kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418

Lendva Község teljesíti az ígéretét és új faluotthont épít a Lendva-hegyen. A beruházás az egykori laktanya területén ...

Muraszombatban az elmúlt hét hétfőjén, Lendván pedig kedden találkozhattak a muravidéki irodalomkedvelők a vajdasági és ...

A Bethlen Gábor Alap (BGA) 2018-as pályázatain ismét nagy volt az érdeklődés szerte a Kárpát-medencében. A térség ...

Egy éve, hogy a Hodosi Evangélikus Egyházközség új lelkészt kapott. Andrejčak Peter szlovák nemzetiségű fiatalember, a ...

Új otthon, új távlatok
A könyv a szülőföldön való maradásban is segítség
Magyarországi pályázatok: ismét nagy volt az érdeklődés
„A legjobb tudásom szerint folytatom...”
 

Csak időt akar nyerni az Ecos?

ecos37171Két hír röppent fel a múlt héten fel a lendvai biogázerőművet illetően: az egyik szerint az Ecos Kft. ismét csődeljárási fellebbezést nyújtott be, a másik szerint megkezdődött a Horvátországból idehozott hulladék elszállítása. A civilkezdeményezés viszont utóbbinak az ellenkezőjét állítja...
Az Ecos Kft. eladósodása miatt a Muraszombati Körzeti Bíróság augusztus 2-ával csődeljárás elindítását jelentette be a cég ellen. Az Ecos azonban a korábbihoz hasonlóan ezt a határozatot is megfellebbezte, amellyel ismét leállította a csődeljárási folyamatot (a csődgondnok Nanut Matjaž). A lendvai biogázerőmű az Ecos tulajdona, működtetője pedig az Ecos Center leányvállalat, mindkettő a Pavlinjek család tulajdonában van.
ecos37172A mostani fellebbezés gyakorlatilag várható volt, hiszen ez időnyerést jelenthet a cég vagyonának megmentéséhez. A fellebbezés indoka nem ismert, de feltételezhető, hogy az Ecos kényszermegegyezéssel kívánja a helyzetét szanálni. Ennek érdekében kapcsolatban áll egy stratégiai partnerrel, a csáktornyai Prva grupával, mely tőkésítéssel kész részt venni az Ecos pénzügyi átszervezésében. Így az Ecos teljesíteni tudná a kényszermegegyezés bevezetésének feltételeit és megtörténhetne a csődről szóló határozat visszavonása. Az Ecos a tőkésítéssel lehetőséget kapna a hitelezők kifizetésére is. Az Ecos cég tartozása csak a Raiffeisen–Landesbank Steiermark AG felé mintegy 25 millió euró.
A Felsőbb Bíróság az Ecos első fellebbezésekor két hónap alatt hozta meg a döntését, így a mostani eljárás során is akár még két hónapig terjedhet a bűz...
A Medžimurske novine horvát lap közzétette, hogy a horvát Környezetvédelmi és Energetikai Minisztérium határozata értelmében szeptember 1-jével el kellett volna kezdődnie a Horvátországból érkezett hulladék elszállításának a lendvai biogázerőműből. Horvátországból törvényellenesen 17,8 tonna lejárt szavatosságú élelem és 393 tonna liszt (metionin) érkezett. Mintegy 100 tonna hulladékot kellene elszállítani, hiszen a többit már feldolgozták.
Az „Elég a bűzból” Civilkezdeményezés mindezek nyomán nyílt levelet intézett a környezetvédelmi miniszterhez, a kormányfőhöz, az államelnökhöz és a képviselőkhöz az Ecos biogázerőműből terjedő bűzzel kapcsolatban. A háromoldalas levélben összefoglalják az eddigi eseményeket, kifejezik nemtetszésüket, hogy három hónap után sincs elmozdulás az ügyben. Felteszik a kérdést, létezik-e egyáltalán az országban a Pavlinjek család felett álló kompetens szerv? A civilkezdeményezés az illetékesek azonnali intézkedését sürgetik, beleértve a talaj és a levegő szennyeződésének mérését. Egyébként pedig szeretettel várnak mindenkit egy kellemes hétvégére Lakosba, Petesházára, Hármasmalomba...
További fejlemény: Lendva Községet augusztus végén értesítette az ARSO, hogy megkezdte a lendvai biogázerőmű környezetvédelmi engedélyének felülvizsgálatát. Az eljárást Lendva Község kezdeményezte, az engedély visszavonása esetén le kellene állítani a biogázerőművet.
 
 
Göncz László képviselői kérdést tett fel
 
Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő Majcen Irena környezetvédelmi és területrendezési miniszternek kérdést tett fel a lendvai biogázerőművel, a még mindig terjedő bűzzel kapcsolatban. Kérdésében ismét a riasztó helyzetre figyelmeztetett, egyben pedig közvetlen kérdést tett fel: intézkednek-e következetesen az illetékes szervek a helyzet javításáért és a normális életkörülmények biztosításáért Lendva környékén? Göncz a felvezető szövegben megállapítja, hogy Hržica Dragica környezetvédelmi főfelügyelő megtiltotta a további hulladékszállítást és a feldolgozást az erőműben. A tiltás csak a bűz több hetes terjedése után jött, s a felügyelőségek világos megállapításai ellenére sem történik szinte semmi a helyzet javítása érdekében, a bűz még mindig érezhető... Majcen minisztertől a képviselő megkérdezte még, követeli-e ismét az illetékesektől a monitoring eredményeinek ismertetését és a szigorúbb felügyeletet?
MCSi Design