kele
perec1
garas1
62. évfolyam
25. szám
Lendva 
2018. 06. 21.
kiscim2518

Pontosan harminc évvel ezelőtt, a csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület létrehozását követően szinte azonnal ...

Hétfőn Szentgotthárdon negyedik alkalommal szervezték meg Szlovénia és Magyarország nagykövetségei, Szentgotthárd Város ...

A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség hétfői tanácsülésén első olvasatban tárgyalták a 2018-as évre ...

Az internetes kereskedelem, ahogy a címben is szerepel, egy kiváló lehetőség, de a sikerért ez esetben is sok mindent ...

Harminc évnyi csoda
A határmenti együttműködés lehetőségeiről
67 ezer euró támogatás érkezik
Webshopos távlatok
 

Határozott nem a környezetterhelő üzemekre

lendtan43173Lendva Község Tanácsa a múlt csütörtöki ülésen több környezet-terhelési kérdésről tárgyalt azzal a céllal, hogy a jövőben hatékonyabban lehessen kezelni környezetvédelmi problémákat már a tervezési fázisban, majd határozott nemet mondtak a tervezett gumifeldolgozó tevékenységre. A tanács elfogadta a vízfogyasztás áralakulásának elaborátumát – az áremelést szubvencióval enyhítheti a község. 
Lendva Község Tanácsának soros ülését Gjerkeš Stanislav alpolgármester vezette, bár az ülésen Balažek Anton polgármester is jelen volt. Az összejövetelen beszámoló hangzott el a környezetvédelemmel és Lendva Község ökológiai lábnyomának csökkentésével kapcsolatos akciótervről, annak intézkedéseiről. Elhangzott, hogy a levegőszennyezés fő forrásao továbbra is a kis tüzelőberendezések, az ipar és a közlekedés. A talaj minőségére a mezőgazdaság, a növényvédő szerek vannak leginkább hatással. A vizek minőségét a szennyvízcsatorna és a tisztítóberendezés működése javította, a Kopica- és a Kebelei-patak vize azonban még mindig súlyos terhelésnek van kitéve. Mint elhangzott, a község a környezetterhelést 2012-től rendszeresen felügyeli, intézkedésekkel javítja a helyzetet, így a környezet állapota átlagon felüli. Ezt a hosszúfalui depó bezárása, a távfűtés és a csatornarendszer megépítése eredményezte, de még mindig szükséges a nagyobb kommunális rendre való törekvés.
lendtan43171A tanács egyöntetűen visszautasított minden arra irányuló próbálkozást, hogy Lendva az ország hulladéktárolója legyen, illetve olyan üzemek létesüljenek bizonyos anyagok feldolgozására, amelyek potenciális veszélyt jelent a környezetre és az emberek egészségére. A község aktívabb szerepét nehezíti a jelenlegi jogi rendszer, hiszen a legtöbb esetben nem minősül közvetlenül érintett tárgyalófélnek (biogázerőmű, gumifeldolgozó...). Az L4T gumifeldolgozó üzem létesítésére a lendvai Nafta ipari telkén a tanács határozott nemet mondott, mint ahogy korábban a környezetvédelmi bizottság is ezt tette, mely bár hajlandóságot mutatott arra, hogy a november eleji ülésükön a cég bemutathassa a tervezett tevékenységet, de ez az álláspontjukon nem változtat. Mivel a környezeti problémák a községi igazgatóság egyre nagyobb aktivitását követeli meg, ezért azt átszervezik, Kozar Aleš, a polgármesteri hivatal eddigi vezetője a jövőben kimondottan csak a környezetvédelmi joggal és ügyekkel foglalkozik majd.
lendtan43172– Vannak dolgok, amiket mások akarnak ránk erőszakolni, de az ülésen határozottan kimondtuk: nem engedjük meg, hogy Lendva az ország hulladéktárolójává és -feldolgozójává váljon. Egyre több olyan súlyos üggyel kell foglalkoznunk, amikre nincs közvetlen felhatalmazásunk, mert az állam fennhatósága alá tartoznak, ilyen a biogázerőmű, a metanolgyár telkének szanálása, a gumifeldolgozó üzem – nyilatkozta Balažek Anton polgármester.
A következő pontban az anyagot elkészítő Novak Aleš és Šteger Aleš ismertette a 2017–2025-ös időszakra vonatkozó helyi kulturális programot (a tervezet öt hónapig nyilvános vitán volt), majd a tanács elfogadta a tervezetet. Ezzel kapcsolatban Horváth Ferenc tanácstag megjegyezte: hiányolja a nemzetiség nagyobb szerepvállalását a program elkészítésében, mely az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez készült. A tanács megerősítette a polgármester által javasolt hat tagot a projekttanácsba (Šteger Aleš, Kontrec Melita, Baumgartner Dubravko, Süč Dejan, Pisnjak Atilla és Šinko Sabina).
A tanács elfogadta az Öko-Park Kft. által beterjesztett elaborátumot az ivóvíz áráról. A muravidéki hálózatot 2018-tól egységes eljárási rend szerint kell üzemeltetni. A vízfogyasztás ára a vízdíjból és a hálózati díjból tevődik össze, e tételek Lendva esetében jövő év januárjától 3 cent/köbméter, illetve 0,87 euró mértékben emelkednek havonta a háztartások számára. Az áremelkedés azonban nem jelent feltétlenül közvetlen drágulást, hiszen ezt a község szubvencióval ellensúlyozhatja.
A tanács döntése szerint idén községi elismerésben részesül Sobočan Árpád alsólakosi fuvarozó, plakettben Derviši Neđadij-Neđo fagylaltos Lendváról, díszpolgári címet pedig Gerics Ferenc, a Lendvai Galeria-Múzeum korábbi igazgatója kap. A legrendezettebb település ezúttal Csente lett.
 
A labdarúgó-akadémiáról
A tanácstagok az ülésen megkapták 2017-2020-ig terjedő időszak kibővített fejlesztési programtervét. A tételek között szerepel defibrillátorok beszerzése a Lendvai Egészségház részére, a hotizai óvoda szanálása, a községi utak karbantartása és a tagóvodák felújítása, valamint a sport- és rekreációs tevékenységhez szükséges infrastruktúra biztosítása.
– Közben kérelmet kaptunk a labdarúgó-akadémia potenciális beruházójától, akik a Lendvai Kétnyelvű Középiskola mögött pályákat kívánnak építeni. Olyan irányba haladt a beszélgetés, hogy a telket nem adjuk el, hanem építési jogot biztosítunk. A beruházónak ez kevesebbe kerül, a telek viszont hosszú távon a tulajdonunkban marad. Abban az esetben, ha valaki beruház, akkor úgy tisztességes, hogy a pénzt, amit mi nyerünk az eladás vagy az építési jog és a bérbeadás díjából, céleszközként használjuk fel és társberuházóként jelenjünk meg. Ezért szeretnénk egy rekreációs központot kialakítani nem csak az akadémia, hanem a polgárok számára is – mondta Balažek Anton polgármester. Összegekről még nem tudott nyilatkozni (a telek árát felbecsültetik), valamint még végső döntés sincs arról, hogy a telek eladása vagy építési joggal a bérbeadás valósul meg.
Mint elhangzott, a középiskola mögött sportpálya, szabadtéri fitnesz és több más sportolást szolgáló felület épülne, együttesen ezek alkotnák a sportközpontot. A tanácstagok körében a tájékoztató nem váltott ki vitát, a beterjesztett dokumentumot elfogadták.
MCSi Design