztette a tanács elé az intézet szeptemberig szóló pénzügyi és tartalmi beszámolóját, kifejtve, hogy a programok a kitűzött célokkal és a jóváhagyott keretösszegekkel összhangban kerültek megvalósításra. Elmondta, hogy az elmúlt év december 31-én fennálló több mint 108 ezer eurós kötelezettségeket a szállítók és a szakemberek iránt szeptember 30-ára sikerült 72 ezer euróval csökkenteni, így az év végéig fennmaradt kötelezettség valamivel több mint 36 ezer eurót jelent. Emellett a minisztériumnál az igazgató betegállományából eredően felhalmozódott 11.400 euró bérköltség-többlet átcsoportosítását kérelmezték; amennyiben a kérelem jóváhagyásra kerül, az összeg egy részét programköltségekre, illetve működésre fordítanák.
mnmi45172A Bánffy Központ működésével kapcsolatban elhangzott, hogy az első kilenc hónapban 5.470 euró veszteséget termelt, ebből a könyvesbolt 2.870 eurós veszteséggel működött. A tanácsot továbbá váratlanul érte a hír, hogy a Szülőföldön magyarul program október végére ígért támogatási pénzei bizonyos adminisztrációs gondok miatt még nem kerültek kifizetésre. Az igazgató megbízottja a kialakult helyzetet a hétfőn továbbított levéllel magyarázta, mely szerint az illetékes állami szervnél zajlanak az egyeztetések az összeg kiutalásának lebonyolításáról. Az átutalás pontos időpontjáról azonban nem tudott információval szolgálni, de az egyhónapos csúszás is lehetségesnek tűnik. A tanács elnöke, Vida Törnar Judit kifejtette, ilyen kellemetlenségeket az intézet nem engedhet meg magának, és kérte a szülők megfelelő tájékoztatását az ügyben.
Az ezt követő pontban a tartalmi programnál a legnagyobb hiányt a könyvkiadásnál észlelték, ezért javasolták a tevékenység támogatását a jövőben. E téren az intézetben jelenleg három kötet és egy CD kiadása jöhet szóba.
A vita folyamán megállapításra került, hogy a nehéz anyagi helyzetből kifolyólag az alig kilenc hónap elteltével 70 százalékkal sikerült csökkenteni a veszteséget, ami a jövőt illetően biztató. Horváth Ferenc csúcsszervezeti elnök erre a megállapításra azzal reagált, hogy az előző években felhalmozódott veszteség azért keletkezett, mert a bevételek mértéke és a kiadások vállalása nem állt összhangban. Az elnök emellett hangot adott annak, hogy a szanálási év után jövőre az intézet hírnevét kell helyreállítani. Kifejtette, most kreatív, vonzó és ütős programötletekre van szükség, melyeknek színvonalasaknak és a közönséget vonzónak kell lenniük. Emellett javasolta a színházi bérlet összeállításához egy szakmailag hozzáértő bizottság kinevezését.
A továbbiakban az ülésen költségvetés-módosításra is sor került, mivel a törvény értelmében a tavalyi évben az alkalmazottak előmeneteléhez szükséges hétezer eurós eszközök felét biztosította a minisztérium, a másik felét programokból kellett fedezni. Idén viszont a minisztérium az eszközök másik felét is megtérítette. Az kilenc hónapra vonatkozó beszámolókat és a költségvetés-módosítást a tanács végül elfogadta. A tevékenységi kódok összhangba hozásának napirendre tűzött kérdését az alapos egyeztetés és áttekintés szükségessége miatt a tanács a következő ülésen tárgyalja tovább.
A színházi tevékenységről Gönc Š. Renáta számolt be az ülésen. Elmondta, hogy az Egy&Más Vándorszínház körül kialakult helyzet után a társulat tagjaival szeptember 15-én megbeszélésre került sor, melyen többen kifejtették, hogy folytatni kívánják a színjátszást. A legutóbbi októberi találkozón már konkrét javaslatokkal foglalkozott a hattagú csapat, melynek csoportvezetői tisztségét Gál Patrik vállalta el. Gönc Š. Renáta hozzátette, mivel a csoport úgy érzi, egy korszaknak vége van, új névben is gondolkodik. Eközben új rendező után is megkezdődött a kutakodás, hangzott el, több színházzal felvették a kapcsolatot, s végül két rendező mutatott hajlandóságot az együttműködésre. Velük a napokban zajlanak az egyeztetések. Az egyik a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színésze, Mihály Péter, a másik pedig Pénzes Csaba, aki munkássága során a zalaegerszegi Griff Bábszínházban is dolgozott, illetve több önálló projektben is sikeres.
Az egyebek alatt a tanács az új alapszabályzat kidolgozása kapcsán hozott döntést. Ugyanis a háromtagú bizottság, melyet Lebar Tomi, Berden Mario és Vida Simona alkot állást foglalt arról, hogy a jelenlegi törvény értelmében az alapító okirat megállja a helyét, ezért új alapító okirat helyett módosítási javaslatot látott célszerűnek. A tanács hosszabb vita után az okirat módosítása mellett döntött, kiindulva abból, hogy megszünteti az igazgatóhelyettesi posztot, a helyettesi feladatok pedig az igazgató hatáskörébe kerülnek. A módosított okirat kidolgozására a tanács a háromtagú bizottságot kéri fel.
MCSi Design