kele
perec1
garas1
62. évfolyam
21. szám
Lendva 
2018. 05. 24.
kiscim2118

A múzeumok világnapján, május 18-án a lendvai Galéria-Múzeunbam megnyílt Marc Chagall, a 20. századi képzőművészet ...

A szlovén kormány a napokban az előzetes nemzetiségi tiltakozásokat figyelmen kívül hagyva, és nem utolsó sorban az ...

Az Állami Választási Bizottság döntése alapján az idei parlamenti választásokon megszűnnek a külön nemzetiségi ...

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke és Szabó Lívia, az MMÖNK ...

Chagall fényében
Nem vették figyelembe a kisebbség tiltakozását
Megszűnnek a külön nemzetiségi választási bizottságok
Megjelent a gazdaságtámogatási pályázat
 

A talajvizsgálat nem mutat szennyeződést

bio06180Hat határozatot fogadott el a lendvai biogázerőmű ügyével foglalkozó szakcsoport január 26-án megtartott ülésén, amelyen megvitatták a biogázerőműnél és a Kopica-patakból vett talajminták vizsgálati eredményeit. A talajminták nem mutattak eltérést a megengedettől, a Kopica szennyezettsége pedig nem csak a biogázerőművel hozható kapcsolatba. Az ügyben a község és a civilkezdeményezés egysége megbomlott.
A szakcsoport tagja az „Elég a bűzből” Civilkezdeményezés (CK) is, melynek képviselői azonban – meghívásuk ellenére – nem jelentek meg az ülésen. A szakcsoport meg szerette volna ismerni a CK törekvéseinek eredményeit, megállapításaikat, amiket a továbbiakban a munkájuknál figyelembe tudnának venni. Az ülésen részt vett Turšič Janja, a Szlovén Környezetvédelmi Ügynökség (ARSO) képviselője is.
Miután Lendva Község megkapta a talajminták vizsgálatának eredményeit, ezeket a szakcsoport megvitatta és álláspontokat fogadott el. A vizsgálatok eredményeiből kitűnik, hogy a biogázerőmű környékén vett talajmintáknál nem állapítottak meg határérték-túllépést a vizsgált paraméterek esetében. Nem tudni azonban, hogy milyen a talaj minősége a vizsgált területen kívül, ezért elővigyázatosság szükséges – hangzott el. Más a helyzet a Kopica-pataknál, amely esetében a szennyeződés nem köthető össze közvetlenül a biogázerőművel. Határozatba foglalták, hogy a község az államtól követelje a Kopica-patak szanálásának elindítását, amelyhez a tervek már elkészültek. A szakcsoport álláspontja az is, hogy a község tegyen kezdeményezést az illetékes minisztérium, a Szlovén Községek Szövetsége és az Országgyűlés felé a környezetvédelmi engedélyek kiadására és módosítására vonatkozóan, hogy az érintett községek az eljárásokban érintett félként szerepeljenek.
A szakcsoport megállapította továbbá, hogy a közérdekű információkból nem tudtak hozzájutni azon lerakóhelyek jegyzékéhez, amelyből látni lehetne, hogy a község területén hol kerül tárolásra a biogázerőművekben és a kis tisztítóberendezésekben fennmaradt hulladék. Ezért felhívják a polgárokat arra, hogy ne engedélyezzék a vizsgálatok eredménye és a hulladék forrásának ismerete nélkül anyagok lerakását a termőföldjeiken. Tekintettel arra, hogy a környékbeli biogázerőművek (Vučja vas, Dobronak és Lendva) tele vannak hulladékmaradványokkal, a szakcsoport fontos határozata, hogy fel kell hívni a környezetvédelmi minisztériumot, tegyen lépéseket a biogázerőművekben lévő hulladékok eltakarításának mielőbbi elkezdéséért. A hulladékok vizsgálatát a felügyelőség már elrendelte.
Arról, hogy a civilek miért nem vettek részt a szakcsoport ülésén, Palnec Nikolina, a CK képviselője a Népújságnak így nyilatkozott:
bio06181– Hadd mondjam el mindjárt az elején, hogy a biogázerőmű kérdésének megoldása érdekében elkezdett együttműködés a civilkezdeményezés és a község között nem hozott semmilyen pozitív eredményt. Igaz, hogy a CK képviselőjeként tagja vagyok a szakcsoportnak, de az ülésen személyes okok miatt nem tudtam részt venni, mint ahogy más sem közülünk. Erről írásban értesítettük a csoportot és a községet, de egyben tudattuk azt is, hogy a biogázerőmű ügye szerintünk csak teljes szanálással oldható meg. A CK addig tevékenykedik, amíg a létesítményt nem zárják be és nem szanálják. Ezen kívül pedig válaszokat is várunk, ki mulasztott az ügyben. Csak az állam vagy netán valamelyik községi szerv is? Az ügyet nem hagyjuk ennyiben, azt akarjuk, hogy a biogázerőmű tűnjön el a környezetünkből. A biogázerőmű környezetvédelmi engedélyét visszavonták, de az Ecos a fellebbezési határidő utolsó napján benyújtotta a fellebbezést. A létesítmény még működik, és időnként ismét terjed onnan a bűz. Állítólag a maradék hulladékot dolgozzák fel, hiszen újabb mennyiségnek nem szabadna érkeznie. Hat hónappal ezelőtt Turšič Janja az ARSO részéről azt mondta nekünk, hogy a fennmaradt hulladék három hónap alatt feldolgozható, de a munka még folyik és a bérleti szerződés is él a tulajdonossal. Azt hiszem, hogy a községnek kellene kimondania a határozott nemet, hogy elég a biogázerőműből! Civilkezdeményezésünk rendelkezik olyan, az ARSO-tól beszerzett dokumentummal, amelyből kitűnik, hogy már augusztusban sem végezték el az üzemelés ellenőrzését, ez pedig önmagában is indokolttá tenné a környezetvédelmi engedély visszavonását. És még van néhány bizonyítékunk, melyek a beszerzését és fordítását is meg kell fizetni. A civilkezdeményezésnek így költségei jelentkeztek, melyek kifizetésére a község nem mutat hajlandóságot, mivel nem volt megrendelő, annak ellenére, hogy szóban minden támogatást megígértek – nyilatkozta a Népújságnak Palnec Nikolina, a civilkezdeményezés képviselője.
MCSi Design