kele
perec1
garas1
62. évfolyam
25. szám
Lendva 
2018. 06. 21.
kiscim2518

Pontosan harminc évvel ezelőtt, a csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület létrehozását követően szinte azonnal ...

Hétfőn Szentgotthárdon negyedik alkalommal szervezték meg Szlovénia és Magyarország nagykövetségei, Szentgotthárd Város ...

A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség hétfői tanácsülésén első olvasatban tárgyalták a 2018-as évre ...

Az internetes kereskedelem, ahogy a címben is szerepel, egy kiváló lehetőség, de a sikerért ez esetben is sok mindent ...

Harminc évnyi csoda
A határmenti együttműködés lehetőségeiről
67 ezer euró támogatás érkezik
Webshopos távlatok
 

Köszönet és hála Eőry Ernőnek

eory4517A Szlovén Tűzoltószövetség elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, Hodos Község díszpolgára volt Eőry Ernő. Életét és munkásságát ma már egy emléktábla hirdeti szülőfalujában. A tábla ünnepélyes leleplezésére szombaton került sor, melyen a családtagok mellett határon innen és túlról is érkeztek az önkéntes tűzoltóságok képviselői, magas rangú vendégek.
Szombaton délben a helyi tűzoltóotthon és kultúrház előtt a tűzoltóegyletek hosszú sora alkotott tisztelgő sorfalat az egy éve elhunyt Eőry Ernő emlékére szervezett eseményen. A szlovén, majd a magyar himnusz elhangzását követően Eőry Ernő méltatásával folytatódott a megemlékezés. – A tűzoltószövetség tiszteletbeli elnöke, férj és apa, Hodos díszpolgára nagy és nemes ember volt – hangzottak a bevezető gondolatok, majd Orban Ludvik, Hodos Község polgármestere mondott ünnepi beszédet, melyben Eőry Ernő életútját elevenítette fel. A krónikában elhangzott, hogy Eőry Ernő erejét és elszántságát számos területen végzett kiváló munkája bizonyítja. Ott volt azok között, akik a magyar nemzeti önigazgatási közösségek megalapítását szorgalmazták, élen járt a határon átnyúló magyar– szlovén tűzoltókapcsolatok erősítésében, több éven keresztül parlamenti képviselőként és nemzetiségi bizottsági tagként működött. Már gyermekkorától tagja volt a helyi önkéntes tűzoltóegyletnek, 1989-től 2008-ig ő volt a szlovén tűzoltószövetség elnöke, majd haláláig tiszteletbeli elnöke. Számtalan feladata mellett egész életében gondos figyelemmel fordult szülőfaluja iránt, követte, tanácsaival segítette a község fejlődését. – Kiváló és nemes személyiség, a szlovén tűzoltóság megújítója, tiszteletbeli elnöke és Hodos díszpolgára. Az emléktáblával örök emléket állítottunk munkásságának – zárta gondolatait a polgármester.
A polgármestert követően Utroša Dušan, a Muravidéki Regionális Tűzoltószövetség elnöke szólt az egybegyűltekhez, majd a Szlovén Köztársaság védelmi minisztere, Andreja Katič méltatása hangzott el. – Eőry Ernő önkéntes tűzoltóként, elnökként, majd tiszteletbeli elnökként is meghatározó alakja volt a szlovén tűzoltóságnak. A mai nap egy különleges pillanat, amikor köszönetet és hálát mondhatunk a tűzoltóságnál végzett áldozatos munkájáért.
A méltatások után a magas rangú vendégek és a polgármester leleplezték a községháza homlokzatán elhelyezett emléktáblát. A megemlékezés pedig a kultúrházban folytatódott, ahol a Jančič Florjan szerkesztésében megjelent, Eőry Ernő életéről és munkásságáról szóló kiadványt mutatták be. Az ünnepi megemlékezés a hodosi temetőben ért véget, ahol koszorút helyeztek el sírjánál.
MCSi Design