kele
perec1
garas1
62. évfolyam
25. szám
Lendva 
2018. 06. 21.
kiscim2518

Pontosan harminc évvel ezelőtt, a csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület létrehozását követően szinte azonnal ...

Hétfőn Szentgotthárdon negyedik alkalommal szervezték meg Szlovénia és Magyarország nagykövetségei, Szentgotthárd Város ...

A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség hétfői tanácsülésén első olvasatban tárgyalták a 2018-as évre ...

Az internetes kereskedelem, ahogy a címben is szerepel, egy kiváló lehetőség, de a sikerért ez esetben is sok mindent ...

Harminc évnyi csoda
A határmenti együttműködés lehetőségeiről
67 ezer euró támogatás érkezik
Webshopos távlatok
 

Heves vita a helyhasználati illetékről

sal43171A Šalovci Községi Tanács október 18-i ülésén első olvasatban tárgyalták a helyhasználati illetékről és a községi utak rendszerezéséről szóló új rendeletet, valamint Farteket Iztok választották a község részéről az Államtanács választási bizottságába.
Az ülésen hosszas és heves vitát váltott ki a helyhasználati illetékről szóló rendelet első olvasata, melyet a községgel együttműködve a Kaliopa Kft. készített el. Fartek Iztok polgármester a bevezetőben elmondta: a helyhasználati illeték új rendeletében az illeték kiszámításánál a jelenleg érvényben lévő pontértékek alapján dolgoztak, így az illeték a jelenlegihez képest nem nő jelentősen. A községi specifikumokat is figyelembe véve egy áttekinthető és érthető rendeletet készítettek el, hangsúlyozta Dimnik Igor igazgató, melyben a község településeit egy területi térségbe tömörítették, a pontkritériumokat pedig az építési telkek kommunális és egyéb infrastrukturális felszereltsége alapján határozták meg. A beépített telkeket két kategóriára – lakóépületre és vállalkozási épületre – osztották. A helyhasználati illeték az ingatlan nettó alapterületétől függ, az adatokat pedig a geodéziai hivatal ingatlan-nyilvántartásából gyűjtik össze. A rendelet bemutatását követően néhány tanácstag elégedetlenségét fejezte ki, hiányosnak, nem eléggé áttekinthetőnek ítélték, valamint a terület egy övezetbe sorolásával sem értettek egyet. Tartottak attól is, hogy az illeték jelentősen megnöveli a háztartások költségeit. Hosszas vita után arra a megállapításra jutott a tanács, hogy bizonyos háztartásokban a jelenlegi kiszámítás nem a tényleges állapotot tükrözi, hiszen a polgárok évekkel ezelőtt nem a tényleges területet jelentették be. Ebből adódóan az illeték mértékében eltérések jelentkezhetnek, ami viszont nem az illeték emeléséhez köthető. A tanács végül némi módosításokkal támogatta a rendelet elkészítésének további folyamatát.
A folytatásban terítékre került a községi utak rendszerezéséről szóló, 1999 óta érvényben lévő rendeletnek a tárgyalása, mely az országos infrastrukturális igazgatóság többszöri felhívására került kidolgozásra. Ugyanis az igazgatóság felhívta a község figyelmét, hogy az utak meglévő rendszerezése nem egyezik meg a tényleges állapottal. A községnek a Locus Kft. dolgozta ki és terjesztette a tanács elé a rendeletet, amit alaposan áttekintettek és némi megjegyzéssel első olvasatban elfogadtak.
A tanács az Államtanácsi választási bizottságába Fartek Iztokot választotta meg a sali község képviselőjeként.
MCSi Design