kiscim1218
 

A foglalkoztatás rugalmasságát hozza?

munkaero23171A tervezett munkaerőpiaci reform kimenetele még sok bizonytalanságot tartogat. Meghozza a régen várt foglalkoztatási rugalmasságot? Hoz nagyobb felhatalmazást a felügyelőség számára? Megvédi a dolgozói jogokat? A szociális partnerek az ügyben nem tudtak megegyezni az illetékes minisztériummal, így a reform most a politika kezébe került, a foglalkoztatás területén pedig addig marad minden a régiben.
A Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium által beterjesztett, munkaerőpiaci minireformként ismert javaslat a munkaügyi törvényben tervez változtatásokat, mellyel részben a határozatlan időre szóló foglalkoztatási módot gyakoribbá válását kívánják elősegíteni. További célja a hatékonyabb felügyelet és szankcionálás, valamint a dolgozók nagyobb szociális biztonsága a munkaviszony megszűnése esetén. A reform egyik elvárt célja a munkaerőpiac nagyobb rugalmassága, a munkanélküliek nagyobb aktiválása.
A szociális oldalon a minireform egyeztetése nem járt sikerrel, a végét az jelentette, hogy a szakszervezet nem tudta elfogadni az első pillantásra talán jobbnak is tűnő védelmet a munkaviszony felmondása esetén, mert ezzel szerintük a dolgozó végül mégis rosszabb helyzetbe kerül. A változás szerint a dolgozó – ha megegyezik erről a munkaadóval – hathónapos időtartamra munkanélküliségi pótlékban részesülhet a cég részéről. Újdonság az is, hogy a megegyezéstől számított 15 napon belül visszaléphet ettől. A szakszervezet kételkedik abban, hogy a munkaadók ezzel kapcsolatosan nem élnek vissza az erejükkel. Nem egyeztetett kérdések a felmondási okok újrafogalmazása körül is vannak.
A tárgyalásokból elsőként a Szlovén Kisipari Kamara lépett ki a felügyelőség nagyobb felhatalmazása miatt. Hasonló állásponton van a gazdasági kamara is, hiszen biztosak abban, hogy a javaslat még nagyobb megterhelést jelent a reálszektor számára, a rugalmasságot szűkítik pedig a foglalkoztatási és a felmondási feltételek. Egyes partnerek szerint a reformra nincs is szükség.
Mivel a szociális partnerek között az ügyben nem született kompromisszum, a reformjavaslat enélkül kerül a politikai szintérre, a kormány aktuális ülésére. Mivel nincs döntés, a munkaadók, a kisipari kamara, a foglalkoztatási intézet az ügyben nem nyilatkozik.
A Népújságnak a lendvai Daihen-Varstroj igazgatója, Vnuk Matjaž fejtette ki véleményét. Szerinte tulajdonképpen nem lehet a reformot kommentálni, s nem is kívánja ezt tenni, viszont elmondta:
munkaero23172– Nem mini, hanem teljes munkaerőpiaci reformra van szükség, beleértve és kiterjesztve az adópolitikára és a közszféra reformjára. Csak ezután tudna az ország igazi versenyképességi alapra helyezkedni – fogalmazott Vnuk. A japán tulajdonban lévő Daihen-Varstroj tavaly 12 millió euró jövedelmet termelt, a cég azonban műszaki szakemberhiánnyal küszködik.
MCSi Design