kele
perec1
garas1
65. évfolyam
24. szám
Megjelenés:
2021. 06. 17.
kiscimn2421
 

Szlovénia 30 (11): „Mindig a magyar közösség volt az elsődleges szempont”

slo3021211Sorozatunk előző részében ismét az 1991-es önállósulással párhuzamosan folyó rendszerváltozással, ennek előkészületeivel, az 1990-ben lezajlott első szabad választásokkal foglalkoztunk, bemutattuk a társadalmi-politikai tanácsban szereplő Pozsonec Máriát, míg ebben a részben a községek tanácsában és az úgynevezett társultmunka tanácsában tevékenykedő képviselők munkáját, Bukovec János és Szekeres Vilmos szerepét elemezzük.  

slo3021212Ahogy ezt már az előző részben is említettük, a magyar közösségnek 1990-ben három képviselője is volt szlovén, köztársasági szinten. Nemzetiségi képviselőket választottunk ugyanis a társadalmi-politikai tanácsba, a községek tanácsába és az úgynevezett társultmunka tanácsába is. Az első tisztség a későbbiekben átalakult a ma is ismert nemzetiségi parlamenti képviselői tisztséggé, míg a másik kettő az új Alkotmánnyal megszűnt, a két funkciót a mostani Államtanács vette át. Az első, akkor tehát még „háromházas” országgyűlési választásokról a Népújság 1990-es évfolyamának 18. számában „Dr. France Bučar és Lojze Peterle” címmel a következőképp összegezte az eredményeket: „Amint az várható is volt, a Szlovén Képviselőház vezetősége a DEMOS kezébe került. A polemikus hangvételű vitát követő szavazáskor dr. Bučar 130, az ellenjelölt Jožef Školč pedig 101 szavazatot kapott. A parlament alelnöki tisztségére négy jelölt volt. Vane Gošnik 131, Vitograd Pukl pedig 122 szavazatot kapott, míg Miran Potrč és Viktor Žakelj 97, illetve 101 szavazatot kapott. A szlovén parlament új elnöke bemutatkozó beszédében hangsúlyozta, hogy az új képviselőház megalakulásával véget ért a polgárháború. A történelmi tévedés helyrehozásáról van szó, amely több kárt okozott, mint több más katasztrófa történelmünkben. A nemzeti megbékélés mellett szállt síkra, amely véleménye szerint több, mint egyszerű kibékülés. Az új képviselőház első feladatai között említette az új alkotmány megalkotását, amely véleménye szerint nem is lesz olyan nehéz feladat, hiszen véleménye szerint az alkotmányos berendezkedés alapvető elveiről és politikai megoldásairól már megtörtént a megállapodás. Milan Kučan, a Szlovén Köztársaság Elnökségének elnöke a pártokkal folytatott konzultáció után Lojze Péterlét, a Szlovén Kereszténydemokraták elnökét bízta meg a kormány megalakításával és a kormányprogram kidolgozásával.”

A községek tanácsába nemzetiségi képviselőként az 1990-es választásokon két körben a dobronaki Bukovec János került megválasztásra. A képviselői tisztség betöltése előtt Bukovec János már aktívan részt vett a nemzetiségi közösségi életben, 1988-ban a lendvai ifjúsági választmány titkárjelöltjeként leszögezte, a községi ifjúsági választmány titkári funkciója egy teljes embert követel, aki feladataival, megbízatásaival egész napon át együtt él. Programját szempontokba foglalva sorolta fel: „Szerintem az elsődleges feladatunk az ifjúság aktívabb bekapcsolása lenne a társadalmi-politikai életbe. Ezt követően serkenteni kellene az együttműködést a községi ifjúsági választmány és az alapszervezetek között, úgy a helyi közösségekben, mint a társultmunka alapszervezetekben. Továbbá fontos lenne felélénkíteni a lendvai községi ifjúsági alapszervezet munkáját, tenni kellene valamit az ösztöndíjpolitika, a foglalkoztatás terén. A slo30 buk2121mezőgazdasági problémák, amelyek a fiatalokat is érintik, nem oldhatók meg községi szinten, tehát ezt is szélesebb körben kellene taglalni.”  Ahogy Bukovec János ezt ma hangsúlyozza, már ifjúsági aktivistaként is kiállt a többpártrendszer és a rendszerváltozás mellett, így került egyáltalán abba a pozícióba, hogy jelöltesse magát az első szabad választáson. Ezt sikerült is megnyerni.     

A Népújság 1990-es évfolyamának 18. számában közölt, a sikeres választások utáni interjúban lekövethető, a magyar nemzetiségi képviselő pártpolitikai szempontokból visszautasította a felkínált parlamenti alelnöki tisztséget. Az akkori történésekről a volt képviselővel 30 év távlatból beszélgettünk. Szinte természetes, hogy jelenleg máshogyan látja a dolgokat. Beszélgetésünkben kifejti, akkor leginkább az ellenzéki pártvezetés buzdítása miatt, vagyis politikai nyomásra miatt nem fogadta el a tisztséget, majd hamarosan kiderült számára, a háttérben az általa képviselt párt más terveket szőtt más emberekkel, ugyanis a külügynél államtitkárhelyettest neveztek ki Zoran Thaler személyében. Így erőteljesen meg is ingott a bizalma a pártban és úgy döntött, kifejezetten a magyar közösség érdekében dolgozik.   „Akkoriban 240 fős volt a parlament, ebben hat nemzetiségi képviselő volt jelen, így egy konkrét képviselői csoportot alkottunk. Nagy elvárásaink voltak, de tettük is a munkánkat, az ország önállósulása, az új Alkotmány elfogadása érdekében dolgoztunk. Több országgyűlési testületben dolgoztunk, én jómagam a jogi bizottságban. Megadtuk, elfogadtuk az alapokat, amelyre a következő 30 év épült. Úgy látom, hogy nemzetiségi jogainknak törvényi korlátjai nincsenek, a kérdés csak az, mennyire valósítjuk meg, illetve mennyire engedik megvalósítani” – mondja ma Bukovec János.   

slo3021213Éppen ezért parlamenti mandátumának folytatásban kifejezetten csak a nemzetiségi szempontokat képviselte, 1992 végéig. Szavai szerint a továbbiakban is csak ez vezette, ugyanis később betöltötte a közösség titkári posztját is, majd a gazdasági szférába távozott. A magyar közösség életébe 1998-ban tért vissza, amikor a dobronaki önkormányzat elnöke lett, 2001-ben pedig egy rövid ideig a muravidéki magyar önkormányzat alelnöke is volt. Ismét a gazdaságba távozott, majd 2014-től öt éven keresztül a lendvai magyar konzulátus munkatársa volt. Jelenleg a sport területén dolgozik a Nafta focicsapat utánpótlásának technikai vezetőjeként, vagyis ismét részese a magyar közösségi életnek.

Szekeres Vilmost   a társultmunka tanácsába választották meg és szintén betöltötte szerepét az akkori nemzetiségi politikában nemzetiségi képviselőként. Mivel sajnálatos módon, hasonlóképpen, mint Pozsonec Mária, már távozott sorainkból, vele sem tudtunk beszélgetést készíteni az akkori történelmi időkről, de talán az 1990-ben készített interjúnk ezt legalább részben pótolni tudja.

 

 

MCSi Design