Falugondnoki busz Bödeházán

  • Nyomtatás
  • aa bodehaza1821A falugondnoki szolgáltatások 1993 óta működhetnek a magyarországi falvakban, hogy csökkentsék az aprófalvak és a külterületi lakott helyek szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányait. A Hetésben található Bödeházán most a Magyar Falu Program pályázati keretein belül jutottak falubuszhoz és a hozzá kapcsolódó falugondnoki szolgáltatáshoz. A falubusz átadása a járványhelyzet miatt csak szűk körben megtartott sajtónyilvános esemény volt, ahol Vigh László kormánybiztos, országgyűlési képviselő elmondta, hogy az ilyen kis falvak mint Bödeháza, mely a történelem során a sok hátrányos döntés következtében eddig perifériára szorult, most a Magyar Falu Programnak köszönhetően újra lehetőségekhez jut. A teljes Magyar Falu Program kétéves költségvetése meghaladja a 350 milliárd forintot, amely tisztán állami támogatás, azaz Magyarország kormányának támogatása a központi költségvetésből, így segítve a vidék felemelkedését.

    Bedő Andrea polgármester megköszönve a lehetőséget elmondta, hogy jó helyre került a 13 millió forintos támogatás, a kilencszemélyes mikrobusz, hiszen szociális és kulturális célokra is használni fogják azt. A falugondnok Baranyai János lett, aki maga is a faluban lakik, a gyerekeket reggelente óvodába, iskolába viszi, majd friss pékárut hoz hazafelé, ebédet szállít, de lesz könyvtárjárat és csütörtökönként piacjárat is. A hétvégi rendezvényeket is kiszolgálja a busz, így az idősebbeknek is lesz lehetősége eljutni a szomszéd faluban tartott misére. Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést is biztosítják, a busz fogorvoshoz, orvoshoz, gyógyszertárba viszi az azt igénylő lakosokat. A közösség építése érdekében rövid kirándulásokat is szerveznek; a jármű első szlovéniai útja a szintén a Hetésben lévő radamosi Mária-fához vezet, s ha majd szabad lesz az átjárás, a zsitkóciakkal is terveznek közös programokat. Végi Csaba esperesplébános megáldotta a buszt, kérve Szent Kristófot, hogy vigyázzon a járműre és utasaira.