kiscim1218
 

Súlyos a lakbérfizetési probléma

letanacs24172Lendva Község Tanácsának 15. soros ülésén napirenden szerepelt a község átfogó közlekedési stratégiája, a 2017-es lakásprogram és a lakbér-kintlévőségek ügye, valamint a költségek elszámolása a gyermekek távolmaradása esetén a Lendvai Óvodából.
 
A krškói Savaprojekt volt az elkészítője a község átfogó közlekedési stratégiájának, s a község a szóban forgó projekttel egy olyan dokumentumot kapott, mellyel pályázni tud EU-s forrásokra a város közlekedési feltételeinek javítása céljából. A tanács néhány tagja a projektből a konkrétumokat hiányolta, amit 30 napon belül a községi hivatal szakszolgálatai pótolnak majd.
Lendván a lakbértartozások ügye égető problémát jelent, hiszen a teljes összege 2010-től 2016-ig 59.330 euróról 195.193 euróra növekedett (éves szinten körülbelül 10 százalékkal). Amint Balažek Anton polgármester fogalmazott, az ügyben a legnagyobb problémát a tényleges szociális helyzet jelenti, sokan a lakások költségeit valóban nem képesek fizetni gyenge anyagi helyzetük miatt, de vannak olyanok is, akik kijátsszák a jelenlegi rendszert. A nonprofit lakások bérbeadását is a lakásgazdálkodási cég intézi, végrehajtásokat is kezdeményez, függetlenül az érintettek jövedelmétől, azok esetében is, akiknek nincs jövedelme. Végrehajtások kiküldése idén is várható, a 2014-ben kiküldöttek 90 százaléka behajthatatlan volt. Látható, hogy a tartozások 90 százalékát a bérlők 30 százaléka halmozta fel – mondta a polgármester. A nem fizetett lakbér miatt hiány is keletkezik a lakásgazdálkodási alap fenntartásában, ahova a lakások karbantartására más forrásból kell biztosítani a pénzt. A jövőben a következetesebb lakáspolitikán kívül alacsonyabb rezsiköltségű lakásokat is biztosítanak a rászorulóknak.
A lakástörvény értelmében a nonprofit lakások bérlőinek tartozásaiért a szubszidiaritás elve szerint a község felelős, s a Lakásgazdálkodási Vállalat pert indított a lakbértartozások (19.181 euró) behajtására. A tanács határozata értelmében peren kívüli megegyezés alapján a község a vállalatnak mintegy 13 ezer eurót törleszt, s ezentúl évente kétszer tartanak elszámolást.
letanacs24173A lakásprogram tartalmazza az új építkezési lehetőségeket is az Alsó utcában a régi városrész revitalizációjának részeként. A Lokvanj (Tavirózsa) építési telek az új óvodától a patak mentén a régi moziig 12 jó adottságú parcellát jelent egyéni építésekhez. A terv bemutatására a következő hetekben kerül sor.
A községi tanács döntése értelmében a gyermekek óvodai távolmaradása esetén csökken az óvodai térítési díj. A 15 napos betegség miatti távolmaradás 50 százalékos, több mint egy hónap esetén pedig teljes fizetési felmentést kaphat a szülő. Lehetőség lesz 20 napig terjedő úgynevezett rezervációt leadni, mely szintén teljes költségfelmentést jelent.
 
Lendva Községnek új statútuma van
Lendva Község Tanácsa a múlt csütörtökön több mint kétharmados többséggel – 16 szavazat mellette, egy tartózkodás – különösebb vita nélkül elfogadta a község új statútumát, amelynek közvitája tavaly november óta tartott. Az 1995-ben született régi alapszabályzatban több mint 48 megfogalmazást kellett összehangolni számos törvénnyel, előírással, többek közt a nemzetiséget érintő tartalmakban is.
Az új statútumban pontos megfogalmazást kapott a helyi közösségek státusza és a demokrácia közvetlen gyakorlása keretében a polgárok közgyűlése (zbor občanov) és a lakosság közgyűlése (zbor krajanov), amelyek a helyi közösségekhez tartoznak.
A statútum végső szövege figyelembe vette a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség megjegyzéseit, módosítási javaslatait is. Erről a javaslatot Balažek Anton polgármester nyújtotta be, s kifejtette, hogy a nemzetiségi közösséggel építő jellegű tárgyalások folytattak. Hasonló jó együttműködésre számít a fejlesztési és a polgárok életminőségének javítását szolgáló programoknál is.
Az új statútummal szemben felszólalt a végül tartózkodó szavazatot leadó Gjerkeš Stanislav tanácstag, alpolgármester, aki kifogásolta a statútum 67. cikkelyét, mely meghatározza a szlovén és a magyar nyelv tudását a munkahelyek betöltésénél az állami és a községi közintézetekben, hivatalokban, vállalatokban a kétnyelvű ügyvitel biztosítása érdekében. Véleménye szerint a hotizai polgároknak (egynyelvű, szlovén terület) szinte nincs esélyük a községi hivatalokban elhelyezkedni. A polgármester a felvetett kérdésben az ülésen nem nyitott vitát, hivatkozva az őshonos nemzetiség alkotmányos jogainak meghatározására.
MCSi Design