iranytu_tibi
Megvédtük a gátakat!
Annak ellenére, hogy a cikk írása közben még korántsem hárult el a veszély vidékünkön, s a táj inkább tenger látszatát mutatja, mint szelíd síkságét, némi optimizmussal talán mégis elmondható, a legrosszabbat megúsztuk. Enyhült a helyzet Hídvégen, a Mura gátja, annak ellenére, hogy több helyen is szivárgott, úgy látszik, kibírja a hatalmas víz nyomását. Megúszták a Feketeér melletti települések is, a hegyről patakokban lezúduló csapadékvíz sem követelt áldozatokat. A kár természetesen óriási, mind a polgárok vagyontárgyaiban, mind a mezőgazdaságban. tovább
A Nafta játékosai is segítettek
aa-arviz-naftaA Nafta labdarúgói, amint ezt a Facebookon is megörökítették, önzetlenségükről tettek tanúbizonyságot, ugyanis hétfő délután ők is zsákoltak, hogy munkájukkal segítsék a tűzoltók és az önkéntesek munkáját a kialakult nehéz árvízi helyzetben. A csapat tette mindenképpen dicséretre és említésre méltó! (HF)
 
A támogatás összege 17.200 forint
A Bethlen Gábor Alapnál szeptember 12-én tartottak tájékoztató megbeszélést a Szülőföldön magyarul című program lebonyolítói részére. A pályázati programon nyertes pályázatok kifizetése, amint már tájékoztattunk róla, szeptemberben megkezdődik, és a korábbi évekhez hasonlóan, ütemezetten az év végéig várhatóan mindenkinek a számlájára kerül az összeg. Mivel az idei évben a magyar kormány 110 milliárd forintot zárolt a kormányzati kiadásokból, hogy a tavaly lezárt brüsszeli „túlzottdeficit-eljárás" elkerülése érdekében biztonsággal teljesíthető legyen a 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycél, az intézkedés a határon túli magyarok pénzügyi támogatását biztosító Bethlen Gábor Alapot is érinti. Az ennek érdekében hozott intézkedések következtében az idei évben 17.200 forint kerül kifizetésre a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást igénylőknek. A hallgatói támogatás összege változatlan marad. (-)
 
A muravidéki sonka és gibanica fesztiválja
gibafest01A Muravidéki Finomságok Népszerűsítéséért és Védettségéért Egyesület szervezésében szombaton a muraszombati vár udvarán várta a látogatókat a muravidéki sonka és gibanica hagyományos fesztiválja. A szemlén több vidéki parasztgazdaság és gasztronómiai vállalkozó kínálta termékeit, ínyencségeit. (kmj)
 
Az Egy&Más Vándorszínház a Feszt-Festen
Idén nyolcadik alkalommal került sor a Magyar Szín-Játékos Szövetség szervezésében a háromnapos Feszt-Festre, a Fesztiválgyőztesek Fesztiváljára Budapesten. Az amatőr társulatok legjobbjainak múlt hétvégén megtartott szemléjére 240 színjátszó érkezett szerte a Kárpát-medencéből. A Muravidéket az Egy&Más Vándorszínház képviselte a Cabaret(?) című zenés darabjával, mellyel a Vasvári Színjátszófesztivál fődíját nyerte el. Az előadást a budapesti MU Színház, a fesztivál házigazdájának színháztermében mutatták be. Az Egy&Más Vándorszínház elégedett a szereplésével, melyre elkísérte őket a Cabaret(?) rendezője is, Szloboda Tibor, aki augusztus közepétől már az új színdarabot állítja színpadra a társulattal, éspedig Örkény István Tóték című drámáját. (Nađ Eva)
 
Az általános érettségi vizsga őszi időszaka
Az Országos Vizsgaközpont szeptember 15-én megjelentette a 2014. évi általános érettségi vizsga őszi vizsgaidőszakának eredményeit. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában hét jelentkező vizsgázott, közülük hat sikeresen, ami 85,7 százalékos eredményt jelent. (kmj)
 
A nemzetiségi irodalom Szlovéniában
vilenica1A 29. Vilenica Nemzetközi Irodalmi Fesztivál alkalmával került sor szeptember 5-én Ljubljanában a Szlovén Írószövetség székházának udvarán a Nyelvből nyelvbe (Iz jezika v jezik) című kortárs antológia szerzőinek a bemutatkozására, amelyet felolvasással kötöttek össze. A muravidéki magyar nemzetiségi költők közül Zágorec-Csuka Judit vett részt a felolvasáson. Az irodalmi bemutatkozást Lidija Dimkovska, az antológia szerkesztője vezette, aki kiemelte Zágorec-Csuka Judit költészetének erősségét, elsősorban a versek mély metaforikusságát, kimunkáltságát, a nemzetiségi tematika felvállalását és verseinek szlovén nyelven való megjelentetését, amelyet három szlovén nyelvű fordításkötete és egy gyűjteményes műve is képvisel. Az irodalmi bemutatkozás alkalmával fellépett még Jordan Stavros, Martina Gamboz, Branko Baćović, Bistra Kumbarovska, akik nemzetiségi vagy letelepedett más nemzetiségű költők, írók, akik Szlovéniában élnek és alkotnak. A Vilenica Fesztivál díját szeptember 6-án adták át, az idei nagydíjas Krasznahorkai László Kossuth-díjas magyar író lett.
 
A Határon Túli Magyar Irodalom Napjai
A székesfehérvári Vörösmarty Társaság október 6. és 8. között rendezi meg a Határon Túli Magyar Irodalom Napjait. A 13. alkalommal megrendezendő nagyszabású programsorozaton vendégül szeretnék látni mindazon irodalmi közösségeket, valamint folyóiratok szerkesztőségeit, amelyek határon átívelő kapcsolatokkal rendelkeznek. Az országhatárokon átnyúló kapcsolatok mellett téma lesz még az irodalom és a közösség viszonya, valamint a kelet-európai politikai és társadalmi válság (elsősorban Ukrajna, Kárpátalja). (-)
 
 
 
Mi a véleménye a kétnyelvű ügykezelésről?
Nagyszabású tűzoltóünnepély Dobronakon
vip371974. szeptember 20-án, 36. szám
Vasárnap délelőtt Dobronakon nagyszabású ünnepélynek lehettek szemtanúi a környékbeli falvak lakói: a dobronaki tűzoltóegylet ugyanis fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte. Az ünnepélyen részt vettek a lendvai község falvainak tűzoltói, a muravidéki tűzoltószövetség képviselői, Ivánec László, a lendvai községi képviselő-testület végrehajtó tanácsának elnöke és Fehér József, a Szocialista Szövetség lendvai községi választmányának titkára és mások.
A dobronaki tűzoltóegylet képviselői a kora reggeli órákban megkoszorúzták az elhunyt alapítók sírjait. Utána gyülekező volt, amelyen részt vettek a lendvai község egyes falvainak tűzoltói. A kultúrotthontól megindult a menet a falu főtere felé. Legelöl mentek a zászlóvivők, majd utánuk a dobronaki tűzoltóveteránok. A tűzoltószakaszok élén vitték a dobronaki tűzoltóegylet alapító tagjainak megnagyobbított képét. A díszfelvonulás után megkezdődött a kultúrműsor.
A dobronakiak jól felkészültek az ünnepélyre, színvonalas műsorban részesítették a vendégeket és az ezernél is több főnyi tömeget.
A dobronaki énekkar elénekelte a himnuszt, majd utána Lajter Imre megnyitotta az ünnepélyt. Horvát Lajos felolvasta az egylet gondosan megírt krónikáját. A krónika beszámolt a dobronaki tűzoltók fél évszázados munkájáról, erőfeszítéseiről, sikereiről. A krónika meghallgatása után Fehér József, a Szocialista Szövetség lendvai községi választmányának titkára üdvözölte a jubileumát ünneplő dobronaki tűzoltóegyletet. Beszédében kitért az egyéni tényezőkre, vagyis arra, hogy mit ér egy-egy önfeláldozó szervező ember munkája a falu életében. Miholič Pavel, a lendvai tűzoltószövetség elnöke a tűzoltók önfeláldozó munkájáról beszélt és további sok sikert kívánt az egyletnek. Később az ünnepély védnöke, az INA Nafta vállalat képviselője, Gvido Klar mérnök köszöntötte a dobronakiakat. Karel Flisar, a muravidéki tűzoltószövetség képviselője gratulált a tűzoltóknak és hangsúlyozta fontos társadalmi szerepüket is.
A kultúrműsorban fellépett a dobronaki kórus, az elemi iskola tanulói, az óvodások, valamint az iskola néptánccsoportja. Nagy sikert aratott Horvát Ferenc dobronaki szólóénekes is.
A jubileumi ünnepély tetőpontja a ma élő tűzoltóveteránok és alapító tagok kitüntetése volt. Sok bácsika könnyes szemmel és remegő kézzel vette át a jelvényt és a dicsérő oklevelet. A műsor befejező részében emlékszalagokat kötöttek a tűzoltók zászlajára.
 
 
 
 
 
   
   

Népújság

Muravidék
Égszakadás, földindulás

cim-vizozon
A rendkívüli esőzés, a belvíz, az árvíz és a földcsuszamlások súlyos károkat okoztak a térségben, a határ mindkét oldalán. A szervezett védekezés ellenére a környéket elöntötte a víz, sok településen a házakat zsákokkal sem tudták megvédeni, több helyen pedig sárfolyóvá duzzadt a lezúduló víz. A kárfelmérés a következő napokban kezdődik meg. A természeti katasztrófa következményei súlyosak lesznek a földművelés szempontjából is, hiszen a Lendva-hegyen több földcsuszamlás történt, a termőföldek pedig rendkívül feláztak, így félő, hogy az őszi munkálatok jelentősen késnek, ha egyáltalán idén művelhetővé válnak még a földek. De a legfontosabb: személyi sérülés szerencsére nem történt.
 
goncz11Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő kedden tájékoztatta lapunkat, hogy a miniszterjelöltek éppen zajló meghallgatásai közepette a nemzetiségi parlamenti frakció is folytat formális, hivatalos, illetve nem formális beszélgetéseket a leendő tárcavezetőkkel. A képviselő kifejtette, a nemzetiségi frakció hivatalos és informális megbeszéléseket is tervezett, az oktatási és a kulturális tárcavezető jelöltekkel már hivatalosan is tárgyaltak, az oktatási miniszterjelölttel már meg is beszélték, hogy közvetlenül a kinevezés után egy részletesebb beszélgetést folytatnak.
 
abraham borisAbraham Boris dinamikus vezetésével a Hodos Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség sikeresen teljesítette kitűzött terveit. A legnagyobb eredménynek a szomszédokkal való jó viszony kiépítését és a fiatalok bevonását értékeli. Indul az idei választásokon is.
 
Az öt muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott községben az október 5-i önkormányzati választásokon – Hodos Községen kívül – mindenhol indulnak az eddigi polgármesterek is. Hodoson egy jelölt van, Orbán Lajos, ami azt jelenti, hogy a következő négyéves mandátumban polgármester lesz. A jelöltek nagyobb része a polgárok támogatásával, azaz független jelöltként indul.
 
kirand1A hagyományos késő nyári Népújság kiránduláson idén is egy busznyi olvasónk vett részt a múlt szombaton. Az esős idő sem ronthatta el a jó hangulaton, hiszen jókedvből, kirándulási izgalomból, kíváncsiságból volt bőven. A szerkesztőségnek is mindig nagy élmény találkozni az olvasókkal és próbálni számukra egy szép napot varázsolni; idén a királyi kastély megtekintésével Gödöllőn és sétavonatozással Balatonfüreden, majd egy esti társalgással és vacsorával a csopaki Söptei pincészetben. Szeptember 13-a sem különbözött az idei nyári napoktól, eső és napsütés váltogatta egymást, de szerencsénkre éppen akkor nem esett, amikor a szabadtéri programok voltak soron. A vacsora idején ugyan eleredt úgy istenigazából, de a finom borok és az ízletes szarvasgulyás, a cigánypecsenye és a mandulakocka mellett nem zavartatta magát a társaság. Viszontlátásra jövőre!
 

Kultúra
A filozófiától a modern irodalomtörténetig

esemeny 3Szombaton, szeptember 13-án egy kétnyelvű zenés irodalmi estre, már-már „kulturális maratonra" invitálta a lendvaiakat a Bánffy Központ terme Gaál Gabriella és Ignac Meden szervezésében.
A délutánt a muraszombati Duo Ponte vokál-gitár duett nyitotta meg, majd Kasaš Mihael folytatta az önellátásról szóló előadásával. Ezek után Hamvas Béla Metapoiesis című filozofikus, még mindigaktuális tanulmányáról hallhatott előadást a közönség.
 

Kultúra
A „prófétákat” és a hősöket Lendva megbecsüli

lindua1-6A Lendvai Könyvtár olvasótermében csütörtökön mutatták be a Lindua multikulturális folyóirat legújabb számát, amelyre több szerzőt, illetve a kötetben szereplő személyt is meghívtak.
Halász Albert könyvtárigazgató köszöntője után Olga Paušič, a folyóirat szerkesztőségi tagja mutatta be a lap írásait, interjúit, a szépirodalmi melléklet szerzőit. Vida Törnar Judit felelős szerkesztő köszöntötte a folyóirat szerzőit, bemutatott személyiségeit, akikkel közül többekkel is a képernyőn vagy más médiában találkozhatunk szinte naponta, s akik a szülőföldjüktől távol élnek, alkotnak – de mindig szívesen jönnek haza.
 

Muravidék
A kósertől a sertéshúsig – egy szakácskönyv kapcsán

zsidok2A Zsidó Kultúra Európai Napja, szeptember 14-e tiszteletére a lendvai Holokauszt Múzeumban, a zsinagógában kulturális műsorral egybekötött, különleges könyvbemutatóra került sor.
Az idén a Nők szerepe a judaizmusban jeligével futó emléknapon – Ljubljanában, Mariborban, valamint Negován, Muraszombatban és Lendván tartottak megemlékezést – Borut Pahor államelnök fővédnökségével több rendezvényre is sor került.
 

Gazdaság
A csőd után megérkeztek a felmondási határozatok

nafta felmond  0A Nafta Petrochem csődeljárása szeptember 9-én indult el, s a cég 111 dolgozója hétfőn az üzemben kézhez kapta a felmondási határozatokat. A munkások a 15 napos felmondási időszak után alanyi támogatásra jogosultak. A csődeljárás alatt 15 dolgozóra még szükség lesz, de a termelés nem indul el.
 

Gazdaság
„Ha lehetséges, akkor várjunk még a szürettel”

szuret-szoloA nyári, illetve a szeptemberben is folytatódó igencsak esős időjárás, a nagymennyiségű csapadék, a napsütötte órák hiánya miatt a szőlő sajnos csak lassan érik, illetve a betegségek, a sok víz elindították a rothadási folyamatokat is. A középérésű szőlőfajták már elérték a megfelelő érettséget, a későiekkel azonban várni kellene még, ha lehetséges.
 

Gazdaság
Mintegy 318 millió euró az európai kohéziós alapból

eu-penzA Muravidék az elmúlt hétéves időszakban (2007–2013) átlagon felül sikeres volt az európai kohéziós politika által elnyerhető pénztámogatások integrálásában és igénybevételében – tették közzé az RRA Mura Fejlesztési Ügynökségnél. A megszerzett támogatások összege egy muravidéki lakosra mintegy 2.700 eurót tesz ki, ami 38 százalékkal a szlovén átlag felett áll. A Muravidék a 2007–2013-as tervezési időszakban mintegy 318 millió euró EU-s támogatáshoz jutott, amelynek többségét a régióban a kulcsfontosságú közlekedési és környezetvédelmi beruházásokra fordították. Ezek közé tartozik a muravidéki autópálya, a vasút korszerűsítése, az ivóvízellátás, a hulladékgyűjtés. A megvalósított projektek a régió jövőbeli fenntartható fejlődését szolgálják.
 

Horizont
Gyermekoldal: Itt az ősz

gyerekoldal PANNAAz ősz bizony nem váratott soká magára, a nyár elbúcsúzott, és az új tanévbe már mindannyian belekóstolhattatok. De sebaj, hiszen ez az év is rengeteg kalandot és sok új, érdekes tapasztalatot tartogat számotokra. Minden nappal okosabbak, ügyesebbek lesztek.
 
Bódis Júlia Panna, 5 éves
 
Mi idén is részesei szeretnénk lenni a gyermekvilág mozzanatainak, ezért arra buzdítunk benneteket, hogy küldjetek nekünk rajzokat, írásokat, fotókat, hogy a Népújság ezen oldala vidám, színes legyen, és természetesen rólatok, gyerekekről szóljon. Amit pedig ma láthattok oldalatokon: az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tanulói egy kis történetet elevenítettek meg a rajzlapokon, „Timi és Tomi a nagypapánál" címmel. A pártosfalvi óvodások pedig az óvodáról és a családról küldtek hozzánk szép rajzokat. Köszönjük!
 

Horizont
Vágyakozás a lövészárkok mögött

boritekAz I. világháború (1914–1918) 100. évfordulójára – együttműködve a Maribori Területi Levéltárral és Šövegeš Lipovšek Gordana levéltárossal – frontnapló jellegű sorozattal emlékezünk. A szentlászlói Jankó Zsigmond frontról írt, fennmaradt és ma a levéltárban őrzött leveleinek válogatásából jelentetünk meg minden héten egy levelet.
 
1916. aug. 25., Pilsen (Csehország) (levél)
 
Szeretett kedves feleségem!
Kívánom a jó Istentől, hogy ezen soraim a legjobb és legfrissebb egészségben találjanak fel mindnyájatokat, szüleinkkel együtt. Hála Isten, én is megvagyok közönségesen, amit neked is szerető szívemből kívánok. Továbbá tudatom veled, hogy találkoztam a Ferincek Ferkóval és azt mondta, hogy ő üzent nektek, persze úgy, hogy én nem mondtam neki. Én azt hittem már, hogy a harctéren van, arra nem is gondoltam rá, hogy az hazament.
 

Sport
Kötelező feljutni!

Az UEFA bekeményít, legalább is ez tűnik ki elsőre azon szándékából, mely szerint a jövőben megbírságolná azokat a csapatokat, amelyek nem vállalják a feljutást a magasabb osztályba. Nos, elsőre talán úgy tűnhet, hogy a tervezet egy újabb határozott lépés a sportszerűség irányába, ugyanakkor ha a dolgok mélyére nézünk, akkor még a jónak mondható szándék is sok minden negatívumot vonhat maga után. Kezdjük azzal: talán nincs a világon olyan csapat (bármilyen sportágról legyen is szó), amely a pályán elért teljesítményét ne próbálná magasabb szinten is megmérettetni. S ha egy csapat úgy dönt, hogy mégsem lép előre, akkor sem általában a pályán lévők, hanem a klub vezetősége hozza meg a döntést. Márpedig nem azért hoznak – általában – ilyen döntést, mert nem bíznának a játékosaikban, hanem mert egyszerűen felmérik a vállalás anyagi oldalát, s – jobbik esetben – rádöbbennek, hogy a csapatra rótt újabb terheket a klub egyszerűen nem tudja kigazdálkodni.
 

Sport
Horvát siker

roplabdaA Lendvai Röplabdaklub szervezett röplabdatornát a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tornatermében, amelyen hat csapat vett részt Horvátországból, Ausztriából és Szlovéniából. A csapatok két csoportban versenyeztek, majd a legjobb négy csapat ez elődöntőben és a döntőben folytatta. Végül a győzelmet a ŽOK Kaštel Pribislavec szerezte meg a ŽOK Ljutomer és a VK Radkersburg előtt. A lendvai lányok a csoportban mindkét meccsüket, a Ljutomer és a Kaštel ellen is 2:0-ra elveszítették.
 

Sport
Voltak, gondok, de megoldódtak

A közelmúltban a sajtóban olyan hírek keringtek, melyek szerint a Lendvai Speedway Klub anyagi gondokkal küzd. Kolenko Igor megkeresésünkre elmondta, hogy a klub valóban nehéz anyagi helyzetbe került, ám a község támogatásával úgy tűnik, hogy sikerül megoldani a problémát. Legalábbis ideiglenesen, az idei évben. Kolenko még hozzátette: a sportág rendkívül költséges, csak a motorokra évente 13.000 eurót fordítanak, s így is csak harmadosztályú eszközökre futja a keretből. A klub a többi sportághoz viszonyítva lényegesen kisebb támogatást is kap. Kolenko kritikusan hozzátette: az eredményekkel az idei esztendőben nem lehetnek elégedettek; kivételt képez Aleksander Čonda teljesítménye.
 

Sport
Sportmix - hírek röviden

Továbbképzés 600 edzővel
A Szlovén Labdarúgóedzők Szövetsége hagyományos továbbképzést szervezett Ljubljanában. A Šiška stadionjában összesen 600 edző vett részt az eseményen, köztük a lendvaiak (22) és a muraszombatiak (43) is, de érkeztek vendégek Magyarországról és Olaszországból is. A Šiškai Sportgimnázium 17 éves csapata illusztrálta a gyakorlatban Milan Miklavič: Összjáték a támadásban című előadását.