kiscim1218
 

Adósságtörlesztés a lottónyeremény járulékából

sal tanacs2217Šalovci Község Tanácsa hétfőn tartotta meg 20. ülését, melynek elején elnapolták a napirendre tűzött 2016-os évi zárszámadást, mert az ellenőrzőbizottság még nem tekintette át azt.
Ezt követően első olvasatban Iztok Fartek polgármester terjesztette a tanács elé a 2017-es költségvetés tervezetét, melyben a bevételi oldal 2,13 millió eurót tesz ki, ami 49 százalékkal több a tavalyi évhez viszonyítva. A többletbevétel a sali lottónyeremény több mint 350 ezer eurós adójárulékából származik, melynek teljes összegét adósságtörlesztésre fordította a község. Az adóbevételi oldalon 1,12 millió euróra számítanak, míg idén az ingatlanok eladását 37 ezer euróra tervezték. A kiadási oldal 2,28 milliós összeget tesz ki, melyben a folyó kiadások 900 ezer eurót jelentenek, míg a folyó transzferek (mezőgazdasági támogatások, az ivóvíz-hálózat költségeinek támogatása, szociális szervezetek és egyesületek támogatása, otthoni segítségnyújtás és egyebek) közel 600 ezer euró összegűek, ebből a kulturális, sport- és egyesületi tevékenységre 161 ezret, míg az oktatásra közel 230 ezres kiadást terveztek. A beruházások tétele 750 ezer eurót tesz ki, melyben többek közt a jóváhagyott projektek önrészét biztosítják és a domonkosfai utcai világítás kiépítését is tartalmazza. A költségvetést első olvasatban a tanács elfogadta, további megvitatásra a községi bizottságokhoz kerül.
A folytatásban úgy döntöttek, a községben lévő temetők karbantartási költségeinek fedezése a tavalyi évhez viszonyítva változatlan maradt, így az egyes, a gyermek és a hamvasztásos sírhelyért 18 eurót, míg a kettős sírhelyért 22 euró hozzájárulási díjat kell fizetni. Emellett a tanács a Saubermacher Komunala szolgáltató javaslatára elfogadta a kommunális hulladék (0,188 euró/kg) és a biológiai hulladék (0,158 euró/kg) elszállításának árjavaslatát, ami valamivel alacsonyabb az elmúlt időszakhoz viszonyítva, valamint jóváhagyta a községben a szélessávú internetes hálózat projekttervezetének kidolgozását.
MCSi Design