Te kinél bankolsz?
Egyre gyakrabban hangzik el nálunk is a fönti mondat, a szokatlan „bankol" igével, igenévvel. A válasz általában kézlegyintés, esetleg valamiféle nemtetszésre utaló nyögés a bajusz alól. A bank szót az újabb időkben édes kis hazánkban az igazolatlan banki hitelekhez és a korrupcióbotrányokhoz kötik az emberek. Az ezekhez fűződő botrányok pedig a húzó gazdasági ágazatokat és a nagyobb állami vállalatokat, az ügyeskedő újgazdag vállalkozásokat hozták hírbe korrupciógyanús vállalkozásaik miatt. tovább
Négy ország fotói
grad3A felsőlendvai (Grad) várkastélyban szombaton megnyílt a Négy ország fotói című nemzetközi fotókiállítás, melyen az osztrák Vetart, a magyarországi Kanizsa Fotóklub, a horvátországi Csáktornyai Fotóklub és Szlovéniából a Lendvai Fotó-Video Klub tagjai mutatkoztak be alkotásaikkal. A közönség jövő év márciusáig több mint ötven szerző hetven, tematikailag különböző fotóját tekintheti meg. A tárlatot Cvetka Ficko, Grad polgármestere nyitotta meg, az alkotásokról és a kiállítás létrejöttéről szólt Stanka Dešnik, a Goricskó Natúrpark megbízott igazgatója, Davor Dolečič, a csáktornyai, valamint Sobočan Ladislav, a lendvai fotóklub elnöke. Az ünnepélyes megnyitót Jana Rošker sanzonestje zárta. (kmj)
 
Együttműködési megállapodás a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel
Október 17-én Budapesten az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) nyolc határon túli magyar pedagógusszervezettel – a romániai, a vajdasági, az észak-bácskai, a muravidéki, az ausztriai, a horvátországi, a kárpátaljai és a szlovákiai szakmai egyesülettel, illetve szövetséggel – írt alá együttműködési szerződést. A megállapodás hosszú távú terveket fektet le, és a felek közötti hálózat megerősödését, egy dinamikusan, hatékonyan működő kapcsolatrendszer működését tűzi ki célul.
Az együttműködés többek között olyan területekre terjed ki, mint például a régió oktatáspolitikai döntéseinek és szakmai eredményeinek megosztása, pedagógus-továbbképzések, konferenciák szervezése, tehetséggondozás és tehetségfejlesztés, illetve a pedagógiai szaknyelv egységesítése, egy szakszótár létrehozása. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete képviseletében Gönc Katja, az MMÖNK munkatársa írta alá a megállapodást. (mti – kmj)
 
56-an írtak a Szúnyogh Sándor fogalmazási versenyen
fogalmazasAz októberi forradalom előtti napon, szerdán összesen 56 muravidéki felsős általános iskolás tanuló és középiskolás diák írt fogalmazást a Szúnyogh Sándor fogalmazási versenyen. A szám elmaradt a többéves átlagtól, hiszen idén sikerült már a jelentkezésnél kiszűrni azokat, akik a vetélkedőt csak „szabadfoglalkozásként" próbálták felfogni, minősíthetetlen munkákat adva át értékelésre. Ez alkalomból a „házigazda" nevében Sabo Tatjana, az 1. Sz. Lendvai KÁI igazgatója köszöntötte a versenyre jelentkezőket, kiemelve az ihlet fontosságát, buzdításul elszavalva egy Szúnyogh Sándor-verset. Idén is korcsoportok szerint több kiemelkedő fogalmazás várható, hiszen a közel másfél évtizede folyó verseny már régen kinőtte a „fogalmazás" fogalomkörét, sok esetben már valódi irodalmi alkotások születnek, választékos nyelven, a stilisztikai követelményeknek is eleget téve. Ezért is izgalommal várhatjuk az eredményeket, melyek január első hetében kerülnek kihirdetésre a Szúnyogh Sándor emléknapon. (-ce)
 
A szerelem és a társadalom aktuális kérdései
karamel1A Lendvai Könyvtárban múlt csütörtökön mutatták be Norma Bale muravidéki írónő Karamel című regényét. Az írónővel Gabriela Zver és Štefan Kardoš, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola szlovéntanárai beszélgettek. Az irodalmi esten a középiskola diákjai is közreműködtek, akik részletek felolvasásával és kérdéseikkel tették színesebbé a beszélgetést. Az írónő hangot adott annak, hogy a felszíni erotikus téma mögött a könyv egy mélyebb üzenetet tartalmaz. A történetben Norma Bale kifinomult módon foglalkozik az emberi kapcsolatokkal és a társadalom aktuális kérdéseivel. Figyelmeztet a szerelem kérdésére, és üzeni, hogy a kudarcok ellenére a szerelmet mindig keresni kell és ki kell tartani mellette. Az irodalmi est az írónő jó tanácsával zárult, miszerint az életünkben sosem szabad úgy lezárnunk egy szakaszt, hogy ne kapnánk magyarázatot a történtekre. Mindenki megérdemli, hogy emelt fővel, az igazság tudatában lépjen tovább. (Fehér Bea)
 
A Fő utca 109. alá költözött az Öko-Park
okoparkOktóber 27-étől új székhelyen, a Fő utca 109-es házszám alatt működik a lendvai Öko-Park Kft. Lendva Község közhasznú vállalata a csődbejutott Komunala Kft. ingatlanját (ezer négyzetméternyi helyiségek, 1,2 hektárnyi, részben aszfaltozott udvar) vásárolta meg mintegy 380 ezer euróért. Az Öko-Park Kft. a vásárlásra 10 éves futamidővel hitelt vett fel, melyhez határozattal beleegyezést adott a községi tanács is. Mint azt Gerencsér József, az Öko-Park Kft. igazgatója elmondta, az új telephellyel és az épülettel megoldódik a helyszűke, és lehetővé teszi, hogy az irodahelyiségek és a géppark is egy udvaron kapjanak helyet. Az épületen különböző javításokat kellett végezni mintegy 35 ezer euró értékben. Az ügyfélfogadás és a pénztár nyitva tartása nem változott, hétfőn, szerdán és pénteken a megszokott időpontban állnak rendelkezésre. (SNK)
 
Nemzetközi mentési gyakorlat
Szombaton tűz keletkezett a muraszombati 1. számú iskola kazánházában, a személyzet tagjai és több diák az épületben rekedt, akiket ki kellett menteni – ezzel a gyakorlattal zárult a Mentsünk együtt nemzetközi mentőgyakorlat, amelyen magyarországi és szlovéniai tűzoltók és a polgárőrség tagjai vettek részt. A gyakorlatot a muraszombati községi polgári védelem vezette, összesen 250 résztvevővel a határ két oldaláról. Stanislav Wolf, a muraszombati községi polgári védelem vezetője a gyakorlattal elégedett volt, hiszen elérték a tervezett célt, amely az együttműködést erősíti a határmenti övezetben természeti és más katasztrófák esetében. (HF)
 
 
 
Mi a véleménye a kétnyelvű ügykezelésről?
Nagy árvizek országszerte
vip431964. október 31-én, 41. szám
A többhetes esőzés miatt a múlt hét elején rendkívül kritikus volt a helyzet a Száva vízgyűjtő területén, s ugyancsak áradás sújtotta a Mura és a Dráva közét is.
Bár a víz lassan visszahúzódik az elöntött területekről, vagy legalább is nem emelkedik a szintje, a Muravidéken az őszi áradás helyenként a vetések hetven százalékát is tönkretette. Az ár ezenkívül nagyon megrongált több töltést, behatolt  több földműves szövetkezet raktárába és tönkretette a műtrágyát. A többhetes esőzés rendkívül érzékenyen sújtotta a szőlősgazdákat, hiszen sok helyen épphogy csak hozzáfogtak a szüreteléshez, a legjobb esetben pedig csak a termés felét szedték le.
Lendván az ármentesítő társulat bágere a rossz, esős idő beálltával abbahagyta munkáját, csak pár száz méteren kotorta ki a Ledava medrét. Miután az esőzés szünetel, a folyók szintje apad, noha a veszély még itt sem múlt el.
 
 
 
 
 
   
   

Népújság

Nemzetiség
Szűnjön a gyűlölet

biro-cim
Bíró Józsefnek, Józsi bácsinak Lendváról – aki az 1920-as évek közepén született – és generációjának kijutott jóból és rosszból, kaptak hideget, meleget. A második világháború alatti zaklatásokat a háború utániak váltották fel, a legkegyetlenebb, egész életre szóló mégis a hrastoveci internálótábor volt. Ezért szinte egész további életét az emlékezés fontosságának szentelte, s annak, hogy a gyűlölet minden formája eltűnjön a Földről... Ezért október 23-án rangos állami kitüntetéssel, Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Áder János köztársasági elnök nevében Márky Zoltán lendvai magyar konzul.
 
martonyiA lendvai magyar konzulátus volt a házigazdája a kedden délután a lendvai Bánffy Központban „A nemzeti kisebbségek helye Európában" címmel megszervezett pódiumbeszélgetésnek. A beszélgetés résztvevője többek között Martonyi János korábbi magyar külügyminiszter volt.
 

Nemzetiség
Vida Törnar Judit lett az új elnök

lendvai 2 vtjuditA Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség október 22-én megtartott alakuló ülésén új elnököt választottak a tagok: Halász Albert eddigi elnök helyére Vida Törnar Judit került, aki a 12 szavazatból hetet szerzett meg.
 
Vida Törnar Judit, a Lendva községi magyar önkormányzat új elnöke: – Fontos, hogy legyen határozott jövőkép, mert ennek hiányában csak maradunk ott, ahol vagyunk. Nem egyhelyben toporogni, hanem fejlődni kell.
 

Nemzetiség
Új erővel, a folytonosság jegyében

hodos1A Hodos Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség új tanácsának első rendszeres ülésén október 23-án az új tagok döntöttek az elnök és az alelnök megválasztásáról, valamint a csúcsszervezetbe való delegálásról. A választási eredményekről Bočkorec Bojan, a nemzetiségi választási bizottság elnöke tájékoztatta a tanácsot: a községi magyar névjegyzékből 162-en járultak az urnák elé, 10 szavazólap volt érvénytelen. A választók hét jelöltből ötre adhatták le szavazatukat. Az így kialakult tanács tagja Abraham Boris, Tamaško Ernest, Eőry Tibor, Roman Darko, valamint Nemec Lajos lett. Nemec Lajos tanácstag felszólalásában a régi elnököt, Abraham Borist javasolta ismét a tanács elnökének, alelnöknek pedig Eőry Tibort ajánlotta. A tanács támogatta a jelölést, s egyhangúlag meg is erősítették azt.
 

Nemzetiség
Vugrinec Zsuzsa újra a tanács élén

mt-zsuzsiA Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa kedd esti alakuló ülésén Vugrinec Zsuzsát választották meg elnöknek a következő mandátumra is. A tanács új alelnöke Nemeš Alfred lett.
 

Nemzetiség
Magyar állami kitüntetés dr. Ernest Petričnek

ljubljana3Magyarország nemzeti ünnepe, az 1956-os októberi forradalom 58. évfordulója alkalmából Szent-Iványi István, Magyarország ljubljanai nagykövete az ünnep előestéjén a Szlovén Nemzeti Galériába hívta fogadásra a meghívott vendégeket. Az ünnepségen került sor a rangos magyar állami kitüntetés, „A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal” átadására dr. Ernest Petrič alkotmánybírónak, a Szlovén Alkotmánybíróság egykori elnökének.
 
kozsegiunnepLendván a községi ünnepen, október 28-án fiatalosan friss kulturális műsorral egybekötött ünnepi rendezvényt szerveztek a zsinagógában, ahol Anton Balažek polgármester kiosztotta az idei elismeréseket. A 2014-es díszpolgári címben Martonyi János, Magyarország egykori külügyminisztere részesült.
 

Muravidék
Az új felállásban is a közös célokért

dobronak0Október 22-én tartotta alakuló ülését Dobronak Község új tanácsa. A választási bizottsághoz a választások után két írásbeli panasz érkezett, a tanács azonban mindkettőt elutasította. Az egybegyűlteket Sekereš Deziderij, a tanács legidősebb tagja, az ülés levezető elnöke köszöntötte, majd ismertette az ülés napirendjét. Az október 5-i helyhatósági választások eredményéről Végi Jež Klaudija, a Községi Választási Bizottság elnöke számolt be: a választásokon különösebb szabálytalanság nem történt, a választópolgárok szavazatai alapján Marjan Kardinar lesz a következő mandátumban is Dobronak Község polgármestere.
 
konyvelo-zalaVitrin kiadó, Zalaegerszeg, 2014.
A kétszáz oldalas reprezentáns kiadvány – képzőművészeti albumról lévén szó, gazdag és a nagyközönség számára eddig ismeretlen kép- és reprodukciós anyagot is tartalmaz – hosszabb huzavona után a múlt hónapban Zalaegerszegen látott napvilágot. A hosszú várakozás (várakoztatás) azonban meghozta a gyümölcsét, hiszen az értő kezek és a grafikusi szakmai profizmus jót tett a kéziratban látottaknak.
 
barátikörBacsi Jasna előadásában Varga József „A muravidéki magyarokhoz” című versével kezdődött az 5. Őszi Találkozó szombatom délután a Szapáry kastélyban Muraszombatban.
 

Kultúra
Tamburamuzsika Dobronakon

tambura4A Kulturális Közalapítvány Lendvai Területi Kirendeltsége és a lendvai Pomurje Horvát Kultúregyesület szervezésében került sor múlt szombaton a tamburás csoportok és zenekarok találkozójára a dobronaki kultúrotthonban. A találkozón Marjan Kardinar, Dobronak Község polgármestere és Varga Edit, a Dobronak Községi MÖNK tagja üdvözölte az egybegyűlteket. A műsorban nyolc környékbeli és egy horvátországi tamburazenekar vett részt.
 

Kultúra
A szív mindig a Muraközben dobog...

horvat-kiallitPénteken nyílt meg a lendvai Színház- és Hangversenyterem kiállító-helyiségében a lendvai Pomurje Horvát ME szervezésében a perlaki (Prelog) Alsó-Muraköz Képzőművészeti Szövetség tárlata, melyen 27 festmény került a közönség elé. A negyedszázada működő egyesületet katalógusában olvashatjuk, hogy jelenleg mintegy félszáz tagja van, akik különböző stílusban alkotnak az üvegfestészettől a ceruzarajzos portréig, a legtöbben tájképeket és csendéleteket festenek.
 

Muravidék
A kistermelő borászatok lelke lehet

borcentrEzt a szerepet szánja a lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesülete az Alsó utcában pénteken átadott, korszerűen felszerelt és berendezett Borturisztikai Központnak. Az ünnepélyes megnyitón hazaiak és vendégek egyaránt méltatták a létesítmény szerepét a bormarketing és a Lendva-hegyi borok népszerűsítése terén.
 

Gazdaság
Sikertelen volt az AHA Mura árverése

aha mura1A kedden, október 28-án megtartott első árverésen nem kelt el az AHA Mura cég, amit Stevo Radovanovič csődgondok mintegy 4,6 millió euró kikiáltási ár mellett kínált eladásra. A vállalatot egy egységként hirdették meg, a listán szerepeltek az Aha Mura ingatlanjai, a gépek, a telek, valamint a Mura és az eMura márkajelek. Az árverés iránt azonban sem a Muravidékről, sem távolabbról nem mutattak érdeklődést a befektetők.
 

Gazdaság
Szeptembertől munkaadói irodát működtetnek

foglal 43Szeptember 1-jén Muraszombatban a Területi Foglalkoztatási Intézetnél is iroda nyílt a munkaadók számára. Az ehhez kapcsolódó új hozzáállás felgyorsítja a munkaerő iránt jelzett igények kielégítését, s a munkaadónak ezzel semmilyen plusz teendője nincs.
 
A foglalkoztatási intézet újdonságait Rija Srkoč (balról) és Cvetka Sreš mutatta be.
 

Horizont
Gyermekoldal: őszi gyümölcsök illatában...

gyerekoldal1Kedves gyerekek!
Az ősz gyönyörű színekbe öltözteti a tájat, és nem csak a levelek változnak, az őszi termések is elnyerik legszebb színüket. Ez azt jelzi, hogy megértek, és ilyenkor a leggazdagabbak vitaminban. Azt ti is tudjátok, hogy a gyümölcsök, zöldségek nagyon egészségesek, a friss zöldségfélékből főzeléket lehet készíteni, de télire is el lehet tenni, mégpedig savanyúságként. A gyümölcsöket is tartósíthatjuk a hidegebb napokra, lekvár vagy kompót készülhet belőlük. A pártosfalvi óvodások a minap erről meg is győződhettek, hiszen az óvodában almakompótot főztek, amit fotók és írás formájában meg is örökítettek nekünk.
Az 1. Sz. Lendvai KÁI kis diákjai pedig „A király kenyere” és „A rest leány” című magyar népmesékről rajzoltak nekünk.
 

Horizont
Az őrségi természet bűvkörében

orsegA „Természetesen, Őrség!” című kétnapos rendezvény kavalkád a múlt hétvégén újra megnyitotta kapuit. A házigazda és egyben szervező őriszentpéteri Teleház csábító programokkal várta az érdeklődőket és az Őrségbe látogatókat.
 

Horizont
A lendvai gépésztechnikum első generációja

erett 1Ötven év után tizenkét ünneplőbe öltözött egykori diák, ma szépkorú felnőtt állt a régi középiskola bejárata elé Lendván, hogy egy közös fotóval emlékezzen a napra, amikor gépésztechnikumi tanulmányaik befejezéseként sikeres érettségit tettek. Mint azt Kulcsár István elmondta, az általa is látogatott osztály volt az első generáció, aki 1960-ban elsőként tanulhatott a Fő utcai (korábban Partizán utcai) középiskolában. Az osztályba 45 diák iratkozott, köztük nyolc lány, 1964-ben pedig 23-an sikeresen végeztek, illetve érettségiztek, közülük tízen már elhunytak.
 

Horizont
A közömbösség is bűnrészessé tesz

gyermekek-4A szexuális visszaélés a gyermekek bántalmazásának egyik legszörnyűbb formája, ezért megelőző és felismerő jelleggel tartottak a múlt szerdán a Lendvai Óvodában egy többórás műhellyel egybeszőtt előadássorozatot „Cselekvéstelenségünk felelősséggel jár” címmel.
 

Horizont
Vágyakozás a lövészárkok mögött

boritekAz I. világháború (1914–1918) 100. évfordulójára – együttműködve a Maribori Területi Levéltárral és Šövegeš Lipovšek Gordana levéltárossal – frontnapló jellegű sorozattal emlékezünk. A szentlászlói Jankó Zsigmond frontról írt, fennmaradt és ma a levéltárban őrzött leveleinek válogatásából jelentetünk meg minden héten egy levelet.
 
1917. febr. 7., Brassó (Románia) (levelezőlap)
Kedves feleségem!
Kívánom a jó Istentől, hogy ezen pár soraim a legjobb egészségben találjanak fel. Hála Isten, én is megvagyok jó egészségben, amit neked is szerető szívemből kívánok. Tudatom veled, hogy ma Brassóba érkeztünk, s talán pár nap múlva megyünk tovább. Még tegnap megkaptam a 26-i zárt lapodat. Hanem mostanában aligha kapok tőled, most ne is írj.
 

Sport
Lendván a tollaslabda-elit

sport-tollasAz Európai Tollaslabda-szövetség több sportág mintájára a közönség számára érdekesebb módon kívánja lebonyolítani a vegyes csapatok Európa-bajnokságát. Ennek szellemében november 7-e és 9-e között hét európai országban (Szlovénia, Csehország, Franciaország, Észtország, Izland, Írország és Lengyelország) rendeznek tornát, mindenhol 4–4 válogatott harcol majd egymással, az Eb-döntő megrendezésére pedig Belgiumban kerül majd sor. Ezen a selejtezőcsoportok győztesei mellett a három legjobban rangsorolt válogatott (Dánia, Anglia és Oroszország), a legutóbbi Európa-bajnok (Németország), valamint a házigazda válogatottja léphet pályára.
 

Sport
Fehér az Eb-re utazik

sport-feherFehér Erik az elmúlt hetekben karate-pályafutásának legfényesebb pillanatára készült, hiszen a héten Londonban szerepel az ott megrendezendő Európa-bajnokságon október 31-e és november 2-a között. Fehér 6 éve űzi a sportágat Miran Zadravec mester irányítása alatt (emellett versenyszerűen úszik és célba lő), s eljutott a barna övig, ami az jelenti, hogy már csak egy övre van a mesterövtől, a feketétől. Zadravec szerint Fehér nagyon tehetséges versenyző, hiszen rövid időn belül jutott el a barna övig, s abban az elismerésben is részesül, hogy egyedüli barnaövesként edzhet a mesterekkel. Nem titkolja a célját sem: szeretné megszerezni a fekete övet, és ha úgy adódik, akkor Lendván is nyitna egy karateklubot.
 

Sport
Sportmix - hírek röviden

Legyőzték a listavezetőt!
A Nafta kadét labdarúgócsapata a bajnokság 10. fordulójában a listavezető Veržejt látta vendégül. A vendégek 2:0-ra nyertek Kosednar (27.) és Virag a 77. percben szerzett 11-es góljából.
Az ifjúsági csapat viszont valódi bravúrt hajtott végre, hiszen fordulatos meccsen 3:2-re legyőzte a Veržejt. A vendégek a 27. percben Verbančič góljával jutottak előnyhöz, de a félidő végére Antoković a 40. percben egyenlített.
 

Sport
Nem született gól: Odranci – Nafta 1903 0:0

A Beltinci elleni vereséget követően a Nafta jó játékot mutatva fontos pontot ért el az Odranci ellen a táblázat felsőházában maradás érdekében. A meccset Črenšovcin játszották le, az ellenfélnél pedig pályára léptek az Ivanič testvérek, akik tavaly még a Nafta erősségei voltak.