kele
perec1
garas1
62. évfolyam
33. szám
Lendva 
2018. 08. 16.
kiscim3318
Augusztus 20-i mellékletünk, benne beszélgetés dr. Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a megszépült felsőlakosi ...

Az önkéntes tűzoltóknak igen fontos van szerepe vidékünkön, és bár szerencsére viszonylag ritkán van rájuk szükség éles ...

Szomi Ilona, a radamosi Harangvirág Művelődési és Turisztikai Egyesület és a muraszombati Baráti Kör népdalköreinek ...

A sali község Markovcin rendezte meg szombaton a községi ünnep központi rendezvényét, ahol a községi kitüntetések ...

II.ezerév
Készenlétben télen-nyáron
A magyar kultúra szeretete éltet
Az ipari övezet a fiatalokért jön létre
 

Új kiírás a galériaigazgatói posztra

kozseg06183Lendva Község Tanácsa múlt csütörtöki ülésén második olvasatban elfogadta a 2018-as költségvetést, valamint támogatta az éves kulturális, idegenforgalmi, szociális és sportprogramot. Emellett a tanács megszavazta a Lendvai Galéria-Múzeum igazgatói pályázatának megismétlését és legfeljebb egy évre megbízott igazgató kinevezését.
A csütörtöki tanácsülés nem indult gördülékenyen, hiszen a napirend elfogadásánál Kulčar Igor és Koncut Ivan tanácstag javasolta a Lendvai Galéria-Múzeum igazgatójának kinevezéséről szóló napirendi pont elhalasztását. Koncut azzal érvelt, hogy a kinevezési eljárás nem a szabályzattal összhangban folyt. Véleménye szerint az eljárás alatt a mandátumbizottság új feltételeket szabott meg, amelyek a kiírásban nem szerepeltek. Emellett nehezményezte azt is, hogy a bizottság a döntése előterjesztése előtt nem kérte ki a Galéria-Múzeum és a társalapító véleményét. Felvetődött az is, hogy az ügy kárpótlási felelősséggel járhat. A polgármester viszont azzal érvelt, hogy a napirendi pont alkalmas arra, hogy a kialakult helyzetet megvitassák. A tanács a napirendi pont elhalasztásának javaslatát elvetette.
kozseg06181Ezt követően a 2018-as költségvetés második olvasatának megvitatása következett. A község idén 13,5 millió euró bevételt és közel 17 millió eurót kiadást tervez. A folyó költségek 3,8 milliót jelentenek, a nonprofit és az alapító intézmények, valamint a lakosság felé tervezett folyósítások 4,7 milliót, míg a beruházások 8 millió eurót tesznek ki. Az ülésen a testület négy módosítási javaslatot tárgyalt, melyeket Kulčar és Koncut tanácstag nyújtott be. A javaslatok a beruházási érétékeknél a tanács jóváhagyásának módosítását, több játszótér kialakítását, az ösztöndíjazás bevezetését és az újszülöttek jelentős támogatását tartalmazták. A tanács a módosítási javaslatokat nem hagyta jóvá, majd ezek után egy ellenszavazattal a költségvetést elfogadták.
Előreláthatólag az év végén kezdődik az állami költségvetésből támogatott Lendva–Pince útszakasz felújítása és a kerékpárútvonal, valamint 2,5 kilométer hosszban járdák építése. A beruházás összértéke 5,5 millió euró, amelyhez a község négyszázezer euróval járul hozzá.
A tagok az ülésen az ivóvízellátás szubvencionálásáról is döntöttek, amelyet idén a község 21 százalékban, 2019-ben 14 százalékban, 2020-ban pedig 7 százalékban támogat. 2021-től pedig az ivóvíz teljes díja a háztartásokra hárul.
Az ülés napirendjén szerepelt továbbá az idei kulturális, idegenforgalmi, szociális és sportprogram elfogadása. A kulturális részt a hivatal a 17. ülésen elfogadott helyi kulturális program 2017–2025 alapján készítette el. Ennek tükrében a kultúra színvonalának és minőségének javítása érdekében a költségvetésben 975 ezer eurót különített el. A program pénzügyi keretéből támogatják a Európa Kulturális Fővárosa (EKF) hattagú programtanácsát is, amelyet a község megbízott az Európa Kultúra Fővárosa 2025 pályázat kulturális programjának elkészítéséval. A tagok a munkájukért anyagi juttatásban részesülnek, így havonta a programtanács vezetője 1.000 euró támogatásban, a többi tag 150 eurós ülésdíjban részesül, emellett a tagok jogosultak az útiköltség, az étkezési és a szállásköltségek megtérítésére is.
kozseg06182Csütörtökön a tagok megismerkedhettek az Európa Kulturális Fővárosa projekthez szükséges fejlesztési program tervezetével is, amely a régi belváros felújítását és a forgalmi rendszer kialakítását öleli fel. A bemutatásban elhangzott: a városban vizes és zöldterületek kialakítását tervezik és gondoltak a sportolásra és rekreációra alkalmas helyszínek létrehozására is. A program továbbá tartalmazza a belvárosi elkerülő út építésének javaslatát, a vasútvonal kérdését, parkolók és garázs, valamint a Tavirózsa lakótelep megépítését és három faluközpont kialakítását (Hotiza, Petesáza, Göntérháza). A programot szinte hozzászólás nélkül elfogadták, most a harmincnapos nyilvános vita következik.
A Lendvai Galéria-Múzeum intézet igazgatója kinevezésének napirendi pontjánál a polgármester hangsúlyozta, miközben ő személyesen nem avatkozott bele a bizottság munkájába és ezt az érintett intézmény illetékesei sem tették meg, véleménye szerint ezzel szemben néhány tanácstag befolyásolta a bizottság munkáját. Ezt az állítást Kulčar és Koncut tanácstag egyértelműen cáfolta. A napirendi pontnál egyes tagokban felvetődött, miért nem volt a horvát nyelv mint idegen nyelv a bizottság számára elfogadható, hiszen a kiírásban nem kötötték az alkalmasságot világnyelv ismeretéhez. Felvetődött továbbá az is, hogy a bizottság és a szakszolgálat az eljárás alatt módosította a kritériumokat. Tudniillik az igazgatói pályázat kiírásra négyen jelentkeztek (Lendvai Kepe Zoltán, Lazar Evgen, Pisnjak Atilla, Banfi Petra). Ketten nem feleltek meg a kiírási feltételeknek (Pisnjak Atilla, Banfi Petra), kettőnél (Lazar Evgen, Lendvai Kepe Zoltán) pedig kiegészítést kért a bizottság. Lazar Evgen kiegészítéséből nem derült ki egyértelműen a szükséges vezetői tapasztalat, Lendvai Kepe Zoltán pedig az idegen nyelv ismeretét a horvát nyelv tudásával bizonyította. Ezzel kapcsolatban pedig a bizottság már nem tudott egyértelmű döntést hozni, ezért a mandátumvizsgáló bizottság a tanácsnak egyik tagot sem javasolta kinevezésre. Ennek értelmében a polgármester és a tanács új pályázat kiírása mellett döntött, viszont javasolta, hogy a pályázati kiírásban pontosítani és ki kell egészíteni a feltételeket. Emellett el kell dönteni azt is, hogy a községben a horvát nyelv idegen nyelvnek számít vagy sem. Ezek után a pályázatot megismétlik és legfeljebb egy évre az intézet élére megbízott igazgatót neveznek ki.
 
A tanács a Nafta 1903 Labdarúgó-egyesületnek 20 évre ingyenes használatra átadta a középiskola melletti területet, amelyen az egyesület spotlétesítményeket hoz létre, az utánpótlás-neveléshez szükséges két kisebb méretű műfüves pályát épít százezer euró értékben. A megállapodás szerint a terület és létesítmények két évtized elteltével ingyenesen a község tulajdonába kerülnek.
MCSi Design