kele
perec1
garas1
65. évfolyam
30. szám
Megjelenés:
2021. 07. 29.
kiscim3021
 

Ismét a meliorációs rendszerek karbantartásáról

kerka1216Göncz László nemzetiségi képviselő már több ízben tett fel képviselői kérdéseket a muravidéki meliorációs rendszerek karbantartásáról, a legutóbbit a Kis-Kerka Kerkafő (Čepinci) – Domonkosfa szakaszára konkretizálva.
A képviselői kérdés szerint az említett szakaszon az illetékes szervek terveiben 2013-ban és 2015-ben is szerepeltek karbantartási tevékenységek, ahogy ez egyéb muravidéki meliorációs rendszerekre is elmondható, sajnos azonban valami folytán egyes szakaszok – például az említett domonkosfai is – évről évre egyszerűen kimaradnak a karbantartásból. Göncz László megállapítja, hogy sajnos – leginkább a muravidéki területre vetítve – rendszerbeli hiányosságokról beszélhetünk, ugyanis a keretből mindig akkor hiányzik a fedezet, amikor ezen a vidéken kellene elvégezni a karbantartási tevékenységeket. A helyzet így több helyen egyszerűen tarthatatlan, a mezőgazdasági területeket nem lehet kellőképpen vízteleníteni, több esetben jelentősen megnövekedett az árvízveszély is. A képviselő tehát számon kéri a jelenlegi helyzetet és kérdezi, mikor várható a szanálás.
Az illetékes miniszter, Dejan Židan válaszában kitér arra, tudatában vannak a problémával. Kifejti, a minisztérium a meliorációs rendszerek karbantartására rendelettel hatalmazta meg a Nemzeti Földalapot, egyben a rendelet meghatározza azt a 374 helyszínt az országban, ezen belül 69-t a Muravidéken, ahol rendszeres karbantartási munkákat kell elvégezni. Csak a Muravidéken megközelítőleg 14.500 hektárnyi területről van szó, az említett 69 helyszínből a minisztérium 35 helyszínen végzi a karbantartást, a többin pedig a földtulajdonosok maguk. Az említett Kerkafő (Čepinci) – Domonkosfa szakaszért a minisztérium, illetve a földalap felel, és a 2016-os tervek 4.346 eurót különítenek el, ebből az árkok kaszálását tervezik elvégezni 31 ezer négyzetméteren, illetve az árkok tisztítását 980 méter hosszúságban. Az alap a miniszter válasza szerint már elkezdte a munkálatokat, amelyeket folytatni is fognak, de véleménye szerint egyszerre nem lehet kitisztítani az egész szakaszt, mert ez mindenképpen magával vonná a földtulajdonosok eddigi 26 eurós éves szintű karbantartási illetékének erőteljes növelését.
MCSi Design