kiscim4617
 
 
pecs5016Hétfőn Lendván a Városházán találkozott Páva Zsolt, Pécs város és Balažek Anton, Lendva Község polgármestere. A megbeszélések témája a két város további együttműködésének lehetősége volt, különösen annak tükrében, hogy Pécs már volt Európa Kulturális Fővárosa és Lendva a kulturális főváros címre pályázik.
A találkozón jelen volt Földes Gyula, Magyarország lendvai főkonzulja és Halász Albert, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója is.
Lendva és Pécs immár hét éve gazdag kapcsolatokat ápol, amit az érintett önkormányzatok tovább is kívánnak fejleszteni. Ez Lendva számára különösen fontos, hiszen a 2025 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címre pályázik. Pécs 2010-es ebben szerzett tapasztalataival sok mindenben tudja segíteni Lendvát, elsősorban a projektek előkészítése területén.
– Természetesen Lendvának kell tudnia, mi az, amit e gazdag tapasztalatból meríteni kíván. Lendvának is ki kell dolgoznia egy jó városmarketinget, jó projekteket kell előkészíteni, támaszkodni kell a pécsi fejlesztési iroda működésére, munkatársaink továbbképzésének lehetőségére. Gazdagítani kívánjuk a kulturális kapcsolatokat is előadásokkal, vendégszereplésekkel. Pécsnek gazdagok a tapasztalatai a kreatív munkahelyek terén is, Lendva ezeket az óvárosban jól tudná alkalmazni – mondta többek közt Balažek polgármester.
Páva Zsolt, Pécs polgármestere is sikeresnek és fontosnak értékelte a két városnak a Pannon EGTI 2009-es megalakulása óta egyre erősödő kapcsolatát:
– Pécsnek Lendva jelentős, baráti partnere, mely most kiemelkedő jelentőséggel fog bírni a 2025-ös EKF-cím pályázata kapcsán. Pécs 2010-ben sikeres volt, projektjeink gyümölcsözőek lettek, a város fontos kulturális szerepet tölt be. Lendvának szakértőink részvételével konkrét segítséget is nyújtunk a pályázati előkészületekben, ezen belül konkrét gyakornoki helyet kínálunk fel a pécsi városfejlesztési irodában egy vagy kettő lendvai számára, aki vagy akik megismerhetik a pályázatok előkészítése során szükséges lépéseket, az uniós rendszert... A kulturális központ esetében pedig a cserekapcsolatokról és az együttműködés szorosabbra fűzéséről tárgyaltunk – mondta Páva Zsolt polgármester.
parl50161A Szlovén Országgyűlés petíciós, valamint emberjogi és esélyegyenlőségi bizottsága Ljubljanában december 7-én tárgyalta a lendvai civilkezdeményezésre elindított és 1081 aláírással az országgyűléshez eljuttatott petíciót, melyben az adatfelvételi és átmeneti befogadóközpont bezárását követelték. Az illetékes bizottság többórás vita után elvetette a beadványt.

Bővebben...

kamahaza4916Vasárnap a kámaházi temetőben keresztszentelésre került sor. Az új, gránitalapokra helyezett régi Jézus- és Szűz Mária-alakok egy betonalapról kerültek az új keresztre.

Bővebben...

volgyi4916A Völgyifalui Helyi Közösségben a pótválasztásokat követően nemrégiben új mandátumában ült össze a tanács, hogy megerősítse a mandátumokat, illetve megválassza vezetőit. Az öttagú testület egyhangúlag Kaszás Mihályt választotta elnöknek, míg helyettese Lázár Lenke lett. Az ülésen az eddigi elnök, Nemec András – összeférhetetlenség miatt mondott le – bemutatta az eddigi tevékenységeket és az új vezetőségnek átadott minden szükséges dokumentációt a további munkához. Az új tanács megvitatta a 2017-es terveket is: többek között a faluotthon tulajdonának kérdését szeretnék tisztázni, illetve a valamikori iskola épületének sorsát, amelyben a HK, illetve a helyi egyesületek is helyiségeket kaphatnának.
vizvez4916A muravidéki vízvezeték B alrendszeréhez tartozó 12 község a minisztérium meghosszabbított határidejéig sem tudott egyezségre jutni. Mivel Beltinci Község még mindig nem ért egyet a többi község számára elfogadható amortizációs rátával és a megtérülési idővel, a rendszer koordinálója minisztériumi utasítást kért.

Bővebben...

moraccimer4916A Moravske Toplice Községi Tanács 16. rendes ülésén elfogadtaaz új községi szimbólumokról – címer és zászló – szóló rendeletet. Ismét hosszan tárgyaltak a muravidéki vízvezeték B alrendszeréből érkező víz árára vonatkozóelaborátumról.

Bővebben...

vizvez3016A Számvevőszék megállapítása szerint a muravidéki vízvezeték-hálózat projektjének végrehajtása nem volt elég hatékony, a revízió során több rendellenességre derült fény. Az állami ellenőrző szerv a Környezeti és Területrendezési Minisztériumot és a muravidéki községeket is ajánlásokkal látta el.
A muravidéki regionális vízvezeték-hálózat már mind a 27 résztvevő muravidéki községben működik. Az igencsak nehezen beindult, többször félbeszakított projektet átvizsgálta a Szlovén Számvevőszék, és megállapította, mind a tervezésben, mind a kivitelezésben történtek mulasztások. A megállapítások szerint a Környezeti és Területrendezési Minisztérium és a muravidéki községek elsősorban a projekt tervezésében és kivitelezésének hatékonyságában mulasztottak. Nem volt hatásos a rendszerek meghatározása és a rendszerek kezelőinek kijelölése sem. Hibát, alacsony hatékonyságot állapítottak meg a pénzügyi hatásokat, más szóval az ivóvíz árát illetően is.
Az említett illetékes minisztériumtól az ellenőrző szerv a rendszer takarékosságára utaló tervek elkészítését kéri, vagyis a rendszeren annyi fogyasztót kell biztosítani, amennyi anyagi hozzájárulása biztosítani tudja a megfelelő technológiát és a szakemberállományt, hogy a víz megfelelő minőségű maradjon. Emellett a tárcának elő kell terjesztenie egy községközi megállapodás-tervezetet, amely garantálja a víz egységes árát, illetve a rendszerek karbantartásának finanszírozását is. A Számvevőszék az említettek mellett több ajánlást is tett a tárca, illetve a községek felé a vízvezeték-üzemeltető vállaltok működését illetőn, többek között biztosítani kell, hogy a fogyasztóktól beszedett összegeket kizárólag a kommunális infrastruktúra karbantartására lehessen felhasználni.
olvaso3016Nincs mindig válasz arra, hogy miért kedvelünk valamit; van úgy, hogy egyszerűen már az életünk része, hozzánk tartozik, egyszerűen a miénk. Valahogy így éreznek Kótban lapunk hűséges olvasói, Nagy Ferenc és felesége Ilonka is, akikhez ellátogattunk egy rövidke beszélgetés erejéig.

Bővebben...

drama3016A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség múlt héten bonyolította le a fiatalok körében egyre népszerűbb Drámatábort.
A napközis foglalkozásokra harminc lendvai, dobronaki és göntérházi általános iskolás látogatott el, akikkel a hosszúfalui vadászház árnyékos menedékében Lajosné Molnár Katalin lenti drámapedagógus foglalkozott. Idén a táborozók a Fehérlófia című népmese feldolgozását tanulták be, mellyel a pénteki záró rendezvényen bemutatkoztak a szülőknek.

Bővebben...

morac30161Moravske Toplice Község Tanácsa kedd délutáni ülésének napirendjén szerepeltek a községi költségvetés felhasználóinak beszámolói is. Annak ellenére, hogy ezen intézmények közül csak háromnak a képviselője volt jelen, a beszámolókat megtárgyalták.

Bővebben...

hodos3016Hodos Község ünnepe a tradíciókhoz híven több eseménnyel várta a lakosságot. Szombaton díszülés majd sportdélután, vasárnap pedig tűzoltóverseny zajlott. Mindkét napon zenés program is várta az érdeklődőket, így kikapcsolódásra és a közösségi élet felpezsdítésére is lehetőséget kínált. A községi ünnep keretében idén a megemlékezésre és a tiszteletadásra is alkalmat teremtettek. A hodosi új temetőben emléktáblát avattak, az 1. és 2. világháborúban elesett hodosi polgárok előtt tisztelegve. A helyiek most már gyújthatnak egy–egy mécsest, elhelyezhetnek koszorúkat a háborúban elvesztett rokonaik szimbolikus sírköve előtt.

Bővebben...

cim tabor2916A nyári szünetben minden évben a gyermekek, fiatalok egyik hasznos időtöltési lehetősége a táborozás. A táborok palettája nálunk is igencsak széles, vannak anyanyelvi, sportos, művészeti, általános, nyelvtanulási, honismereti és különböző speciális szaktáborok is. A kínálat nagy, az anyaországban, illetve a Muravidéken is. A lényeg: hasznos időtöltés a gyermekeknek, gondtalan néhány hét nyáron a szülőknek. Némi ízelítő a pártosfalvi vadásztáborból, illetve az MNMI által szervezett „Útra, kamasz!” táborból.

Bővebben...

Dobronak Község Tanácsa június 22-i ülésén elfogadta a 2016-os költségvetés módosítását, és elutasította a jövő évi költségvetés javaslatának tárgyalását. Emellett elfogadta a helyi óvodában a munkahelyek rendszerezését, a községi tanács módosított ügyrendjét és a község mezőgazdasági pályázat- kiírását.

Bővebben...

MCSi Design