kiscim0718
 
vizvez3016A Számvevőszék megállapítása szerint a muravidéki vízvezeték-hálózat projektjének végrehajtása nem volt elég hatékony, a revízió során több rendellenességre derült fény. Az állami ellenőrző szerv a Környezeti és Területrendezési Minisztériumot és a muravidéki községeket is ajánlásokkal látta el.
A muravidéki regionális vízvezeték-hálózat már mind a 27 résztvevő muravidéki községben működik. Az igencsak nehezen beindult, többször félbeszakított projektet átvizsgálta a Szlovén Számvevőszék, és megállapította, mind a tervezésben, mind a kivitelezésben történtek mulasztások. A megállapítások szerint a Környezeti és Területrendezési Minisztérium és a muravidéki községek elsősorban a projekt tervezésében és kivitelezésének hatékonyságában mulasztottak. Nem volt hatásos a rendszerek meghatározása és a rendszerek kezelőinek kijelölése sem. Hibát, alacsony hatékonyságot állapítottak meg a pénzügyi hatásokat, más szóval az ivóvíz árát illetően is.
Az említett illetékes minisztériumtól az ellenőrző szerv a rendszer takarékosságára utaló tervek elkészítését kéri, vagyis a rendszeren annyi fogyasztót kell biztosítani, amennyi anyagi hozzájárulása biztosítani tudja a megfelelő technológiát és a szakemberállományt, hogy a víz megfelelő minőségű maradjon. Emellett a tárcának elő kell terjesztenie egy községközi megállapodás-tervezetet, amely garantálja a víz egységes árát, illetve a rendszerek karbantartásának finanszírozását is. A Számvevőszék az említettek mellett több ajánlást is tett a tárca, illetve a községek felé a vízvezeték-üzemeltető vállaltok működését illetőn, többek között biztosítani kell, hogy a fogyasztóktól beszedett összegeket kizárólag a kommunális infrastruktúra karbantartására lehessen felhasználni.
olvaso3016Nincs mindig válasz arra, hogy miért kedvelünk valamit; van úgy, hogy egyszerűen már az életünk része, hozzánk tartozik, egyszerűen a miénk. Valahogy így éreznek Kótban lapunk hűséges olvasói, Nagy Ferenc és felesége Ilonka is, akikhez ellátogattunk egy rövidke beszélgetés erejéig.

Bővebben...

drama3016A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség múlt héten bonyolította le a fiatalok körében egyre népszerűbb Drámatábort.
A napközis foglalkozásokra harminc lendvai, dobronaki és göntérházi általános iskolás látogatott el, akikkel a hosszúfalui vadászház árnyékos menedékében Lajosné Molnár Katalin lenti drámapedagógus foglalkozott. Idén a táborozók a Fehérlófia című népmese feldolgozását tanulták be, mellyel a pénteki záró rendezvényen bemutatkoztak a szülőknek.

Bővebben...

morac30161Moravske Toplice Község Tanácsa kedd délutáni ülésének napirendjén szerepeltek a községi költségvetés felhasználóinak beszámolói is. Annak ellenére, hogy ezen intézmények közül csak háromnak a képviselője volt jelen, a beszámolókat megtárgyalták.

Bővebben...

hodos3016Hodos Község ünnepe a tradíciókhoz híven több eseménnyel várta a lakosságot. Szombaton díszülés majd sportdélután, vasárnap pedig tűzoltóverseny zajlott. Mindkét napon zenés program is várta az érdeklődőket, így kikapcsolódásra és a közösségi élet felpezsdítésére is lehetőséget kínált. A községi ünnep keretében idén a megemlékezésre és a tiszteletadásra is alkalmat teremtettek. A hodosi új temetőben emléktáblát avattak, az 1. és 2. világháborúban elesett hodosi polgárok előtt tisztelegve. A helyiek most már gyújthatnak egy–egy mécsest, elhelyezhetnek koszorúkat a háborúban elvesztett rokonaik szimbolikus sírköve előtt.

Bővebben...

cim tabor2916A nyári szünetben minden évben a gyermekek, fiatalok egyik hasznos időtöltési lehetősége a táborozás. A táborok palettája nálunk is igencsak széles, vannak anyanyelvi, sportos, művészeti, általános, nyelvtanulási, honismereti és különböző speciális szaktáborok is. A kínálat nagy, az anyaországban, illetve a Muravidéken is. A lényeg: hasznos időtöltés a gyermekeknek, gondtalan néhány hét nyáron a szülőknek. Némi ízelítő a pártosfalvi vadásztáborból, illetve az MNMI által szervezett „Útra, kamasz!” táborból.

Bővebben...

Dobronak Község Tanácsa június 22-i ülésén elfogadta a 2016-os költségvetés módosítását, és elutasította a jövő évi költségvetés javaslatának tárgyalását. Emellett elfogadta a helyi óvodában a munkahelyek rendszerezését, a községi tanács módosított ügyrendjét és a község mezőgazdasági pályázat- kiírását.

Bővebben...

fejltan25161A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa határozottan kitart az általa már megerősített regionális jellegű fejlesztési projektek mellett, annak ellenére, hogy az első tárgyalási kör az illetékes Gazdasági Minisztériumban sikertelen volt. Mint megjegyezték, a projektek kezelése igencsak meglepő és felháborító volt. A tanács szólt a középiskolák problematikájáról is.

Bővebben...

hodos2516Nem teljes összetételben – Abraham Boris lemondott tisztségéről, emiatt július 17-én Hodoson választásokat tartanak – a hodosi községi tanács elfogadta a 2016-os költségvetés módosítását, illetve a községi tanács és az ellenőrzőbizottság ügyrendjének módosítását.

Bővebben...

ballag2516Június 15-e az utolsó iskolai nap volt a végzős általános iskolás tanulóknak – az iskolákban évzáró ünnepségek zajlottak, a diákok elköszöntek tanáraiktól, igazgatóiktól, társaiktól. A muravidéki kétnyelvű általános iskolákban idén is méltóan köszöntek el a diákok. Körképünk:

Bővebben...

cim vid2516A Vid-napi búcsú Dobronakon a Bakonaki-tónál vidékünk egyik legismertebb búcsúja, és most már évek óta ehhez kötik a Turizmus Napjai sport- és zenés-szórakoztató rendezvénysorozatot is. A Szent Vid-kápolnánál az erdőben idén is szép számban gyűltek össze a hívők a magyar és szlovén nyelvű szentmisékre. A hangulat, a találkozások, a kézműves, bábos és egyéb búcsús árusok újra és újra felidézik a régi búcsúk hangulatát. A Vid-napi búcsú nélkülözhetetlen kelléke a korsó, hiszen a Vid-kút forrásvize a legenda szerint csodavíznek számít: visszahozza a látást. Aki ott jár, merít hát a forrás vizéből...

Bővebben...

radamos2416Radamosban a helybeli önkéntes tűzoltóegylet második alkalommal szervezett nyílt napot, melynek keretében az érdeklődőknek bemutatták a tűzoltó-felszerelést és a tűzoltóotthont. Emellett szombaton tűzoltógyakorlatot rendeztek, melyen a göntérházi, a nedelicai, a lendvai és a radamosi tűzoltók is közreműködtek. A falu végén végrehajtott közös gyakorlatban egy közlekedési balesettel és ugyanakkor tűz kitörésével küzdött meg 36 operatív tag másfél órán keresztül, mellyel a szomszédos egyesületek közötti szorosabb együttműködést gyakorolták ilyen vészhelyzet kialakulása esetén.

Bővebben...

MCSi Design