kele
perec1
garas1
63. évfolyam
33. szám
Megjelenés:
2019. 08. 16.
kiscim3319
 

Könyv-elő

konyv 0519Uroš Lipušček: Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919 (A Muravidék a párizsi békekonferencia örvényében 1919). Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. 2019.

Amilyen nagy várakozás előzte meg Uroš Lipuščeknek a trianoni „békekonferenciáról” írt könyvét, olyannyira nőtt a bemutató óta eltelt időszakban a hiányérzete azoknak, akik a Muravidék „forgószélbe” kerülését, a Londoni Egyezmény eleve elrendelt tényét tágabban, közép-kelet-európai kontextusban kívánják látni és értelmezni.

Tény, hogy a fő vesztesek, a monarchia országai, Ausztria és Magyarország szinte semmiféle szerepet sem játszottak az 1919-es tárgyalások folyamán, sem az 1920-as júniusi szerződés aláírásakor, az ünneplésre és az eufóriára azonban mégiscsak árnyékot vetett az, hogy a ljubljanai elit sem tudott örülni a Muravidék „visszatérésével” együtt járó részleges kielégítésnek.

Lipušček a „forgatagba került” Muravidék egyik 1919 januári eseményére hívja fel a figyelmet, amikor Pašičék – az új államalakulat, az SzHSz Királyság ügyeit az antant hatalmak rendfenntartóiként a térségben párhuzamosan végezve – a nagy sürgés-forgás közepette a Muravidéket törölték a királyság területi követelésekre vonatkozó javaslatából. Csak amikor figyelmeztetést kaptak a földrajzi-kartográfiai szekciótól, mely szerint a 100 ezer szlovén elvesztése nemzeti katasztrófát jelentene, Pašič végül kötélnek állt.

konyv lipus0519Ugyancsak anekdotába illő Jeričnek és Küharnak a területi kormányzónál, Pogačniknál tett látogatása, mely a muravidékiek szláv eredetét vonta kétségbe. A terület katonai megszállását sürgető kérésükre az elnök megkérdezte, miért fontos ez számukra. Mire ők, az elnök nagy csodálkozására, szlovénségük tényét hozták fel. Hasonló jelenet játszódott le a szávai hadosztály vezetőjénél, Švabičnál tett látogatás során is, amit Jerič vetett papírra, s a bekebelezendő tájegység iránti teljes ismerethiányról tanúskodik. Miután a térkép sem segített, a parancsnok furfanggal arra kérte a delegációt, beszéljenek „otthoni” nyelven. S végül a megelégedett válasz így hangzott: „Isten bizony, én önöket jobban értem, mint ezeket a krajnaiakat!”

Persze volt olyan szerb „generalisszimó” is, aki egy későbbi iskolai terepszemlén a muravidéki tájnyelv hallatán az opciók közötti eltérésekre fittyet hányva így kiáltott fel: „Pa, to je srbsko!” (Hiszen ez tiszta szerb!).

A tanulmánykötetben az amerikai diplomáciatörténetben jártas szerző – aki amerikai tudósítóként az archívumokban a békekonferencia amerikai szakembergárdájának a befolyását is tanulmányozhatta – a párizsi eseményekben csak közvetve jelen lévő szlovén küldöttség pártfogóit, a szlovén érdekeltség mellett kiálló személyek befolyását is körüljárja.

Wilson amerikai elnök a béketárgyalásra abszolút győztesként érkezett az amerikai terv teljes körű kivitelezésének reményével, melyben eleinte egyetlen sor változtatást sem engedélyezett. A magyarországi események, a Tanácsköztársaság megalakulása a győztes hatalmak szemében viszont a bolsevista eszmeiség és a kommunista előretörés veszélyét jelentette Európára nézve, így más szelek kezdtek fújni, s ennek nyomán került a Muravidék is a folyamatok örvényébe. Erdélyt, a Felvidéket, Bánátot és Bácskát korábban a wilsoni önrendelkezés címén már Szerbiának, Romániának és Csehszlovákiának ígérték.

A magyar Tanácsköztársaságban az antant hatalmak tehát a közép-európai politikát felkavaró jelenséget láttak, így a „Vörös grófként” emlegetett Károlyi és pláne Kun Béla nemkívánatos vendég volt a békekonferencián. A szlovén fél szerencséjére a Tkálecz Vilmos-féle Mura Köztársaság híre pedig csak mellékesen jutott el Párizsba. A szerző – éppen a muravidéki példára is hivatkozva – összefoglalásképpen megjegyzi: a tanácshatalom megdöntésével a konferencián az SzHSz Királyság hadserege – még a dokumentum aláírása előtt – engedélyt kapott a Muravidék katonai megszállására, amit mai értelmezéssel – jobb híján – a muravidéki szlovének „anyanemzetükhöz” való visszatéréseként szoktak emlegetni.
 
 
 
MCSi Design
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Részletes leírás Rendben