kele
perec1
garas1
63. évfolyam
33. szám
Megjelenés:
2019. 08. 16.
kiscim3319
 

Lendva is bekapcsolódott a Centropa kutatásaiba

holok0419A Centropa nemzetközi közhasznú szervezet, amely a közép- és kelet-európai, valamint balkáni zsidócsaládok 20. századi történeteinek és fényképeinek megőrzésével és továbbterjesztésével foglalkozik. Központi székhelyük Bécs, Ausztria mellett pedig a legfőbb tagjai az USA, Németország és Magyarország. Koordinációs iroda működik Szlovéniában is, mely 2018-ban a szervezet munkájába bekapcsolta az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolát is.

 A holokauszt kutatásával a jeruzsálemi Yad Vashem Holokauszt Emlékközpont foglalkozik talán a legátfogóbban. A történelmi Hetzel-hegy alatt 1953-ban épült hatalmas komplexum 21 épületet és több tematikus pontot foglal magába. Ma mintegy 700 alkalmazottja van, akik a holokauszt, illetve a Soá emlékének az őrzésével, dokumentáció-tárolással (179 millió irat), kutatómunkával (visszaemlékezések, deportálások, lázadások, gettók, a zsidók közreműködése a partizánmozgalmakban, a Vörös Hadseregben stb.), valamint az 1993-ban alapított Nemzetközi Holokauszttanulmányok Iskolája keretében oktatással foglalkozik. A Yad Vashemban különféle előadásokat szerveznek a történelmet és más társadalmi tárgyakat oktató európai tanárok számára.

A Centropa tevékenységei keretében tavaly áprilisban a szlovéniai küldöttségben az 1. Számú Lendvai KÁI képviselőjeként részt vettem egy többnapos tanulmányi látogatáson Yad Vashemban. Szakvezetéssel megtekintettük az egész komplexumot a szabadtéri emlékparkokkal, a deportáltak emlékművével (szimbolikus vasúti vagon a lejtő szélén), múzeumokkal (a legjelentősebb a Holokauszt Múzeum és az 1,5 millió gyermekáldozat Gyermekemlékműve), a Nevek Csarnokával (millió áldozat), az Emlékezés Csarnokával (a 22 gyűjtőtábor bevésett neveivel) és több olyan köztérrel együtt, ahol a holokauszt emlékrendezvényeit (januárban és áprilisban) és a győzelem napját (május 8.) tartják meg. A Közösségek Völgye (The Valley of Communities) emlékparkban szerepel az összes zsidó közösség (az akkor létező államok szerint), illetve település neve, ahol éltek, illetve ahonnan deportálták őket. Így a volt Jugoszlávia területén megjelölt helyek között olvasható Lendva, Maribor, Muraszombat, Gorica neve is. Az említett emlékpark a Világ Igazai fasor mellett terül el, melyben 2.000 fa öregbíti annak a 26.513 igaznak a hírnevét, akik mint nem zsidók mentették a zsidókat a soá alatt. A Világ Igazai a nem zsidóknak adható egyik legmagasabb izraeli állami kitüntetés. Épp ott-tartózkodásunk alatt a Muravidékről újabb két család tagjait avatták – Žilavec Agnest és Aleksandert Andrejciről, valamint Fartelj Jožefet, Francot és Mariját Tešanovciról – a Világ Igazai közé.

Az emlékezettől az oktatásig egy olyan út vezet, amelyet a Centropa a következő elvekre épít: a történelmi folyamat ismertetése, az áldozatokat emberekként kell bemutatni, akiknek volt élete a soá előtt, alatt és utána is, fontos az emberek konkrét történeteinek bemutatása, nem csak a statisztika, az emlékeket le kell jegyezni, rögzíteni és bemutatni, ugyanakkor hangsúlyozni az emberi méltóságot.

A Centropa tevékenységei keretében 2018 decemberében alkalmam volt részt venni a belgrádi találkozón is, amely főleg a szerb zsidóság történelmével foglalkozott.

És hogyan emlékezünk az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában?

Történelemtanárunk, Bohnec Magdalena már 2009 óta nagy figyelmet szentel a témának. Minden évben a Lendvai Zsinagógában külön történelemórát szervez, amin keresztül megvilágítják a holokauszttal kapcsolatos kérdéseket, külön kitérve a helyi eseményekre is. A holokausztnak történelemórán való tárgyalása nem csak a több millió áldozatra emlékezését szolgálja, hanem azt is, hogy elítéljünk minden olyan, egyének vagy csoportok felé irányuló elutasító, kizáró vagy ellenséges magatartást, ami faji, nemzeti, vallási, nemi, társadalmi vagy politikai hovatartozáson alapszik.

A holokauszt minden tanulót sajátos módon érint meg, senki sem marad közömbös. Még mindig hangsúlyos figyelmeztetés az emberiség számára, mert naponta találkozhatunk a diszkrimináció és a rasszizmus különféle változataival. Ugyanakkor a holokauszt megismerése jó kiindulópont lehet, hogy a tanulók tapasztalatot szerezhessenek, miért is fontosak az emberi jogok és miért kell hinnünk az ember személyiségének a méltóságában és értékében, tekintet nélkül vallására, nemzetiségére vagy faji hovatartozására.

Sabo Tatjana

MCSi Design
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Részletes leírás Rendben