kele
perec1
garas1
62. évfolyam
25. szám
Lendva 
2018. 06. 21.
kiscim2518

Pontosan harminc évvel ezelőtt, a csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület létrehozását követően szinte azonnal ...

Hétfőn Szentgotthárdon negyedik alkalommal szervezték meg Szlovénia és Magyarország nagykövetségei, Szentgotthárd Város ...

A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség hétfői tanácsülésén első olvasatban tárgyalták a 2018-as évre ...

Az internetes kereskedelem, ahogy a címben is szerepel, egy kiváló lehetőség, de a sikerért ez esetben is sok mindent ...

Harminc évnyi csoda
A határmenti együttműködés lehetőségeiről
67 ezer euró támogatás érkezik
Webshopos távlatok
 

Tízéves jubileum, régi-új elnök

pedag41171A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete október 5-én – szimbolikusan a tanárok nemzetközi napján – tartott évi közgyűlésén a lendvai Bánffy Központban eredményesnek értékelte a szakmai fórum munkáját, és a következő mandátumra is az eddigi elnököt, Vida Törnar Juditot erősítette meg. Az egyesület alelnöke Tóth Erzsébet lett. 
Az idén megalakulásának 10. évfordulóját ünneplő egyesület a tavalyi évben közel 42 ezer eurós költségvetéssel rendelkezett, ami az előző évekhez viszonyítva jelentős növekedést jelent. Kiemelt jelentőségű nemzetiségi intézményként ugyanis először részesültek a 3,5 millió forintos (körülbelül 11.500 eurós) anyaországi támogatásban. Mint Vida Törnar Judit elnök beszámolójában elmondta, mivel szerte a Kárpát-medencében a kisebbségi pedagógus egyesületek ilyen jellegű támogatásban részesülnek és ennek révén több programot valósíthatnak meg, úgy gondolta, a Muravidéken is a kiemelt jelentőségű szervezetek közé sorolható az egyesület. Mint ismeretes, az MMÖNK a továbbiakban is a kiemelt intézmények körébe javasolja az egyesületet, melybe nyolc kétnyelvű tanintézményből – óvodától a középiskoláig – tömörülnek pedagógusok. Egyedül a Lendvai Zeneiskolában nem volt érdeklődés a tagság iránt, de a tagok véleménye szerint a kollektívát újból meg kellene keresni. A kiemelt státusz lehetőséget adott arra, hogy az egyesület idén július elsejétől félmunkaidőre ügyvezető titkárt is alkalmazzon. A pályázatra jelentkező 18 jelölt közül Koša Péter tölti be a tisztséget.
pedag41172A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az elmúlt évben a legnagyobb tételt a két nyelvi szaktanácsadó költsége (12.800 euró) képezte. A további nagyobb kiadások közé tartoztak az előadói díjak (7.600 ezer euró), a könyvbeszerzés (2.800 euró), a terepmunka (1.300 euró). A kiadások összesen 31.700 eurót tettek ki. A tagok egyhangúlag elfogadták a beszámolót, az ügyvitelt pozitívan értékelte az ellenőrzőbizottság is (Karakatič Betti elnök, Lázár Lenke és Balaskó Valika tagok). Varga Stefan István, az ülést levezetője a beszámoló kapcsán viszont kifejtette, hogy a jövőben a beszámolót célszerű lenne írásos formában, ülésanyagként kézhez kapni, azért is, hogy az egyesületet ne érhessék (az elmúlt időszakban tapasztalt) vádak és támadások. Vida Törnar Judit szerint az egyesület pályázati pénzből működik, melyek elszámolásai pontosak és megtekinthetők.
pedag41173Egyhangú támogatást kapott a 2016-os tartalmi beszámoló is. A „pedagógus-évet” a terepmunka, a továbbképzések, a tanévkezdő szakmai nap, a Ringató és a Magyar Fészek, illetve a Filmklub szervezése, a tehetséggondozó program, a magyar tanórák szervezése Muraszombatban, néptánc szervezése a tanároknak és a kapcsolatápolás a Kárpát-medencei pedagógusokkal jellemezte. A beszámoló megvitatása kapcsán Varga Stefan István az egyesület és a magyar pedagógusok munkájának jelentőségét hangsúlyozta, szerinte ők képezik a magyarság védőbástyáját, Solarič László pedig az egyesület fejlődését, szakmai munkáját és kivált a tanévkezdő napok fontosságát emelte ki. Majd elhangzott az a javaslat is, hogy tanévzáró napot is lehetne szervezni.
pedaglogo4117A beszámolók elfogadása után az elnökválasztásra került sor: Vida Törnar Judit eddigi elnök egyedüli jelöltként egyhangú támogatást kapott. Javaslatára az egyesület alelnökévé Tóth Erzsébetet, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tanárát választották meg.
Az eddig 11 tagú igazgatói bizottságot 12 tagúra bővítették azzal az indokkal, hogy a legnagyobb kétnyelvű iskola, az 1. Sz. Lendvai KÁI alsó tagozatos tanárainak is legyen képviselete a bizottságban. Az eddig kinevezett tagok Gaál Erzsébet, Varga Tea, Tóth Erzsébet, Varga Valéria (helyettesíti Toplak Alenka), Varga Edit, Zadravec Szekeres Ilona, Karakatič Betti, Lázár Lenke, Balaskó Valika és Sabo Manuela, míg az új tagot később nevezik ki.
Az egyesület idei, illetve a 2017/18-as tanévhez kapcsolódó tervei a jubileum méltó megünneplése mellett több szakmai, illetve nevelési tematikával a szülőket is megszólító előadássorozat szervezése a Tudás-tér projekt keretében, könyvvásárlás, a didaktikai program folytatása az óvodákban...
Az egyesületnek elkészült a logója, és 2018-tól bevezetésre kerül az éves tagsági díj 5 eurós összegben.
 
10 éves ünnepség november 11-én Dobronakon
A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE) idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. A jubileumi ünnepséget, melynek keretében aláírásra kerül a Kárpát-medencei Pedagógus Egyesületek közti együttműködési megállapodás, november 11-én szervezik meg Dobronakon. Az esemény kapcsán november 10-én a Muravidéken bemutatkozik a magyarországi Nemzeti Pedagógus Kar.
MCSi Design