kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418

Lendva Község teljesíti az ígéretét és új faluotthont épít a Lendva-hegyen. A beruházás az egykori laktanya területén ...

Muraszombatban az elmúlt hét hétfőjén, Lendván pedig kedden találkozhattak a muravidéki irodalomkedvelők a vajdasági és ...

A Bethlen Gábor Alap (BGA) 2018-as pályázatain ismét nagy volt az érdeklődés szerte a Kárpát-medencében. A térség ...

Egy éve, hogy a Hodosi Evangélikus Egyházközség új lelkészt kapott. Andrejčak Peter szlovák nemzetiségű fiatalember, a ...

Új otthon, új távlatok
A könyv a szülőföldön való maradásban is segítség
Magyarországi pályázatok: ismét nagy volt az érdeklődés
„A legjobb tudásom szerint folytatom...”
 

Változik az óvodai ellátás költsége

dobr ules3617Dobronak Község Tanácsa augusztus 30-án megtartott ülésén elfogadta a Dobrnaki Katicabogár Óvodába történő beiratkozásról és az intézmény ügyviteléről szóló szabályzatot, valamint megerősítette az óvoda új gazdasági árát. Emellett tájékoztatást hallgatott meg a költségvetés féléves felhasználásáról, mely a tervezett beruházások késésével nem a tervezett ütem szerint valósul meg.
Az ülésen második olvasatban tárgyalták a helyi óvodába való beiratkozásról, a költségek elszámolásáról és az ügyvitelről szóló szabályzatot. Amint elhangzott, az iskola és óvoda vezetősége, valamint tanácsa, továbbá a község statutáris-jogi bizottsága a szöveget alaposan megvitatta, és az egyeztetéseket követően a dokumentumot – mely egyértelműen meghatározza a beiratkozás idejét, feltételeit, az intézmény nyitvatartási idejét, a kiíratási lehetőségeket és egyebeket – elfogadásra bocsátotta. Bedek Ernest, a statutáris-jogi bizottság elnökének véleménye szerint a szabályzattal egy olyan dokumentumot tettek le az asztalra, amely az óvoda jövőbeli tevékenységében nélkülözhetetlen. Rövid vita után a tanács a szabályzatot egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően az óvoda gazdasági árának a megvitatása került napirendre, mely 2011 óta nem változott. Amint Ivanuša Milena igazgatónő elmondta, az idei tanévben, három csoportban 41 gyermek látogatja az óvodát, melynek új gazdasági árát az előírt módszertan szerint készítették el, figyelembe véve a beíratott gyermekek számát és az elfogadott szisztemizációt. A tanács rövid vita után jóváhagyta a 2017/18-as iskolai évre vonatkozó új gazdasági árat, mely a bölcsődés gyermekek számára (1–3 évig) 423,64 euró összegű, a második korosztálynál (3–6 évig) 311,62 euró, míg az újonnan alakított kombinált tagozatban (3–6 évesig) az óvoda teljes ellátási ára 333,58 eurót tesz ki. A szülők továbbra is a teljes ár bizonyos százalékát fizetik, melyet a szociális ügyintéző központ a vagyon és a bevételek alapján határozott meg. A különbözetet viszont a község fedezi.
A tanács a folytatásban a költségvetés féléves beszámolóját tárgyalta meg, melyben elhangzott, hogy a bevételi oldal valamivel több, mint 711 ezer euró volt, ami az éves tervezett bevételnek a 38,2 százalékát teszi ki. A kiadási tételen pedig mintegy 600 ezer eurót mutattak ki, ami a tervezett összeg 26,4 százalékát jelenti. A költségvetésben a legnagyobb eltérés a beruházásoknál és a fejlesztéseknél mutatkozik, melyek az állam részéről nem a tervezett ütemben kerülnek megvalósításra, így szükség lesz bizonyos módosításokra.
Végezetül a polgármesteri tájékoztatóban elhangzott, hogy a dobronaki biogázerőmű működtetője ellen az illetékes felügyelőség által megállapított szabálysértés miatt eljárás indult.
MCSi Design