kele
perec1
garas1
64. évfolyam
47. szám
Megjelenés:
2020. 11. 26.
kiscim4720
 

Muravidéki Sporttörténetek: a lendvai kerékpározás kezdetei

bicik45202A „Muravidéki Sporttörténetek” sorozatban vidékünk dicső sportolóiról, a sportágak történetéről, fejlődéséről írunk. Elsőként a lendvai kerékpározással foglalkozunk, amelynek első írásos említése az Alsó-Lendvai Hiradóban jelent meg 1899-ben.

 

Fölső képünkön: A századfordulóról nincs fényképünk a lendvai kerékpározókról – a közölt fotón többek között kerékpározók is láthatók 1930-ban.

 

Az Alsó-Lendvai Hiradó 1899. április 2-án számolt be arról, hogy az Alsó-Lendvai Kerékpáros Egyesület március 28-án tartotta meg alakuló közgyűlését. Érdekes, hogy a közgyűlésről szóló beszámoló nagyobb része az egyenruha kiválasztásáról szól, valamint az is, hogy már 1899-ben is igencsak fontos volt vidékünkön a nemzetek, népek együttélése. 

Az Alsó‑Lendvai Hiradó így számol be a közgyűlésről: „Az előzőleg tartott értekezlet megbízásából Huf József hívta össze a közgyűlést s közóhajra vezette is azt; a megjelenteket üdvözölte s az alakuló közgyűlést megnyitotta. Az értekezlet határozata folytán a három tagú bizottság által elkészített alapszabály-tervezet került vitatkozás alá: a tervezetet a közgyűlés csekély változtatások mellett elfogadta. Egyedül az egyesület egyenruhájának megállapítása keltett nagyobb mozgalmat; némelyek egy sportdíszöltönyt zsinórzattal, mások egy egyszerű rendes sportjelmezt kívántak, heves vita után győzött az érv, hogy az egyesület, melynek székhelye a stájer és a horvát határ szomszédságában van, külső megjelenésének faji jellegével demonstrálni tartozik nemcsak a stájer-németek és a horvátok között, hanem közvetlen vidékünk vend-szláv lakossága között is. Bármily jelentéktelen dolognak lássák az egyenruházat, a közgyűlés arra számít, hogy nemcsak a sport fejlesztésével, hanem külső megjelenésével is tiszteletet fog szerezni a magyarnak. A szabás és a külső díszítés megállapítása a több oldalról beszerzendő minták bemutatása és megvitatása után fog megtörténni. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy az egyesület sportöltönyének beszerzése kötelező ugyan, de erre határidőt adott a jövő év elejéig: azonkívül súlyt helyez a közgyűlés arra, hogy az öltöny minőségileg jó, de olcsóságánál fogva nagyobb áldozat nélkül legyen. Az egyesületi jelvény iránti határozat is a minták beszerzés után hozatik meg.” – írja az egykori újság.

 

bicik45201Az Alsó-Lendvai Hiradó 1899 április 2. számában ír a kerékpáregyesület megalapításáról.

 

A beszámoló természetesen lehozza azt is, hogy a közgyűlés egyhangúlag kiválasztotta egyesületi helyiségeit is, amelynek Kazár Ferencz vendéglőjének külön szobáját állapította meg, illetve a vezetőségét is: az elnök Huf József, az alelnök dr. Wollak Adolf, a titkár Guttmann Lajos, a csapat kapitánya Németh Mihály, a pénztáros Marton Kálmán, a kapitány helyettese, egyben szertáros és háznagy Koller Ferencz lett. A választmány tagjainak választották dr. Hajós Kálmánt és Tivadar Ferenczet, póttagoknak pedig Hadrovits Eleket és Schwarz Samut.

A cikk továbbá beszámol arról is, hogy a közgyűlést társas vacsora követte, amely jó hangulatban tartotta a jelenlévőket a késő éjjeli órákig. Beszámolnak arról is, hogy az épp megalapított egyesületnek 16 rendes tagja van már, emellett egy külső és egy pártoló tag is csatlakozott. A beszámoló végén az újság üdvözli az egyesületet, és hozzáteszi, tevékenysége alkalmas lesz a társadalmi élet fellendítésére is.

f.h.m, tt 

MCSi Design