kiscim2517

 
Az elmúlt héten a Népújságban (61. évf. 20. szám, 9. old.) megjelent egy levél Horváth Ferenc MMÖNK-elnök tollából, mely az oktatási különtörvény tárgyalását elemzi. Mint ismert, a szlovén Oktatási Minisztérium április 18-tól május 18-ig egyhónapos közvitára bocsátotta az említett törvényt. Mivel a két őshonos kisebbség (magyar és olasz) alkotmányban meghatározott jogait szabályozó törvényről van szó, a törvényt csak a kisebbségek hozzájárulásával lehet elfogadni. A szlovén alkotmány 64. szakasza kimondja (idézet): „Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničitev v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti”. Az alkotmányban, a Nemzetiségi törvényben és nem utolsósorban a demokrácia szabályai szerint az oktatási különtörvényt mind az öt községi magyar önkormányzatnak (Lendva, Dobronak, Moravske Toplice, Šalovci és Hodos) tárgyalnia kellett volna, ezt követően pedig az MMÖNK legfelsőbb szervének, az MMÖNK Tanácsának kellett volna döntést (határozat formájában) hoznia a muravidéki magyar kisebbség álláspontjáról a törvény kapcsán. Ez viszont nem történt meg, ahogy a DKMÖNK 13. rendszeres ülésén május 18-án Varga Edit MMÖNK-alelnöktől megtudtuk.

tovább

A Népújság 2017. május 11-én megjelent számában a fenti címmel megjelent cikk azt sugallja, hogy a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) az oktatási különtörvény módosítására irányuló javaslat kidolgozása során nem egyeztetett a kétnyelvű óvodák és iskolák vezetőivel. A félreértések elkerülése végett az alábbiakban röviden összefoglaljuk a törvény módosításának születését és a legfontosabb változtatásokat.

tovább

A Népújság múlt heti számában Horváth Ferenc reagált a levelemre. Véleményével ellentétben úgy gondolom, nemhogy érdemben, de semmilyen módon nem válaszolt a feltett kérdéseinkre, másrészt jó néhány állítása ködösíti a valóságot és félrevezeti az olvasókat.

tovább

Örömmel fogadom a rendrakásra való felhívást. Kezdhetjük azt az MMÖNK-székház padlásán, az MNMI borospincéjében, de akár másutt is.
Én ugyan minden kérdését érdemben megválaszoltam, de legújabb levelére a félreértéseket elkerülendő akkor pontonként térek ki:

tovább

Az Egy&Más Vándorszínház (a továbbiakban: Egy&Más) körül gerjesztett feszült hangulat miatt, illetve a több mint egy évtizedes sikeres munka védelmében fordulok írásban a muravidéki magyar közvéleményhez.

tovább

Tisztelt Népújság-olvasók! A Pomurski vestnikben még október közepén megjelenő „Kranjski burek in štrudl v kozarcu? Nesprejemljivo” című cikkében az újságíró a negovai várban megszervezett, a bor- és gasztronómiai turizmust taglaló tanácskozás megállapításait összegzi, ezek nagy részéből pedig Lendván, a Lendva-hegyen is tanulhatnánk.

tovább

Most már teljes bizonyossággal állapíthatom meg azt, hogy a polgárokat képviselő polgármesterünk nem követi és nem támogatja saját polgárainak elképzeléseit, ötleteit... Úgyszintén a helyi vállalkozásokét sem.
Folytatódik és továbbra is áll a narciszoid önkényuralom és öndicséret politikája. És mondják a közmondásban: „az öndicséret büdös”!
Polgármesterünk ugyanis saját elképzeléseit közös polgári konszenzus nélkül kivitelezi mindenáron, azokat dicsőíti, továbbá csakis azokkal foglalkozik.
Ugyanis az elmúlt hónapokban is láthattam a lendvai rendezvényeket, és volt egy példaértékű, a Muravidéki Vágta, amelyet a lendvai Lóbarátok Egyesülete indítványozott. A rendezvény, most már tudjuk, Lendvát és a Muravidéket újból a „térképre tette”.

tovább

Nosztalgikusan emlékezem vissza gyerekkoromra, amikor a zeneiskola melletti parkból a lépcsőkön felhágtam a vár falára. Többször is körbejártam a vár udvarát, álmodoztam a titkos alagutakról, amelyeken át a várbeliek megszöktek az ostromló törökök elől. Nagy benyomást tett rám Gárdonyi is a „csillagaival”.
Most, 45 évvel később ismét fel akartam mászni a vár falazatára, de sajnos annak csak a rokkant maradványaira bukkantam rá... A lendvaiaknak ugyanis nemrég volt szerencsém megmutatni egy nyilvános „csillagtúra” alkalmával a bolygókat, a csillagokat és a távcsöveket, de a vár Lendvára néző, bástya nélküli meredek domboldala nem volt veszélytelen.
S most ismét arról álmodozom, hogy Lendva fiaiként visszajövünk évenként egyszeri-kétszeri találkozónkra, mint a highlanderek a filmből, keresztbe tesszük kardjainkat – a tudásunkat, amellyel a lendvaiakat akarjuk felébreszteni a hegyen látható nagy torony kellemes mámorából. Egyes lendvaiak bizonyára arról álmodoznak, milyen szép emlékművet csináltak saját maguknak, s a kornak, amelyben élnek.

tovább

MCSi Design