kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 

Válságban a család és az iskola

pszichopedag3517A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete hétfőn a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában a tanévkezdésre immár hagyományosan szakmai napot szervezett, melyre a kétnyelvű iskolák pedagógusait és az óvónőket várták.
A szakmai nap felvezető részében Zadravec Szekeres Ilona köszöntötte elsőként a pedagógustársakat, kiemelve a pedagógus szerepét a társadalomban, s a felé támasztott követelményeket: a tanító leadja a tananyagot, a pedagógus ennél jóval többet vállal, így választódik ketté a pedagógusnál a szakma és a hivatás. Másodikként Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke szólt a zsúfolásig megtelt terem pedagógusaihoz. „Néha úgy tűnik, hogy nem egy irányba evezünk mi, politikusok és a pedagógiai vezetők és kivitelezők, de a cél ugyanaz, a közösség megmaradása és megtartása. Ezért a jövőben oldottabb formákban is gondolkodunk, hogy közelebb kerüljön a két part egymáshoz, például egy közös piknik keretében is szorosabbá lehetne tenni az együttműködést, eszmecserét folytatni” – mondta.
A házigazda, a kétnyelvű középiskola igazgatóhelyettese, Tomšič Tibor pedig egy, „A tudás hatalom” feliratú kétnyelvű pólóval érvelve a tudás divattá válásától óvott, mely általában nagyon gyorsan lekopik annak viselőjéről.
A szakmai nap meghívott előadója, Kozma-Vízkeleti Dániel pszichológus az „Együttműködés: szülő-gyermek-pedagógus-iskola” címszók mentén lendületes előadása során a tanuló ifjúság szokásaiban végbement változásokról, az oktatási rendszer és a pedagógia elé állított új kihívásokról szólt, nem feledkezve el a szülők és a család szerepéről a problémák megoldásában. Az iskola és a pedagógus „tekintélyvesztését” jól illusztrálja, hogy míg évtizedekkel korábban ez volt a szülői kérdés: „Kedves voltál ma a tanár nénivel?”, addig helyette ma az „Ugye, kedves volt veled a tanár néni?” hangzik el. Az egész mögött az oktatásban és a családban is tapasztalható válság áll, amelyet különbözőképpen kell, illetve lehetne orvosolni. Mindemellett a „használt tudás” és a botrányaikról ismert „mintaadó személyek” kategóriákban is nagy változás tapasztalható, s ezáltal az orientációs pontok is megváltoztak. Az sem lenne baj, ha a pedagógus találna a múltból egy mintaképet, de a kollégák között is akad még néhány, csak észre kéne venni.
MCSi Design