kiscim1218
 

Jelképezi, amit az egyház vall és tanít

kalvin2117Cor meum tibi offero Domine, prompte et sincere – A szívemet neked ajánlom fel, Uram, készségesen és őszintén – Kálvin János ezen jelmondata, alatta pedig az aláírása áll a hétvégén leleplezett Kálvin-mellszobor talapzatán, amely a szentlászlói református templom előtt hirdeti az egyház, valamint a református közösség és eszmeiség jelenlétét a faluban.
Vasárnap Szentlászlón, a közelmúltban több felújításon átesett református templom előtt Szlovénia első Kálvin-szobrát avatták fel a svájci reformátor, keresztény tudós, Kálvin János halálának 453. évfordulója előtt egy nappal. A jeles eseményre ünnepi istentisztelet keretében került sor, melyen Bódis Tamás, a Szlovén Református Egyház lelkésze mellett Sisakné Páll Klára szentgotthárdi lelkésznő celebrált, dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök pedig Kálvin János személyéről, munkásságáról és életéről tartott előadást. Az ünnepi istentisztelet részeként Nagy János zeneszerző és zongoraművész, valamint Szirtes Edina Mókus hegedűművész, énekes zeneszerző előadása is emelte az esemény fényét.
A szertartást követően a templom lábához vonult a gyülekezet, ahol méltó helyet kapott Kutas László budapesti szobrászművész – aki szintén jelen volt az eseményen – alkotása, a bronzból öntött Kálvin-szobor. Kepe Buda György hittanos szavalata után Bódis Tamás lelkész osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal. Kiemelte, hogy a szoborral gazdagodik a település, és bízik abban, hogy Kálvin jelenléte a szentlászlói és a muravidéki reformátusok, illetve a többi keresztény gyülekezet életében is gazdagító áldás lesz. A beszédet követően szentlászlói hittanos gyerekek, Špilak Larisa és Horvat Mitja emelték le a fehér leplet a szoborról.
Az esemény kapcsán Bódis Tamás lapunknak bővebben is nyilatkozott. Elmondta, hogy Szlovéniában mindössze 150 lelket számlál azon reformátusok száma, akik egyházfenntartói járulékot fizetnek, és csak néhány fővel vannak többen, akik a gyülekezethez tartoznak. Mivel ilyen kevesen vannak, így fordulhatott elő az, hogy még nincs Szlovéniában Kálvin-szobor és hogy Szentlászló büszkélkedhet az egyetlennel. A szobor Szlovénia egyetlen református templomát is hirdeti, így turisztikailag is fontos a település számára. A lelkész hozzáfűzte, Kálvin szimbolizálja mindazt, amit az egyház vall és tanít, ezért igazi jelképe az egyházközösségnek is.
Mivel egy bronzszobor öntési költsége nagyon megterhelő volna egy ilyen kicsi gyülekezet számára, a lelkész háláját fejezte ki a muravidéki magyar önkormányzatnak – MMÖNK –, amely támogatta a felállítást, majd hozzáfűzte: nagy segítség volt az is, hogy a művész, aki a szobrot alkotta, szintén nagyon készséges volt az anyagiak terén.
Dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök a muravidéki médiával szintén megosztotta gondolatait a jelentős esemény kapcsán: – A szobor emlékeztet, figyelmeztet, tanít bennünket. Kálviné az a felismerés, hogy az embert Isten szereti, kiválasztotta, erővel küldte el, ami az egész közösség boldogságát kell hogy szolgálja. Ez az üzenet átjárt évszázadokat és olyankor is működik, amikor jószerint ki sem lehet már mutatni valamiféle vallási, felekezeti kapcsolatot. Ez a reménységünk a jövőt illetően, ha újra és újra feltárjuk, megismerjük a hagyományainkat, akkor ettől jobbá lesz a lelkünk, jobbá lesz a gondolkodásunk, nagyobb lesz a mindennapok iránti felelősségünk és ki fog derülni az, hogy Isten nélkül élni nehéz, meghalni szinte lehetetlen. Ebben a hitben, ha megerősödik egy nemzedék, akkor ugyanazokat a csodákat fogja végrehajtani, amiket a reformáció után Európa nagyszerű századai jelentettek a számunkra – hangzott a püspök üzenete.
MCSi Design